EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Deň Európy 2020: Sedemdesiat rokov od Schumanovej deklarácie prežíva Európa krízu

Aj 70 rokov po Schumanovej deklarácii prežíva Európa krízu, ktorá nám ukazuje, aká dôležitá je solidarita.

9. mája si opäť pripomenieme Deň Európy  a to ako sa písala história v roku 1950. V kontexte krízy spôsobenej pandémiou COVID 19, predstavuje 9. máj dôležitú príležitosť oslavovať jednotu a solidaritu v Európe.

„Sedemdesiate výročie Schumanovej deklarácie je začiatkom úspešného príbehu politickej a ekonomickej spolupráce európskych krajín, unikátnym integračným modelom, ktorý nemá paralely v spolupráci krajín na iných svetadieloch. Súčasné geopolitické výzvy, postavenie Európy vo svete, hodnoty demokracie a právneho štátu, zmeny klímy a globálne otepľovanie a predovšetkým bezprecedentná pandémia koronavírusu sú naliehavou výzvou na hľadanie nových spoločných európskych politík v duchu vyjadrenia Jean Monneta o čoraz užšej spolupráci, povedal Dionýz Hochel, poverený riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku.

Tentoraz nie je možné zorganizovať Deň otvorených dverí v Bruseli alebo Oslavy Dňa Európy na námestiach  v Košiciach či Bratislave. Európsky parlament a ďalšie európske inštitúcie sa preto rozhodli vytvoriť digitálny Deň otvorených dverí a zorganizovať podujatia v online priestore, ktoré by spojili ľudí v Európe v krízových časoch, vyzdvihli význam solidarity a poukázali na pomoc EÚ.

V Bruseli bude na programe celodenné online podujatie za účasti predsedu EP Davida Sassoliho a podpredsedov EP a ďalších predstaviteľov EP, na programe bude aj virtuálna návšteva bruselskej rokovacej sály,  rôzne diskusie či príbehy a svedectvá o európskej solidarite. Počas celého dňa bude informovať aj o tom, čo robí EÚ v boji proti COVID-19.  Môžete si takisto pozrieť aj online výstavu predmetov z parlamentných archívov.

 Toto podujatie bude možné sledovať na Facebooku či na stránke Európskeho parlamentu (médiá aj cez Europe by satellite) po celý deň 9. mája od 10:00-18:00

Videostreaming podujatia

Slovenské osobnosti a influenceri

Ku Dňu Európy sa v rámci podujatia prihovoria  aj európski online influenceri. Zo Slovenska sa do tejto iniciatívy zapojili moderátori Veronika Cifrová Ostrihoňová, komik Ján Gordulič, Sandra Sviteková, ktorá vyučuje dejepis na svojom YouTube kanáli „Dejepis inak‟ či bývalý poslanec EP Eduard Kukan.

V Paríži inštitúcie organizujú virtuálny koncert 30 európskych umelcov. Zo Slovenska sa pridá formácia Mickey (SK/AT):

Traja predsedovia k Dňu Európy 

Traja najvyšší predstavitelia európskych inštitúcií, predseda EP David Sassoli,predsedníčka EK Ursula von der Leyen a  predseda ER Charles Michel, sa prihovoria európskej verejnosti aj prostredníctvom spoločného článku vo vybraných médiách v každej krajine, ktorý vyjde 9. mája.

Podujatia na Slovensku

Na Slovensku si môžete  v utorok 12. mája pozrieť online špeciálne vydanie Café Europa na tému “ Od myšlienky európskeho architekta k dnešnej realite“ s  s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie Ladislavom Mikom a poslancami Európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom a Ivanom Štefancom. Diskusiu môžete sledovať na FB Zastúpenia Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu.

Deň Európy si pripomenú aj viaceré školy zapojené do  programu Ambasádorská škola EP, napríklad tancovaním kalamajky online v Prievidzi. 

V sobotu, v Deň Európy, pomôžu zjednotenú Európu osláviť umelci v bratislavských uliciach, ktorí potešia deti i dospelých svojimi umeleckými vystúpeniami. Obdivovať ich však ľudia budú môcť z pohodlia svojich balkónov či otvorených okien. Dodržia sa tak stále platné hygienické opatrenia a zároveň bude mať každý zhora výborný výhľad na umelcov a ich výkony.    

V pondelok večer bude EÚ hlavnou témou populárneho pub-kvízu Múdry pondelok. Do kvízu sa zapoja tímy online zo všetkých častí Slovenska a kvíz sa bude ho možné sledovať aj naživo na sociálnych médiách.

Streda opäť prinesie kontakt s umením, keďže sa uskutoční ďalší ročník obľúbenej Noci literatúry , ktorej hlavným partnerom je Zastúpenie EK.  Noc literatúry bude možné sledovať na sociálnych sieťach v premiére po častiach alebo z archívu ako celok. V stredu 13. mája o 19.00 h. na facebookovej stránke Noc literatúry bude uverejnené prvé video s načítanou ukážkou. Nasledujúcich deväť dní si vždy v rovnakú hodinu na rovnakom mieste bude možné nájsť nové video s ďalšou ukážkou. Desať kníh európskych autorov si bude možné vypočuť aj v podcastoch Radia Devín.

Vyjadrenia slovenských poslancov ku  Dňu Európy + vyjadrenie vedúceho ZEK

Vladimír Bilčík (EPP): Schumanova myšlienka európskej integrácie je aktuálna dnes rovnako ako po druhej svetovej vojne. Schuman chcel spájať krajiny a ľudí, chcel, aby sa povojnová obnova v Európe uskutočnila prostredníctvom spolupráce. Dnes sa musíme usilovať o to isté v čase koronakrízy. Opätovné otváranie hraníc či obnovený pohyb ľúdí po Európe zvládneme úspešne a v zdraví len úprimnou snahou a prácou každého z nás v Európskej únii. V čase korony si môžeme uvedomiť úplne bezprostredne praktický význam Schumanovej idey európskej spolupráce.

Monika Beňová (S/D): Deň Európy, kedy si pripomíname 70. výročie Schumanovej deklarácie, je oslavou jednoty, mieru a solidarity v Európe. V dnešných časoch pandémie sú symbolom tejto solidarity predovšetkým všetci Tí, ktorí nám v prvej línii pomáhajú krízu spôsobenú vírusom COVID-19 zvládnuť a prekonať. Viac ako kedykoľvek pred tým sa ukazuje dôležitosť vzájomnej koordinácie a prehlbovania spolupráce v Európe. Hľadanie spoločného európskeho receptu pri vyrovnávaní sa s medicínskymi, ako aj hospodárskymi následkami pandémie je vzhľadom na previazanosť jednotlivých ekonomík nevyhnutnosťou. Len týmto spôsobom sa budeme môcť vyvarovať prípadným nedorozumeniam či finančným stratám a pomôcť tak k vytváraniu silnejšej, súdržnejšej a sociálnejšej Európy pre všetkých jej občanov.

Viac..  Miriam Lexmann: Pán prezident, ako máme veriť vašim slovám o nadstraníckosti?

Ivan Štefanec (EPP): V týchto dňoch, viac ako inokedy, si uvedomujeme, aká dôležitá je súdržnosť a solidarita v rámci Európskej únie. Jednota nám pomáha ekonomicky rásť a zároveň nás chráni v čase krízy. Pripomíname si 70. výročie Schumanovej deklarácie. Znamená to 70 rokov mieru, demokracie a prosperity v Európe, do ktorej Slovensko vždy prirodzene patrilo a do ktorej sme sa v roku 2004 vrátili. Teší ma, že dnes aj my môžeme spolurozvíjať unikátny európsky projekt.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR): Práve teraz počas koronakrízy pociťujeme, aké dôležité je byť súčasťou Európskej únie. Nie je to len kvôli tomu, že nám poskytuje finančnú pomoc v čase krízy. Myslím si, že nám chýbajú výhody EÚ, ktoré boli pred koronakrízou samozrejmosťou. Teraz vidíme, ako by to vyzeralo keby sa Slovensko odtrhlo. Som vďačná za to, že sa Slovensko má o čo oprieť.

Martin Hojsík (RE): Koronakríza ukázala, že nutne potrebujeme silnú Európu. Ale nie je to len o aktuálnej pandémii, rovnako čelíme ďalším krízam, predovšetkým klimatickej a ernviromentálnej. Na ich prekonanie potrebujeme viac Európy, silneješiu Európu, viac solidarity medzi členskými krajinami. Potrebujeme silnú a zjednotenú Európu, ktorá bude schopná postaviť sa výzvam 21. storočia.

Miriam Lexmann (EPP): Dlhé desaťročia európskej solidarity ukazujú, že len spolupráca plodí mier, ktorý bolo treba pre individuálne záujmy opätovne získať s takými veľkými obeťami. Mier a sloboda sú výsady tých, ktorí si ich vedia ubrániť. Nedajme si ich! Avšak nezabudnime pritom na základy, na ktorých európska spolupráca stojí. 

Michal Wiezik (EPP): Európska únia vznikla pred 70 rokmi ako hospodárske spoločenstvo, založené na princípoch spolupráce, mieru, solidarity a demokracie. Dnes môžeme úprimne konštatovať, že EÚ je celosvetovo unikátny a nanajvýš úspešný projekt, zaručujúci prosperitu a stabilitu svojim 27 členským štátom, je najsilnejšou svetovou ekonomikou so spoločnou menou a najdôležitejší obhajca demokratických princípov vo svete. Som nesmierne rád, že EÚ ako prvá vykročila na najdôležitejšiu cestu, ktorá stojí pred ľudstvom, a odhodlane hľadá spôsob ako žiť udržateľne a v súlade s našou krásnou planétou Zem.  Verím, že bude v tejto snahe úspešná a som šťastný, že môžem byť toho súčasťou!

Eugen Jurzyca (ECR): Je dobré si pripomínať dôležité výročia. Nie preto, aby sme si zahltili pamäť dátumami, ale preto, aby sme budúcnosť riešili ponaučeniami, ktoré z nich vyplývajú. Dnes je dobré si pripomenúť, aké hrôzy dokáže priniesť storočie, v ktorom štáty veria, že bohatnúť sa dá iba na úkor iných štátov a nechápu, že spolupráca môže byť „hrou s nenulovým súčtom“. Teda hrou, kde nemusí jeden prehrať, aby mohol druhý vyhrať. Hrou, v ktorej môžu vyhrať všetci. Pripomeňme si aj to, že nevyhnutnou podmienkou takejto spolupráce je slobodný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí. Medzi štátmi, ale aj v nich.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko:„Tohtoročné oslavy Dňa Európy budú pochopiteľne, iné. EÚ, podobne ako celý svet, čelí bezprecedentnej pandémii a nejde len o samotnú zdravotnícku krízu, ale aj o jej ekonomické dopady na život v Európe. Veci, ktoré sme považovali za samozrejmé a nedotknuteľné, zrazu neplatia – hranice sú takmer zatvorené, plánovať dovolenku mimo územie vlastného štátu zatiaľ nedáva príliš zmysel. Obávame sa o ekonomickú budúcnosť, pracovné miesta. Premýšľame či a kedy sa budeme môcť vrátiť k životnej úrovni, na akú sme boli zvyknutí. Myslím, že je veľmi ťažké uvažovať o inom, lepšom spôsobe prekonania týchto problémov, než využitím možností, ktoré nám dáva zjednotená Európa. Kríza nám ukázala a ukazuje, že niektoré veci môžu prísť nečakane. Môžu prekvapiť. A na všetko sa jednoducho pripraviť nedá. Súčasné okolnosti nám však každým dňom pripomínajú hodnotu európskej spolupráce a jednoty. Je úplne jasné, že návrat k normálnej situácii, pokiaľ by sa oň mal postarať každý sám, by trval oveľa dlhšie a jeho dopady by boli oveľa horšie. Myslím, že tohtoročný Deň Európy bude o uvedomení si toho, čo pre nás EÚ aj v takto ťažkých časoch znamená, a ako veľmi nám pomáha. Myslím si, že nakoniec Únia z celej situácie tak, ako aj z iných kríz, vyjde silnejšia a lepšie pripravená. Deň Európy nebude bezstarostná či len veselá oslava ako po minulé roky –  bude taj oslavou hodnôt, ktoré nám EÚ garantuje a oslavou nádeje, ktorú nám dáva.“

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices