Sassoli
Predseda EP David Sassoli. PHOTO: © European Union- EP.

David Sassoli: Nesmieme stratiť zo zreteľa naše dlhodobé investície a strategické ciele

Vyhlásenie predsedu EP Davida Sassoliho po stretnutí s Kontaktnou skupinou EP pre Viacročný finančný rámec (VFR).

„Nastal čas byť odvážny a ambiciózny pri prijímaní opatrení podporených z rozpočtu EÚ. Parlament spolu s ostatnými inštitúciami musí v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu, aby prispel k tomu, že pôjde o najvhodnejší nástroj na pomoc európskej ekonomike a jej občanom. Je naliehavo dôležité nájsť zhodu na ozdravnom pláne a na budúcom viacročnom rozpočte.‟

„Ciele, ktoré poslanci stanovili pred súčasnou krízou, sú veľmi ambiciózne. Teraz však nie je čas na to, aby sme sa vzdali našich ambícií a uspokojili sa s plánom a rozpočtom, ktorý nebude zodpovedať budúcim výzvam.‟

„Ozdravný plán musí byť dostatočne veľký, musí byť pridanou hodnotou, a musí byť zakomponovaný do robustného Viacročného finančného rámca. Nesmieme stratiť zo zreteľa naše dlhodobé investície a strategické ciele. Kríza zvýšila nerovnosti medzi európskymi regiónmi a ozdravný plán by ich mal pomôcť odstrániť.‟

„Členské štáty, podniky a dotknutí zamestnanci musia mať prístup k prostriedkom. Ide o čas.‟

„Parlament musí byť ako rozpočtový orgán zapojený do tvorby návrhu ozdravného plánu. Kriticky tiež posúdime prepracovaný návrh Viacročného finančného rámca. Opakujeme zároveň našu požiadavku na pohotovostný plán [pre prípad neskorého prijatia nového VFR].‟

„Poslanci musia mať slovo pri rozhodovaní o tom, kde budú investované peniaze, nakoľko zastupujú občanov a spoločné blaho. Parlament tu nie je iba na prosté odsúhlasovanie rozhodnutí a dokazuje to už od začiatku svojho funkčného obdobia.‟

„Navýšenie vlastných zdrojov, ktoré oznámila Komisia, je pozitívnou správou, malo by však byť permanentné a doplnené o nové typy vlastných zdrojov, ktoré zostávajú podmienkou akejkoľvek dohody na Viacročnom finančnom rámci.‟

„Súčasná kríza zasiahla celú Európu. My ako európsku lídri sa tejto výzve musíme postaviť. Musíme chrániť našich najzraniteľnejších. Európa dnes – viac ako kedykoľvek predtým – potrebuje silu a musí pracovať pre všetkých Európanov, ktorí sa na nás v tomto krízovom čase obracajú.‟

Súvislosti

Viac..  M. Wlachovský: Spolupráca v rámci Slavkovského formátu je čoraz aktívnejšia

Európsky parlament prijme na svojom májovom plenárnom zasadnutí na budúci týždeň nelegislatívne uznesenie, ktorým zareaguje na ozdravný plán EÚ.

Viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 bude kľúčovou súčasťou tohto uznesenia. Poslanci budú tiež pravdepodobne požadovať dôsledné zapojenie EP ako garanta demokratickej kontroly, transparentnosti a zodpovednosti do procese jeho finalizácie.

Parlament bude hlasovať aj o legislatívnej iniciatíve, prostredníctvom ktorej navrhne plán pre prípad, že VFR na nasledujúcich sedem rokov nebude schválený včas.

Plénum sa zároveň pripravuje na rýchlu reakciu na nový návrh VFR z dielne Európskej komisie. Svoj rokovací mandát by mohli poslanci schváliť už počas júnovej plenárnej schôdze.

O dac

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Rozpočet EÚ je kľúčovým nástrojom pre rozvoj európskeho hospodárstva

Európsky rozpočet na rok 2024 musí byť kľúčovým nástrojom na vyrovnávanie sa s jednotlivými výzvami, ktorým …

Consent choices