koronavirus, hranice, schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament chce, aby boli hranice otvorené čo najskôr, ale koordinovane

Krajiny EÚ postupne uvoľňujú opatrenia proti koronavírusu a hovorí sa aj o ováraní hraníc. Európsky parlament chce, aby boli otvorené čo najskôr, no koordinovane.

Ešte pred dvomi mesiacmi bolo cestovanie v rámci EÚ bez hraničných kontrol úplnou samozrejmosťou. S príchodom pandémie koronavírusu však boli krajiny nútené prijať tvrdé oparenia a jedným z nich bolo aj uzavretie hraníc vo veľkej časti Európy. Keďže epidemiologická situácia sa pomaly zlepšuje a blíži sa leto, viaceré krajiny začínajú tieto obmedzenia postupne odstraňovať. Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú, aby schengenský priestor začal znovu fungovať hneď ako to bude možné.

Uzavretý schengenský priestor

„Členské štáty konali každý zvlášť a teraz je najvyšší čas na to, aby to toho vstúpila EÚ ešte predtým, ako bude neskoro a Schengen utrpí nenapraviteľné škody,“ hovorí poslankyňa Tanja Fajon, šéfka pracovnej skupiny pre dohľad nad schengenským priestorom. „Európska komisia musí na seba prevziať kľúčovú úlohu pri obnove slobodného pohybu, v prvom rade pre najdôležitejšia kategórie, ako sú cezhraniční pracovníci. Koordinácia na európskej úrovni je preto veľmi dôležitá,“ dodáva slovinská členka frakcie socialistov.

Krajiny patriace do schengenského priestoru môžu v zmysle súčasných pravidiel zaviesť dočasné kontroly na svojich hraniciach, ak existuje vážne riziko ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. O týchto krokoch musia informovať Európsku komisiu. Tá vedie evidenciu národných obmedzení v každej krajine.

Ako znovu otvoriť hranice

Európska komisia predstavila 13. mája balík návrhov o bezpečnej obnove cestovania v EÚ. Jeho súčasťou bolo aj odporúčanie pre krajiny EÚ a Schengenu, že môžu postupne otvárať vnútorné hranice. Kladie pritom dôraz na koordináciu a vyžaduje rešpektovanie spoločných kritérií a pokynov od Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Postupné uvoľňovanie hraničných kontrol by sa mohlo začať medi krajinami, kde je situácia viacmennej podobná, pričom sa nesmie diskriminovať na základe národnosti. Cieľom je postupne otvoriť všetky hranice v rámci EÚ, aby ľudia mohli opäť voľne cestovať, či už je to kvôli práci alebo na dovolenku. Neexistuje však žiaden časová plán, pretože všetko bude závisieť od vývoja pandémie a rozhodnutí členských štátov.

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Riadenie hraníc a zavádzanie hraničných kontrol je v kompetencii členských štátov. Európska komisia sa však od začiatku pandémie snažila celú situácii koordinovať, aby mohli cez hranice prechádzať ľudia pracujúci v kľúčových odvetviach a dodávky základných tovarov, ako sú potraviny a zdravotnícky materiál. Okrem toho pomohla pri repatriácii takmer 60 tisíc európskych občanov, ktorí boli v čase vypuknutia pandémie po celom svete. Navrhla obmedziť vstup do EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín do 15. júna.

Stanovisko Európskeho parlamentu

Poslanci si želajú obnoviť voľný pohyb ľudí, tovarov a služieb v rámci schengenského priestoru čo najskôr. Podľa nich by tu mali krajiny vzájomne spolupracovať, aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii.

Počas schôdze výboru pre občianske slobody o Schengene 12. mája Tanja Fajon pripomenula, ako niektoré krajiny dočasne zatvorili svoje hranice v roku 2015, keď vrcholila utečenecká kríza. Niektoré krajiny vykonávali hraničné kontroly počas niekoľkých rokov, čo Parlament označil za neopodstatnené. „Ak sa nám nepodarí obnoviť integritu Schengenu, tak to môže vážne ohroziť celý európsky projekt,“ varovala Fajon. Poslanci preto žiadajú, aby boli hraničné kontroly v budúcnosti zavádzané len vo výnimočných situáciách a len dovtedy, pokiaľ to bude skutočne nevyhnutné.

Výbor pre občianske slobody práve pripravuje uznesenie o situácii v schengenskom priestore, ktoré by malo byť v júni predložené na plenárne zasadnutie.

Schengenský priestor
  • Členmi schengenského priestoru je 26 krajín
  • 22 krajín EÚ: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko.
  • 4 krajiny mimo EÚ: Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices