brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ aj Spojené kráľovstvo čelia spoločným výzvam. Spolupráca je nevyhnutná

Brexit neznamená úplný koniec spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Obe strany teraz rokujú o tom, ako chcú kooperovať v oblastiach od obchodu po bezpečnosť.

EÚ aj Spojené kráľovstvo čelia spoločným výzvam, ako sú napríklad klimatické zmeny či bezpečnosť. Spolupráca v týchto oblastiach je teda nevyhnutná.

Dohoda vo vystúpení, ktorú ratifikovali obe strany, upravuje práva občanov EÚ, ktorí žijú v Anglicku a Britov žijúcich v EÚ, finančné záväzky Spojeného kráľovstva a otázky hraníc – predovšetkým hranicu medzi Írskom a Severným Írskom. Je potrebné ju implementovať v plnom rozsahu.

Budúce vzťahy budú predmetom samostatnej dohody, o ktorej momentálne prebiehajú rokovania. Tieto sa opierajú o politickú deklaráciu, ktorú schválili a ratifikovali obe strany.

Stanovisko Európskeho parlamentu

Dňa 12. februára 2020 prijali poslanci uznesenie, kde žiadajú komplexnú dohodu, ktorá bude obsahovať rovnaké podmienky pre všetkých prostredníctvom prísnych záväzkov a dohodu o rybolove.

Predseda kontaktnej skupiny pre Spojené kráľovstvo David McAllister 29. mája uviedol, že „Parlament nebude súhlasiť s dohodou, ktorá nebude obsahovať ustanovenia o rovnakých podmienkach pre všetkých, základných právach, spoľahlivej správe vecí verejných a stabilnom rámci pre rybolov. Za kľúčové považuje aj úplné vykonávanie dohody o vystúpení, ktorú spolu-podpísal aj predseda vlády Spojeného kráľovstva.“

Členovia výborov pre zahraničné veci a obchod potvrdili 12. júna svoj súhlas so stanoviskom EÚ ohľadne rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o ich budúcich vzťahoch. Celý Parlament bude hlasovať o návrhu uznesenia počas plenárneho zasadnutia 17. – 19. júna.

Hlasovanie vo výboroch sa uskutočnilo pred stretnutím s predsedom vlády Spojeného kráľovstva Borisom Johnsonom, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Komisie Ursulou von der Leyen za účasti predsedu parlamentu Davida Sassoliho, ktoré sa konalo 15. júna.

Čo všetko bude pokrývať dohoda o budúcich vzťahoch

Témy tejto dohody budú siahať od obchodu po životné prostredie, výskum, vzdelávanie atď.

Veľmi dôležité bude nastaviť podmienky a zásady budúceho obchodu vrátane možných ciel, produktových noriem, rovnakých podmienok pre všetkých, rybolovu, základných práv a spôsobu riešenia obchodných sporov.

Občania

Práva občanov upravuje a chráni dohoda o vystúpení. Európania žijúci v Spojenom kráľovstve a Briti žijúci v EÚ budú môcť zostať žiť a pracovať tam, kde sú. Táto téma bude pre parlament kľúčová aj v budúcich rokovaniach. Bude treba stanoviť pravidlá ohľadne slobody pohybu alebo zdravotného poistenia pre Európanov v Anglicku. Poslanci EP pozorne dohliadajú na to, ako sa dohoda o vystúpení vykonáva.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Čo bude nasledovať teraz?

Podľa dohody o vystúpení platí do konca decembra 2020 prechodné obdobie. Spojené kráľovstvo má počas neho prístup na jednotný trh a podlieha právnym predpisom EÚ, no nemôže sa už podieľať na vytváraní novej európskej legislatívy.

Rokovania o novej dohode by sa mali ideálne ukončiť ešte pred koncom prechodného obdobia, ktoré sa môže na požiadanie predĺžiť, ale toto rozhodnutie musí byť prijaté do 1. júla.

Ak sa do konca prechodného obdobia nepodarí dosiahnuť žiadnu dohodu, EÚ a Spojené kráľovstvo budú spolu obchodovať s súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Ako prebiehajú rokovania

Rokovania v mene EÚ vedie bývalý komisár Michel Barnier, ktorý dohliadal aj na rozhovory o dohode o vystúpení. Opiera sa pritom o politické odporúčania Európskej rady (lídrov členských krajín).

Poslanci Európskeho parlamentu môžu tieto rokovania ovplyvniť prostredníctvom uznesení, kde predkladajú svoje stanoviská. Parlament zriadil kontaktnú skupinu pre Spojené kráľovstvo pod vedením nemeckého poslanca Davida Mc Allistera (EPP). Jej úlohou je spolupracovať v mene Parlamentu s Michelom Barnierom a koordinovať zainteresované parlamentné výbory.

Akákoľvek dohoda môže nadobudnúť platnosť, iba vtedy, ak ju schváli Európsky parlament a Rada. Na rozdiel od prijatej dohody o vystúpení je tiež možné, že dohodu o budúcich vzťahoch budú musieť schváliť aj národné parlamenty, ak sa bude týkať aj právomocí, ktoré EÚ zdieľa s členskými štátmi. Bude tiež potrebné, aby ju schválilo samotné Spojené kráľovstvo.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices