matovic
Foto: ÚV SR.

Krízový štáb uvoľnil opatrenia na hraniciach. Dajte si ale pozor na podmienky vstupu do týchto ôsmich krajín

BRATISLAVA / Ústredný krízový štáb popoludní informoval, že od štvrtka začne platiť opatrenie na slovenských hraniciach a uvoľňujú sa obmedzenia s cestovaním. Tí, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku a navštívia týchto osem krajín a vrátia sa do 24 hodín, nebudú mať podmienku testu na koronavírus ani karantény.

Ide o Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Českú republiku, Chorvátsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Nemecko. Každá z týchto krajín má ale svoje podmienky na vstup.

Rakúsko

Pre slovenských občanov platia pri prekročení hraníc do Rakúska všetky ostatné opatrenia: negatívny test na COVID-19 nie starší ako 4 dni alebo 14-dňová povinná domáca karanténa – okrem presne daných výnimiek. Tieto opatrenia budú policajné hliadky v Rakúsku náhodne kontrolovať.

Česká republika

Od 26.5. uvoľňuje režim na hraniciach aj Česká republika. Bude ich možné prekročiť na viacerých hraničných prechodoch a kontrola bude len námatková. Až na platné výnimky bude ďalej platiť povinnosť predložiť pri vstupu do Českej republiky negatívny test na Covid-19.

Poľsko

Do 12. júna platí zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska. Od 4. mája sa povinná karanténe na území Poľskej republiky neuplatňuje po prekročení hranice Poľska zo susediacich krajín, vrátane Slovenska v prípade, ak:

 • vykonávania pracovných, podnikateľských alebo obchodných činností v Poľskej republike;
 • žiakmi a študentmi, ktorí sa vzdelávajú v Poľskej republike.

Maďarsko

Maďarsko má od 26. marca uzatvorené hranice. Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.

Nemecko

Nemecko má zavedenú povinnú štátnu karanténu pre všetkých cestujúcich a rodinných príslušníkov, ktorí sa vracajú z viacdňového pobytu v zahraničí a  a ktorým bude umožnený vstup za účelom návratu do miesta bydliska v Nemecku je od 10. apríla nariadená povinná dvojtýždňová domáca karanténa. Osoby, ktoré chcú pricestovať do Nemecka za účelom viactýždňového pracovného pobytu, musia predložiť doklad o tom, že je zabezpečená ich dvojtýždňová karanténa alebo že budú zabezpečené obdobné podnikové hygienické opatrenia a opatrenia na zabránenie kontaktu. Osoby vracajúce sa do Nemecka musia svoj príchod oznámiť príslušnému úradu.

Švajčiarsko

Od 16. marca 2020 Švajčiarsko zaviedlo hraničné kontroly, dovtedy platné na hranici s Talianskom, aj na svojich hraniciach s Rakúskom, Nemeckom a Francúzskom.

Vstup do krajiny je možný len pre:

 • občanov Švajčiarska a Lichtenštajnska
 • osoby s pobytovým povolením (vrátane povolení Ci a G),
 • osoby, ktoré majú právo slobodného pobytu osôb (EÚ) ak majú vo Švajčiarsku pracovné povinnosti a sú vo Švajčiarsku prihlásení
 • držiteľov schengenských víz (typ C) v prípade, že ide o zdravotníckych odborníkov, alebo urgentné oficiálne návštevy, ktorým boli vydané víza po 25. marci
 • držiteľov národných víz (typ D) vydaných za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny
 • osoby s nevyhnutnou potrebou prísť na územie Švajčiarska
 • Vstup je umožnený aj pre zásobovanie a tranzit.
 • Od 11. mája je možné zlúčenie rodín v obmedzenom rozsahu pre držiteľov povolení L, B a C ( ide primárne o manžela/manželku/oficiálneho partnera a deti do 21 rokov. Spájanie je možne aj v pripade staršich detí ako aj rodičov a starých rodičov na zaklade dodatočnych podmienok a na náklady rodinného príslušníka s pobytom vo Švajčiarsku. Spájanie rodín sa nevzťahuje na krátkodobé návštevy rodinných príslušníkov ani spoločné trávenie dovolenky. (Žiadosť o zlúčenie rodiny je potrebné podať na príslušnom kantonálnom úrade). Zároveň sa obnovuje spracovanie žiadostí o prácu občanov EÚ/EFTA vo Švajčiarsku,  ktoré boli od 25.3. pozastavené. Opatrenie sa týka povolení k pobytu typu L, B, G a  poskytovania cezhraničných služieb v trvaní do 90 dní, ako aj krátkodobého zamestnania nepresahujúceho 90 dní.
Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Od 15. júna Švajčiarsko ohlásilo úplné otvorenie hraníc s Francúzskom, Nemeckom a Rakúskom a obnovenie schengenského režimu na všetkých hraničných prechodoch s týmito tromi krajinami. Na hraniciach s Talianskom budú naďalej pokračovať hraničné kontroly v nezmenenom režime. 

Chorvátsko

S účinnosťou od 9. mája 2020 vstúpilo do platnosti nariadenie, podľa ktorého sa:

 • občanom Chorvátska umožňuje (pri dodržaní stanovených podmienok) cestovať do Chorvátska aj z Chorvátska.
 • občanom EÚ sa umožňuje vstup do Chorvátska, v prípade ak cestujú z pracovných/obchodných dôvodov, resp. ak majú neodkladné osobné dôvody.

S účinnosťou od 11. mája 2020 vstúpilo do platnosti nariadenie, podľa ktorého sa občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí majú vo vlastníctve nehnuteľnosť alebo plavidlo v Chorvátsku /môže byť aj lízing/ môžu vstúpiť do Chorvátska s potvrdením o vlastníctve.

Turistom z EÚ sa povoľuje vstup do Chorvátska v prípade, že sa preukážu potvrdením o rezervácii ubytovania.

Odchod z krajiny je pre občanov SR možný osobným automobilom tranzitom cez Rakúsko.

Medzinárodná letecká a vlaková preprava s Rakúskom, bola prerušená.

Slovinsko

Od 12. apríla 2020 všetky osoby (s výnimkou občanov Slovinskej republiky a cudzincov s pobytom na území Slovinskej republiky), ktoré budú chcieť prekročiť slovinskú hranicu, majú absolvovať povinnú domácu 7-dňovú karanténu v Slovinsku. Neplatí to pre nákladnú dopravu, pre osoby, ktoré budú cez Slovinsko tranzitovať v ten istý deň, tie osoby, ktoré dochádzajú za prácou cez hranicu, osoby, ktoré prídu za prácou do Slovinska, alebo prídu na pohreb v Slovinskej republike, pre držiteľov diplomatických pasov, pohotovostné služby a políciu Slovinskej republiky.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices