Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Do Partizánskej Ľupče, jednej z najstarších obcí Liptova, investoval Brusel

Kompletnou rekonštrukciou prešlo aj námestie v obci Partizánska Ľupča, ktorá patrí medzi jednu z najstarších obcí Liptova, keďže bola spomínaná v listine Bela IV. z roku 1952. Nachádza sa na strednom Liptove, v juhozápadnej časti okresu Liptovský Mikuláš. Zasahuje do nej Ľupčianska dolina, ktorou preteká Ľupčianka. Rekonštruované historické jadro sa dodnes považuje za centrálne miesto lemované dlhými a úzkymi parcelami. Dominantou rekonštruovaného námestia sú kultúrny dom a dva kostoly. Dlažba, obrubníky, nové osvetlenie, nové chodníky, ale aj podzemná infraštruktúra, nové fasády a potrubie, to všetko bolo z veľkej časti uhradené z európskych dotácií.  Brusel na túto rekonštrukciu prispel sumou viac ako 620 tisíc eur. Jej súčasťou je aj príjemná oddychová zóna s lavičkami a novými chodníkmi.

Celé nové námestie je zároveň odvodnené novou kanalizáciou. Rekonštrukcia prebiehala vo dvoch etapách. V prvej sa uskutočnila rekonštrukcia mosta, lávky pre chodcov a oporného múru. Druhá etapa sa zamerala na celkové obnovenie historického jadra. Za pamiatkovú zónu bolo centrum obce vyhlásené v roku 1991. Počas rekonštrukcie sa vybudovali parkoviská, chodníky, verejné osvetlenie a spomínaný parčík s pešími chodníkmi a lavičkami. Revitalizácie centra sa začala ešte v roku 2006, keď obec získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Začalo sa prípravnými prácami a osadením podzemných inžinierských sietí. Nasledovali zemné práce, terénne úpravy, ukladania podkladových vrstiev pod spevnenými plochami až napokon prišlo k celkovej rekonštrukcii námestia.

Viac..  Martin Hojsík: Horúčavy môžu podľa novej štúdie do roku 2050 zabíjať až päťkrát viac ľudí

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices