Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko je členom EÚ už 16 rokov

Presne pred 16 rokmi, 1. mája  2004, sa Slovenská republika pridala k Európskej únii. Dnes spolu s nami oslavuje aj ďalších 9 štátov, ktoré sa tiež stali súčasťou tejto veľkej európskej rodiny. Hoci predchodkyňa Európskej únie bola založená s cieľom podporiť hospodársky rozvoj, postupne sa spoločenstvo stalo aj zárukou mieru  v Európe.

Členstvo v EÚ prinieslo všetkým národným štátom mnoho výhod. Jedným z najvýznamnejších úspechov je vytvorenie jednotného európskeho trhu. Vznikol spoločný priestor, ktorý umožnil slobodný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a tiež pracovnej sily. Z týchto výhod profituje aj Slovensko. V Schengenskom  priestore sa môžeme voľne pohybovať a členstvo v EÚ nám pomohlo získať bezvízový styk do väčšiny krajín sveta. Naši študenti sa môžu vzdelávať v zahraničí, spoznávať kultúru iných krajín. Veľkým benefitom je aj spoločná mena a zrušenie roamingových poplatkov. 

Viac..  Zastúpenie EK na Slovensku: Výsadba stromov je výsledkom spoločného environmentálneho úsilia

Slovensko od vstupu do EÚ získalo vyše 29,5 miliardy eur. EÚ investuje v rámci štrukturálneho financovania 2 830 eur na obyvateľa Slovenska. Vďaka  peniazom z Únie sme obnovili  2 248 km cestných komunikácií, Slovensko dostalo podporu na  949 výskumných projektov a projektov podnikového výskumu.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe …

Consent choices