Europsky parlament
Rokovanie o budúcom Viacročnom finančnom rámci. PHOTO: © European Union-EP.

EÚ potrebuje ozdravný balík v hodnote dvoch biliónov eur, tvrdia europoslanci

Európsky parlament požaduje rozsiahly balík ozdravných opatrení zameraný na potreby občanov, ktorý sa bude opierať o dlhodobý rozpočet Únie.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia o budúcom Viacročnom finančnom rámci (VFR) a pláne hospodárskej obnovy EÚ, ktoré pomerom hlasov 505 (za): 119 (proti): 69 (zdržalo sa hlasovania) schválili poslanci EP.

Európski občania musia byť stredobodom stratégie hospodárskej obnovy Únie, ktorej súčasťou musí byť aj silný sociálny rozmer zameraný na riešenie sociálnych a hospodárskych nerovností a potrieb osôb, ktoré zasiahla kríza najviac, zdôrazňujú poslanci. Dodávajú tiež, že Európsky parlament bude záujmy občanov odhodlane brániť.

Parlament zdôraznil, že nový Fond pre obnovu a transformáciu musí mať k dispozícii dva bilióny eur. Fond by mal byť podľa poslancov financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených rozpočtom EÚ.

Prostriedky z fondu by sa mali distribuovať vo forme úverov, ale predovšetkým prostredníctvom grantov, priamych platieb na investície a majetkovej účasti, uvádza sa v uznesení. Schválený text zároveň varuje Komisiu pred používaním finančných trikov a pochybných multiplikátorov pri prezentovaní ambicióznych hodnôt a zdôrazňuje, že v stávke je dôveryhodnosť Únie.

Financie na obnovu nad rámec zamýšľaného rozpočtu

Ozdravný plán musí byť podľa poslancov financovaný z prostriedkov, ktoré budú do dlhodobého rozpočtu Únie pridané nad rámec bežných a pôvodne zamýšľaných výdavkov, aby neboli ohrozené existujúce a budúce programy EÚ. Zákonodarcovia v tejto súvislosti podčiarkli potrebu navýšiť Viacročný finančný rámec (VFR). Zdôraznili tiež svoje odhodlanie zamietnuť akýkoľvek návrh dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý nebude spĺňať ich požiadavky.

Prostriedky z fondu obnovy by mali byť použité na programy v rámci rozpočtu EÚ, nad ktorým má Európsky parlament dohľad a na ktorého tvorbe sa podieľa, uvádza sa v uznesení. Parlament musí byť plne zapojený do vytvárania, prijímania a implementácie fondu, zdôrazňuje schválený text. Poslanci v tejto súvislosti varujú Komisiu pred akýmkoľvek pokusom navrhnúť takú európsku stratégiu obnovy, ktorá by nebola založená na komunitárnej metóde, ale by sa, naopak, opierala o medzivládne postupy.

Zosúladenie ozdravného plánu s ekologickým dohovorom a digitálnou agendou

Rozsiahly balík opatrení na obnovu, prijatie ktorého Európsky parlament požadoval už v aprílovom uznesení, musí byť podľa poslancov navrhnutý tak, aby jeho trvanie zodpovedalo predpokladanému hlbokému a dlhodobému vplyvu súčasnej krízy. Tento masívny balík musí transformovať naše hospodárstvo, podporiť malé a stredné podniky a zvýšiť pracovné príležitosti a zručnosti na zmiernenie vplyvu krízy na pracovníkov, spotrebiteľov a rodiny, uvádza sa v uznesení. Parlament tiež požaduje uprednostňovanie investícií súvisiacich s cieľmi Európskeho ekologického dohovoru a digitálnej agendy a vyzýva na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia.

Viac..  Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Dôležitosť reformy vlastných zdrojov

Poslanci zopakovali svoju výzvu na zavedenie koša nových vlastných zdrojov príjmov Európskej únie, vďaka ktorým by na zaistenie financovanie budúceho VFR a Fondu obnovy a transformácie nebolo nevyhnutné zvyšovať priame príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ. Nakoľko stropy príjmov EÚ sú vyjadrené v pomere k hrubému národnému dôchodku (HND), ktorý sa v dôsledku krízy pravdepodobne výrazne zníži, poslanci tiež požadujú okamžité a trvalé zvýšenie stropu vlastných zdrojov.

Súvislosti

Európska komisia by mala už čoskoro predložiť prepracovaný návrh dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a ozdravný plán s fondom obnovy zameraný na riešenie hospodárskych dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Platnosť aktuálneho dlhodobého rozpočtu EÚ vyprší 31. decembra 2020. EÚ preto potrebuje nový rozpočtový plán na ďalších sedem rokov. Európska komisia predložila prvý návrh budúceho Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021-2027 v máji 2018.

Európsky parlament zareagoval na pôvodný návrh Európskej komisie prostredníctvom uznesenia z novembra 2018, ktoré po európskych voľbách potvrdil ďalším uznesením prijatým v októbri 2019. Dané uznesenia tvorili mandát EP na rokovania o finálnej verzii VFR s členskými štátmi. Rada, teda zástupcovia členských štátov, sa dosiať na svojej rokovacej pozícii nedohodli.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices