koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zmeny v karanténnych opatreniach: Študenti, ktorí cestujú za hranice, musia dodržať tieto pravidlá

BRATISLAVA / Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal sumár zmien v rámci karanténnych opatrení. Tie začnú platiť od 1. mája od siedmej hodiny ráno. Vymedzil však niekoľko opatrení, ktoré sa týkajú práve študentov, ktorí za hranice vycestovať musia, či rodičov, ktorí svoje deti dávajú do takejto materskej školy. Prečítajte si, ako je to s izoláciou a testovaním na koronavírus v rámci školstva a s ním spojenými povinnosťami.

Nové pravidlá karanténneho opatrenia stanovujú viaceré podmienky pre osoby, ktoré navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike. Nové podmienky sa týkajú a tých, ktorí vstupujú na naše územie za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby.

Zmiernenie podmienok karanténnych opatrení:

„V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách nepresiahne dobu 24 hodín, sa týmto osobám a ich zákonným zástupcom nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili telefonicky túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi,“ upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Ak ho na území SR nemajú, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

  • v prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto skutočnosť oznámiť ošetrujúcemu lekárovi a miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
  • povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
Viac..  Miriam Lexmann: Viac ako polovica Slovákov, ktorí hľadajú opatrovateľa, ho má problém zabezpečiť

Úrad verejného zdravotníctva spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom tak rozhodol, že osoby za vyššie uvedených podmienok nemusia od  1. mája 2020 od 7.00 hod. po vstupe na územie Slovenska podstúpiť izoláciu v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensku môžu prepadnúť eurofondy za 800 miliónov eur, priznal premiér Ódor

Až o takmer 800 miliónov eur môže prísť Slovensko pre neschopnosť vyčerpať doterajšie eurofondy. Iba …

Consent choices