Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Potrebné navýšenie nového európskeho rozpočtu nebude jednoduché

Tohto týždňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude venované aj problematike nastavenia nového viacročného finančného rámca Európskej únie na obdobie 2021 – 2027 a európskemu plánu obnovy v nadväznosti na pandémiu koronavírusu.

Predložený plán obnovy, o ktorom v apríli počas poslednej videokonferencie diskutovali aj lídri členských štátov, sa zameriava na štyri prioritné oblasti. „Sú nimi obnovenie fungovania spoločného trhu, masívna investičná podpora, rozvoj globálnej spolupráce v boji s následkami pandémie a potreba efektívneho riadenia všetkých súvisiacich procesov,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Podpora naštartovania opätovného rastu európskej ekonomiky má byť v budúcnosti z veľkej časti financovaná prostredníctvom európskeho záchranného fondu na obnovu hospodárstva. Bude si to vyžadovať veľké množstvo zdrojov alokovaných do hospodárskych sektorov najviac zasiahnutých koronakrízou,“ zdôraznila europoslankyňa. Práve s tým súvisí očakávaná zmena návrhu európskeho rozpočtu na nasledujúcich sedem rokov.

Návrh Komisie bude musieť byť rozumný, kreatívny a vo veľkej miere inovatívny. Evidentná je potreba výrazného navýšenia rozpočtu, čo však aj vplyvom ekonomického poklesu spôsobeného koronakrízou vôbec nebude jednoduché,“ uviedla poslankyňa. Diskusia tak bude aj o možnostiach hľadania nových vlastných zdrojov príjmov, ktoré môžu nadväzovať napríklad na opatrenia súvisiace s Európskym zeleným paktom a bojom proti zmene klímy. Dôležitým nástrojom európskeho rozpočtu zároveň musí byť aj naďalej politika súdržnosti a s ňou súvisiace kohézne fondy. Tie sa osvedčili pri minulých krízach a preukázateľne dokážu pomáhať v budovaní jednotnejšej a sociálnejšej Európy,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  EK napomenula sedem krajín, vrátane Slovenska, pre vysoký deficit

O dac

Odporúčame pozrieť

V rozpočte EÚ na rok 2025 sa má zvýšiť financovanie európskych priorít

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2025 vo výške 199,7 miliardy eur. Rozpočet bude doplnený …

Consent choices