Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union.-EP.

Ivan Štefanec: Malé a stredné podniky potrebujú v prvom rade financie

Organizácia SME Europe uskutočnila v mesiacoch apríl a máj prieskum medzi európskymi malými a strednými podnikmi, ktorý zisťoval, aké sú ich potreby v čase krízy, ktorá súvisí s pandémiou koronavírusu. Podľa prezidenta SME Europe a slovenského europoslanca Ivana Štefanca (KDH) z neho vyplýva, že pre drvivú väčšinu malých a stredných firiem je kľúčové dostať čo najrýchlejšie priamu finančnú pomoc. 

„To, že malé a stredné firmy trpia chronickým nedostatkom kapitálu a rezerv, bol známy fakt už pred krízou a Európska únia naň reagovala napríklad aj v rámci programov EFSI, kedy uvoľnila financie na zvýhodnené pôžičky. Kríza ich však aj tak zasiahla nepripravené. Podľa prieskumu až 60% malých a stredných firiem nemá rezervy na viac ako niekoľko týždňov a štvrtina musela prepúšťať zamestnancov. 71% odpovedajúcich subjektov uviedlo, že najdôležitejšia je pre nich priama finančná pomoc na preklenutie výpadkov v príjmoch. Tieto peniaze je potrebné vnímať ako investíciu na udržanie pracovných miest a na budúce naštartovanie ekonomiky. Zároveň nemôže ísť o symbolické sumy, ale o relevantné peniaze, pomocou ktorých dokážu firmy vysporiadať svoje záväzky. 447% firiem v prieskume uviedlo, že očakáva aj škrty v daniach a odvodoch. Administratíva spojená so žiadosťami pritom musí byť jednoduchá a podľa možnosti čo najviac digitalizovaná. Väčšina firiem tiež požaduje čo najskoršie uvoľnenie reštrikcií voľného pohybu osôb a tovarov v rámci spoločného trhu. Európska komisia, okrem iných opatrení, schválila slovenskú schému pomoci pre udržanie zamestnanosti vo výške 2 miliárd eur. Tieto prostriedky musia okamžite ísť na pomoc malým a stredným podnikom, ktoré bez týchto impulzov neprežijú a opätovné naštartovanie ich biznisu po kríze bude mimoriadne náročné, ak nie nemožné.“ 

Prieskum bol realizovaný formou internetového dotazníka SME Europe, čo je pridružená organizácia Európskej ľudovej strany pre oblasť podpory malého a stredného podnikania. Jej prezidentom je Ivan Štefanec.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

Covid-19 Business Impact Assessment

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices