Slovenskí europoslanci o Dni Európy

Vladimír Bilčík (EPP): Schumanova myšlienka európskej integrácie je aktuálna dnes rovnako ako po druhej svetovej vojne. Schuman chcel spájať krajiny a ľudí, chcel, aby sa povojnová obnova v Európe uskutočnila prostredníctvom spolupráce. Dnes sa musíme usilovať o to isté v čase koronakrízy. Opätovné otváranie hraníc či obnovený pohyb ľúdí po Európe zvládneme úspešne a v zdraví len úprimnou snahou a prácou každého z nás v Európskej únii. V čase korony si môžeme uvedomiť úplne bezprostredne praktický význam Schumanovej idey európskej spolupráce.

 

Monika Beňová (S/D): Deň Európy, kedy si pripomíname 70. výročie Schumanovej deklarácie, je oslavou jednoty, mieru a solidarity v Európe. V dnešných časoch pandémie sú symbolom tejto solidarity predovšetkým všetci Tí, ktorí nám v prvej línii pomáhajú krízu spôsobenú vírusom COVID-19 zvládnuť a prekonať. Viac ako kedykoľvek pred tým sa ukazuje dôležitosť vzájomnej koordinácie a prehlbovania spolupráce v Európe. Hľadanie spoločného európskeho receptu pri vyrovnávaní sa s medicínskymi, ako aj hospodárskymi následkami pandémie je vzhľadom na previazanosť jednotlivých ekonomík nevyhnutnosťou. Len týmto spôsobom sa budeme môcť vyvarovať prípadným nedorozumeniam či finančným stratám a pomôcť tak k vytváraniu silnejšej, súdržnejšej a sociálnejšej Európy pre všetkých jej občanov.

 

Ivan Štefanec (EPP): V týchto dňoch, viac ako inokedy, si uvedomujeme, aká dôležitá je súdržnosť a solidarita v rámci Európskej únie. Jednota nám pomáha ekonomicky rásť a zároveň nás chráni v čase krízy. Pripomíname si 70. výročie Schumanovej deklarácie. Znamená to 70 rokov mieru, demokracie a prosperity v Európe, do ktorej Slovensko vždy prirodzene patrilo a do ktorej sme sa v roku 2004 vrátili. Teší ma, že dnes aj my môžeme spolurozvíjať unikátny európsky projekt.

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR): Práve teraz počas koronakrízy pociťujeme, aké dôležité je byť súčasťou Európskej únie. Nie je to len kvôli tomu, že nám poskytuje finančnú pomoc v čase krízy. Myslím si, že nám chýbajú výhody EÚ, ktoré boli pred koronakrízou samozrejmosťou. Teraz vidíme, ako by to vyzeralo keby sa Slovensko odtrhlo. Som vďačná za to, že sa Slovensko má o čo oprieť.

 

 

Martin Hojsík (RE): Koronakríza ukázala, že nutne potrebujeme silnú Európu. Ale nie je to len o aktuálnej pandémii, rovnako čelíme ďalším krízam, predovšetkým klimatickej a ernviromentálnej. Na ich prekonanie potrebujeme viac Európy, silneješiu Európu, viac solidarity medzi členskými krajinami. Potrebujeme silnú a zjednotenú Európu, ktorá bude schopná postaviť sa výzvam 21. storočia.

 

Miriam Lexmann (EPP): Dlhé desaťročia európskej solidarity ukazujú, že len spolupráca plodí mier, ktorý bolo treba pre individuálne záujmy opätovne získať s takými veľkými obeťami. Mier a sloboda sú výsady tých, ktorí si ich vedia ubrániť. Nedajme si ich! Avšak nezabudnime pritom na základy, na ktorých európska spolupráca stojí.

 

Michal Wiezik (EPP): Európska únia vznikla pred 70 rokmi ako hospodárske spoločenstvo, založené na princípoch spolupráce, mieru, solidarity a demokracie. Dnes môžeme úprimne konštatovať, že EÚ je celosvetovo unikátny a nanajvýš úspešný projekt, zaručujúci prosperitu a stabilitu svojim 27 členským štátom, je najsilnejšou svetovou ekonomikou so spoločnou menou a najdôležitejší obhajca demokratických princípov vo svete. Som nesmierne rád, že EÚ ako prvá vykročila na najdôležitejšiu cestu, ktorá stojí pred ľudstvom, a odhodlane hľadá spôsob ako žiť udržateľne a v súlade s našou krásnou planétou Zem. Verím, že bude v tejto snahe úspešná a som šťastný, že môžem byť toho súčasťou!

Eugen Jurzyca (ECR): Je dobré si pripomínať dôležité výročia. Nie preto, aby sme si zahltili pamäť dátumami, ale preto, aby sme budúcnosť riešili ponaučeniami, ktoré z nich vyplývajú. Dnes je dobré si pripomenúť, aké hrôzy dokáže priniesť storočie, v ktorom štáty veria, že bohatnúť sa dá iba na úkor iných štátov a nechápu, že spolupráca môže byť „hrou s nenulovým súčtom“. Teda hrou, kde nemusí jeden prehrať, aby mohol druhý vyhrať. Hrou, v ktorej môžu vyhrať všetci. Pripomeňme si aj to, že nevyhnutnou podmienkou takejto spolupráce je slobodný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí. Medzi štátmi, ale aj v nich.

Miroslav Číž (S/D): Deň Európy je oslavou jednoty a mieru. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie, ktorá v roku 1950 predstavila myšlienku novej spolupráce v Európe, a zasiala tak základy Európskej únie. Jej už 70. výročie prichádza práve v čase kedy Európa čelí najväčšej kríze od čias druhej svetovej vojny a je to aj naša jednota, ktorá je skúšaná. Vidíme však prejavy pomoci a solidarity medzi členskými štátmi EÚ, a tak to má byť. Schumanova myšlienka potreby spolupráce a zjednocovania štátov v Európe sa dá preklenúť aj do dnešnej situácie – spoločnými silami a prepájaním našich národných zdravotníckych stratégií dokážeme lepšie čeliť aktuálnej pandémii.

Viac..  Michal Wiezik: Máme nový, veľký nástroj na znižovanie emisií z priemyslu. Týka sa aj poľnohospodárov

Robert Hajšel (S/D): Symbolické 70. narodeniny Európskej únie – Deň Európy, výročie podpísania Schumanovej deklarácie, si tento rok pripomíname na pozadí najväčšej krízy akú Európa zažila od čias druhej svetovej vojny. Namiesto narodenín preto mnohí hovoria o potrebe akéhosi nového začiatku, znovuzrodenia. Výzvu a hrozbu, pred ktorou dnes spoločne stojíme, nezvládnu členské štáty samostatne. Hoci vakcínu ani konkrétny liek stále nepoznáme, jasne sa ukazuje, že iba spolupráca členských štátov, koordinácia zo strany EÚ a vzájomná solidarita je najefektívnejšia v boji proti takémuto nepriateľovi. Napriek tomu, že reakcia EÚ mohla a mala prísť skôr a mala byť mohutnejšia, dnes máme k dispozícií európske opatrenia v celkovej hodnote približne 3300 miliárd eur na znovunaštartovanie našich ekonomík, podporu zdravotných systémov, záchranu pracovných miest, pomoc malým a stredným podnikateľom, zabezpečenie základných potrieb sociálne najzraniteľnejších skupinám obyvateľstva. Návrat do predkrízového normálu je zrejme v nedohľadne, ale musíme veriť, že návrat do „nového normálu“ bude postupne možný už čoskoro aj vďaka množstvu opatrení a podporných schém, ktoré sme schválili.  Buďme trpezliví a verme, že oveľa skôr, ako pri príležitosti dalšieho Dňa Európy, si budú všetci občania môcť skutočne vydýchnuť a budeme si môcť povedať, že sme napriek množstvu strát, obmedzení a dôsledkov krízu ustáli tak my občania, ako aj samotná Európska únia.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko:„Tohtoročné oslavy Dňa Európy budú pochopiteľne, iné. EÚ, podobne ako celý svet, čelí bezprecedentnej pandémii a nejde len o samotnú zdravotnícku krízu, ale aj o jej ekonomické dopady na život v Európe. Veci, ktoré sme považovali za samozrejmé a nedotknuteľné, zrazu neplatia – hranice sú takmer zatvorené, plánovať dovolenku mimo územie vlastného štátu zatiaľ nedáva príliš zmysel. Obávame sa o ekonomickú budúcnosť, pracovné miesta. Premýšľame či a kedy sa budeme môcť vrátiť k životnej úrovni, na akú sme boli zvyknutí. Myslím, že je veľmi ťažké uvažovať o inom, lepšom spôsobe prekonania týchto problémov, než využitím možností, ktoré nám dáva zjednotená Európa. Kríza nám ukázala a ukazuje, že niektoré veci môžu prísť nečakane. Môžu prekvapiť. A na všetko sa jednoducho pripraviť nedá. Súčasné okolnosti nám však každým dňom pripomínajú hodnotu európskej spolupráce a jednoty. Je úplne jasné, že návrat k normálnej situácii, pokiaľ by sa oň mal postarať každý sám, by trval oveľa dlhšie a jeho dopady by boli oveľa horšie. Myslím, že tohtoročný Deň Európy bude o uvedomení si toho, čo pre nás EÚ aj v takto ťažkých časoch znamená, a ako veľmi nám pomáha. Myslím si, že nakoniec Únia z celej situácie tak, ako aj z iných kríz, vyjde silnejšia a lepšie pripravená. Deň Európy nebude bezstarostná či len veselá oslava ako po minulé roky –  bude taj oslavou hodnôt, ktoré nám EÚ garantuje a oslavou nádeje, ktorú nám dáva.“

“Sedemdesiate výročie Schumanovej deklarácie je začiatkom úspešného príbehu politickej a ekonomickej spolupráce európskych krajín, unikátnym integračným modelom, ktorý nemá paralely v spolupráci krajín na iných svetadieloch. Súčasné geopolitické výzvy, postavenie Európy vo svete, hodnoty demokracie a právneho štátu, zmeny klímy a globálne otepľovanie a predovšetkým bezprecedentná pandémia koronavírusu sú naliehavou výzvou na hľadanie nových spoločných európskych politík v duchu vyjadrenia Jean Monneta o čoraz užšej spolupráci,“ povedal Dionýz Hochel, poverený riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Podpredseda EP Hojsík: Reakcia na lživé obvinenia Fica

Stanovisko podpredsedu Európskeho parlamentu Martina Hojsíka, v ktorom reaguje na vyjadrenia premiéra Roberta Fica k …

Consent choices