polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Väčšia pomoc poľnohospodárom z fondu rozvoja vidieka. Toto si o nej myslia naši europoslanci

COVID-19: Väčšia pomoc poľnohospodárom z fondu rozvoja vidieka

Ivan Štefanec (EPP): Farmári, tak ako ďalší malí a strední podnikatelia, utrpeli počas karantény značné škody. Tento segment navyše závisí od vysokej mobility pracovných síl, ktorá bola silne obmedzená. Aj vďaka zvýšenej podpore budeme mať istotu, že po letnej sezóne bude na trhu dostatok kvalitných a cenovo dostupných európskych potravín. 

Miroslav Číž (S/D): Farmári, tak ako ďalší malí a strední podnikatelia, utrpeli počas karantény značné škody. Tento segment navyše závisí od vysokej mobility pracovných síl, ktorá bola silne obmedzená. Aj vďaka zvýšenej podpore budeme mať istotu, že po letnej sezóne bude na trhu dostatok kvalitných a cenovo dostupných európskych potravín. 

Michal Wiezik (EPP): Zmena a doplnenie nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia na poskytnutie mimoriadnej dočasnej podpory v rámci EPFRV v reakcii na COVID-19. S cieľom reagovať na vplyv krízy prichádza komisia s návrhom na pomoc poľnohospodárom vo forme výnimočných a dočasných opatrení. Tie by mali pomôcť riešeniu ich problémov s likviditou, ktoré ohrozujú kontinuitu poľnohospodárskych činností. Niekoľko pozmeňovacích návrhov bolo prijatých už v rámci hlasovania vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ide o navýšenie mimoriadnej podpory z 2. piliera z 1% na 2%, zvýšená podpora pre jednotlivé farmy z 5 000 na 7 000 EUR a predĺženie termínu splatnosti o 6 mesiacov – do 31.6.2021. Nepôjde o nové prostriedky, ale o také, ktoré členské štáty nedokázali v rámci súčasného programového obdobia využiť. Tato kríza je svojim rozsahom bezprecedentná, ale určite nie posledná. Mali by sme sa z nej poučiť a  dôslednejšie pripraviť na podobné situácie v budúcnosti.

Robert Hajšel (S/D): Možnosť presunu nevyužitých prostriedkov z fondu rozvoja vidieka na vyplatenie kompenzácií pre farmárov a hlavne malé agropotravinárske podniky je ďalším ústretovým krokom, ktorý sa nám v EP podarí presadiť s cieľom flexibilne pomáhať zjemňovať dôsledky koronakrízy v urýchlenom legislatívnom konaní. Keďže by malo ísť o jednorazové paušálne platby, dokonca vo zvýšenej sume, určite to privítajú všetci poľnohospodári a potravinári.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Výzva na zlepšenie podmienok pre cezhraničných a sezónnych pracovníkov

Robert Hajšel (S/D): Cezhraniční a sezónni pracovníci musia profitovať z rovnakej úrovne práv, vrátane práva na rovnakú odmenu za rovnakú prácu na tom istom mieste. Rovnaká musí byť aj ochrana pred ochorením COVID-19 ako majú domáci pracovníci. Aj ja som sa v Európskom parlamente zasadzoval za to, aby aj naši pracovníci na sezónnych prácach v agropotravinovom komplexe v Taliansku alebo Španielsku mali rovnakú odmenu za prácu ako domáci pracovníci, ako aj rovnaký prístup k dôstojnému ubytovaniu, voľnému pohybu, vrátane umožneného návratu do domovského štátu v prípade vypuknutia pandémie a disponovali rovnakými pracovnými podmienkami a ochranou zdravia.

Miriam Lexmann (EPP): Sezónni a cezhraniční pracovníci v poľnohospodárstve musia mať hladký prechod cez hranice. Sú to totiž kľúčoví zamestnanci nášho hospodárstva, a preto si zasluhujú primeranú ochranu zdravia a bezpečnosti i zásady rovnakej odmeny za tú istú prácu na rovnakom mieste. Pomoc však musí prísť aj ku krízou najviac zasiahnutým poľnohospodárom a agropotravinárskym podnikom. Prostredníctvom cielených a objektívne určených, jednorazových paušálnych platieb z fondu rozvoja vidieka umožníme členským krajinám kompenzovať straty poľnohospodárov a udržať tak potravinársku výrobu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices