wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik: Podarilo sa ďalšie víťazstvo pre lesy

Spomínal som, že aktuálna príprava legislatívy pre európske lesy je veľmi turbulentná. Škandinávski spravodajcovia razia linku, ktorú možno chápať ako nekompromisne proťažbovú, pričom kategoricky odmietajú prísnu ochranu lesov. S tým samozrejme zásadne nesúhlasím, a robím čo sa dá, aby som lesy ochránil.

Včera sme vo výbore ENVI hlasovali o pozičnom dokumente k EU forest strategy. Spravodajkyňa Švédka z mojej frakcie nemala veľké pochopenie pre ochranu prírody. Ja som jej poslal 47 pozmeňovacích návrhov. Niektoré sa dostali do tzv. kompromisných návrhov, no všetky ostatné spravodajkyňa odporučila nepodporiť. Tu sú niektoré z nich:

? AM127 zdôrazňuje, že pralesy a staré lesné porasty ukladajú uhlík, napriek názorom, ktoré sa to snažia spochybniť,

? AM 168 zdôrazňuje, že žiadny substitučný účinok produktov lesného hospodárstva nemôže nahradiť stratu pralesov a primárnych lesov, tie by mali byť chránené právnymi a stimulačnými nástrojmi zameranými na ich komplexnosť, prepojenosť a reprezentatívnosť;

? AM232 žiada, aby sa v rámci stratégie lesného hospodárstva EÚ prísne chránili pralesy a klimaxové lesy EÚ;

? AM131 opakuje skutočnosť, že zachovanie ekosystémov s veľkými zásobami uhlíka
vrátane lesov predstavuje možnosť reakcie s okamžitým vplyvom na zmenu klímy – na rozdiel od zalesňovania, opätovného zalesňovania a obnovy, ktorých výsledky sa prejavia po dlhšom čase; žiada, aby sa politické opatrenia v EÚ riadili touto zásadou;

?AM158 pripomína list vyše 700 vedcov, v ktorom sa požaduje, aby sa uskutočnila vedecky podložená revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, najmä aby sa určité druhy drevnej biomasy nezarátavali do vytýčeného cieľa a aby sa na ne nemohla poberať podpora;

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

?AM173 zdôrazňuje hodnotu a potenciál novozaložených a tradičných extenzívnych agrolesníckych systémov pre poľnohospodársku výrobu, … žiada zmenu pravidiel s cieľom uľahčiť obnovu existujúcich agrolesníckych systémov a vytvorenie nových;

?AM191 vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili hospodárske a politické nástroje, ktoré umožnia väčšiemu počtu lesov dorásť do svojho ekologického potenciálu a absorbovať oxid uhličitý;

?AM198 prísne chránené oblasti v bezzásahovom režime by mali byť súčasťou stratégie lesného hospodárstva EÚ a stratégií miestneho rozvoja založených na prírodnom
cestovnom ruchu;

S potešením konštatujem, že s výnimkou jedného návrhu, všetky ostatné boli vo výbore ENVI schválené, a budú súčasťou pozície výboru, ktorá bude zaslaná spravodajcovi pre EU Forest Strategy, do výboru AGRI. Mimochodom je to Fín, a na jeho file som poslal 130 pozmeňovacích návrhov ?.

Má to zmysel. Nebojím sa povedať, že bez tohto vstupu by bola pozícia ENVI veľmi bezzubá. Zároveň musím povedať, že mnohé návrhy by neprešli, keby ma nepodporili kolegovia z iných frakcií a najmä Martin Hojsík MEP. Teší ma, že naďalej spolupracujeme, pre ochranu prírody a pre lesy. Dobre si uvedomujeme, že ide o Život!

Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/.

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices