hojsik
ZDROJ: Kancelária europoslanca Martina Hojsíka.

Martin Hojsík: Ako na zelenú obnovu ekonomiky

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska (PS) predstavil návrh zelených ekonomických opatrení, ktoré pomôžu Slovensku prekonať krízu spôsobenú koronavírusom, a zároveň naštartujú ekonomiku smerom k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému rozvoju. 

Takáto zelená obnova postavená na základoch Európskej zelenej dohody má, podľa Hojsíka, obrovský potenciál pripraviť slovenskú ekonomiku na budúcnosť a zvýšiť odolnosť spoločnosti tým, že do centra pozornosti sa dostanú ľudia, ich blahobyt, udržateľnosť, zdravé životné prostredie a prechod na klimatickú neutralitu.

“Slovensko sa ocitlo na rázcestí s dvoma možnými cestami. Prvá nás privedie do situáciie, v ktorej zavrieme oči pred realitou a uzamkneme našu ekonomiku v neudržateľnom, na fosílnych palivách závislom a environmentálne zaťažujúcom predkrízovom modeli hospodárstva. Výsledkom bude pokračujúca devastácia životného prostredia a prírodného bohatstva, ktoré nám môže závidieť celý svet, a postupný, no nevyhnutný ekonomický úpadok. Druhá cesta vedie smerom k racionálnym investíciám v súlade so zmierňovaním a adaptáciou na zmenu klímy, ochranou života a nášho živobytia. Výsledkom bude ekonomika pripravená na výzvy 21. storočia, ktorá bude citlivá k potrebám prírody aj ľudí. To je šanca, ktorú Slovensko musí využiť,” uviedol poslanec EP Martin Hojsík.

“Je nezvyklé, že s návrhmi tohto charakteru prichádza poslanec Európskeho parlamentu. Sú však dva dôvody, pre ktoré som bol povinný s takýmto plánom prísť. Prvým dôvodom je fakt, že v Európskom parlamente pôsobím nielen vo výbore pre životné prostredie (ENVI), ale zároveň vo výboroch pre priemysel a energetiku (ITRE) a rozpočet (BUDG). Dennodenne som v kontakte s poslancami a poslankyňami EP a Európskou komisiou, s ktorými spolupracujem na príprave zelených ekonomických opatrení, ktoré pripravia Európu na budúcnosť. Priniesť tieto návrhy aj na Slovensko cítim ako povinnosť a plnenie záväzku voči svojim voličom. Druhým dôvodom sú doteraz artikulované predstavy na obnovu ekonomiky. Návrhy, ktoré veria, že návrat do “normálu pred koronou” je nielen možný ale aj želaný, mi dávajú len malú nádej, že vládna koalícia príde načas s adekvátnymi riešeniami. Ak chceme Slovensko moderné a prosperujúce, potrebujeme držať tempo so súčasnou dobou,” doplnil progresívny europoslanec.

“Je priam nevyhnutné, aby rozhodnutia, ktoré vláda a jej poslanci prijmu na oživenie hospodárskej činnosti, boli postavené na základoch, ktoré nepodkopávajú doterajšie, ale ani budúce snahy v oblasti zmeny klímy a udržateľného životného prostredia. Aj preto predstavený súbor zelených opatrení dávam k dispozícii vládnym ministrom a koaličným poslancom spoločne s ponukou na spoluprácu na príprave zelenej obnovy ekonomiky. Vážnosť situácie nás núti zahodiť stranícke tričká a rozdiely, a konať pre dobro celej krajiny,” rozvinul progresívec Hojsík.

Viac..  Predvolebná diskusia s kandidátmi do Európskeho parlamentu

“Balík opatrení na naštartovanie zelenej obnovy slovenskej ekonomiky obsahuje opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku s manažmentom vody, podporia prechod na obnoviteľné zdroje energie, naštartujú cirkulárnu ekonomiku a prispejú k rozvoju alternatívnych spôsobov dopravy. Ide o súbor konkrétnych opatrení, ktoré sa dajú okamžite realizovať. Práve rýchlosť realizácie, spolu s rozsiahlosťou opatrení a veľkosťou ich dlhodobého multiplikačného efektu, sú kľúčom k úspešnej transformácii ekonomiky,” upresnil Hojsík z Progresívneho Slovenska.

„Ak naše ekonomiky nepostavíme na nohy udržateľným spôsobom, ešte viac nepripravení a zraniteľní ako dnes budeme čeliť hrozbe vypuknutia klimatickej krízy,“ zdôraznil Ján Remeta, ekonomický analytik a jeden z hlavných autorov predstavených opatrení.

“Väčšina krajín na svete pochopila vážnosť situácie, ale aj jej potenciál. Prijímajú opatrenia, ktoré im umožnia získať konkurenčnú výhodu a pripravia ich na prichádzajúce krízy. Ak chce byť Slovensko úspešné, musí držať krok s tými najlepšími. Realizácia zelenej obnovy je využitím situácie a príležitosti. My v Progresívnom Slovensku robíme všetko pre to, aby sme Slovensku dali šancu byť úspešným,” uzavrel europoslanec Hojsík.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o bilancovaní mandátu: Covid pasy – prečo to bol “Meisterstück” EÚ

Zavedenie COVID certifikátov uľahčilo pohyb po EÚ. Často sú podobné projekty spojené so vznikom novej, …

Consent choices