ockovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nový príspevok Komisie na podporu aliancie pre vakcíny GAVI môže zachrániť milióny detí

Európska komisia oznámila, že v rokoch 2021 – 2025 prispeje na alianciu pre vakcíny GAVI 300 miliónmi eur. Pomôže tak imunizovať 300 miliónov detí na celom svete a vytvoriť zásoby vakcín proti epidémiám infekčných chorôb.

Svetový samit o vakcínach, ktorý zorganizovala aliancia pre vakcíny GAVI, je dôležitým míľnikom na ceste k lepším zdravotníckych systémom a väčším imunizačným kapacitám najzraniteľnejších krajín sveta. To má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov globálnej reakcie na koronavírus.

Na darcovskej konferencii globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája spoluorganizovala Európska komisia, bolo na alianciu pre vakcíny GAVI prisľúbených 1,5 miliardy eur vrátane 488 miliónov eur, ktoré sú určené na nasadenie vakcíny proti koronavírusu hneď, ako bude k dispozícii.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala: „Vakcíny môžu zachrániť životy len vtedy, ak sa k nim dostane každý, kto ich potrebuje, a to najmä v najzraniteľnejších komunitách a regiónoch sveta. Preto je práca aliancie GAVI taká dôležitá. Poskytuje rozvojovým krajinám prostriedky na vybudovanie silnejších systémov zdravotníctva a imunizačných programov, aby bolo na svete bezpečnejšie. Som rada, že Európska komisia môže GAVI podporiť v tomto dôležitom úsilí. Pomôže nám to prekonať túto pandémiu a zabrániť ďalšej.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová vyhlásila: Základným prvkom spolupráce EÚ s partnerskými krajinami a alianciou pre vakcíny GAVI je budovanie imunizačných systémov s cieľom posilniť systémy zdravotníctva, ktoré budú na našej ceste k obnove po pandémii COVID-19 dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Vďaka lepšiemu prístupu detí k základnej zdravotnej starostlivosti, najmä účinným a bezpečným očkovacím látkam, sa v rokoch 2000 až 2017 podarilo znížiť celosvetovú úmrtnosť detí na polovicu. Pre náš spoločný úspech počas nasledujúcich piatich rokov bude rozhodujúce, aby mali zraniteľnejšie deti nepretržitý prístup k očkovacím látkam.

Nový príspevok Komisie vo výške 300 miliónov eur presahuje celú jej doterajšiu podporu aliancie pre vakcíny GAVI. Finančné prostriedky pomôžu:

  • zaočkovať 300 miliónov detí a zachrániť až 8 miliónov životov,
  • zabezpečiť úspešný prechod niektorých krajín na samofinancovanie,
  • podnietiť národné spolufinancovanie a programy očkovania financované z vlastných zdrojov vo výške 3,6 miliardy dolárov,
  • poskytnúť 3,2 miliardy dávok vakcín na záchranu životov v 55 krajinách,
  • priviesť rodiny cez očkovanie k 1,4 miliardy kontaktov so zdravotníckymi službami,
  • v spolupráci s globálnou iniciatívou za odstránenie detskej obrny poistiť svet proti opätovnému výskytu detskej obrny prostredníctvom bežných programov inaktivovaných očkovacích látok proti detskej obrne,
  • financovať vytváranie zásob očkovacích látok na núdzové použitie s cieľom zastaviť šírenie nebezpečných nákaz.
Viac..  Scholz varoval Leyenovú pred väčšinou s "pravicovými extrémistami"

Prísľub vychádza z predpokladu, že dôjde k schváleniu nového viacročného finančného rámca EÚ, a najmä Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), z ktorého budú finančné prostriedky prisľúbené na alianciu pre vakcíny GAVI pochádzať, a to zhruba v súlade s návrhom Európskej komisie. Komisia 2. júna navrhla zvýšiť v období 2021 – 2027 financovanie z nástroja NDICI na 86 miliárd eur v cenách z roku 2018 (96,4 miliardy eur v bežných cenách) vrátane 10,5 miliardy eur z nástroja Next Generation EU.

Súvislosti

Aliancia pre vakcíny GAVI je neziskové celosvetové verejno-súkromné partnerstvo so sídlom v Ženeve. Cieľom modelu GAVI je podnecovať finančné zdroje a odborné znalosti a v záujme toho spájať vlády a výrobcov vakcín v priemyselných, ako aj rozvojových krajinách, kľúčové agentúry OSN, verejné zdravotnícke a výskumné inštitúcie, súkromný sektor a občiansku spoločnosť, aby bol chránený život aj zdravie vďaka lepšiemu prístupu k novým a nedostatočne využívaným vakcínam v chudobných krajinách. Vďaka rutinnej imunizácii viac ako 760 miliónov ľudí, ako aj kampaniam zameraným na imunizáciu viac ako 960 miliónov ľudí v 74 krajinách, pomohla GAVI do augusta 2019 zabrániť 13 miliónom úmrtí.

GAVI je jednou z 12 celosvetových iniciatív v oblasti zdravia, ktoré sa zaviazali lepšie spolupracovať na uskutočňovaní globálneho akčného plánu pre zdravý život a blahobyt pre všetkých, vyhláseného počas podujatia na vysokej úrovni na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v septembri 2019.

Globálna reakcia na koronavírus sa hlási k záväzku vystupovať jednotne v boji proti pandémii, ktorý 26. marca prijali lídri G20. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a prvá skupina aktérov pôsobiacich v oblasti zdravia preto 24. apríla ohlásili celosvetový projekt spolupráce, tzv. ACT Accelerator, ktorého cieľom je urýchliť vývoj a výrobu nástrojov na boj proti ochoreniu COVID-19 a zaistiť k týmto nástrojom rovnaký prístup kdekoľvek na svete. Spoločne vydali výzvu k činom.

Európska komisia reagovala na túto výzvu spojením síl s globálnymi partnermi, pre ktorých 4. mája 2020 usporiadala darcovskú konferenciu pod názvom Iniciatíva globálnej reakcie na koronavírus.

V rámci globálnej reakcie na koronavírus sa zatiaľ podarilo vyzbierať 9,8 miliardy eur. Celý zoznam darcov a ich príspevkov nájdete tu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová hovorí o víťazstve, EPP chce mať predsedu eurokomisie

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu večer vyhlásila, že jej Európska …

Consent choices