Babis
Český premiér Andrej Babiš. PHOTO: © European Union.

Ak sa potvrdí, že Andrej Babiš je v konflikte záujmov, bude musieť eliminovať svoje podnikateľské záujmy, upozorňujú europoslanci

Prípadné konflikty záujmov na najvyššej vládnej úrovni sú netolerovateľné, musia ich vyriešiť priamo dotknuté osoby a informácie o konečných príjemcoch prostriedkov EÚ musia byť dostupné.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré pomerom hlasov 510 (za): 53 (proti): 101 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament.

Parlament kritizoval Andreja Babiša za to, že sa ako predseda českej vlády aktívne podieľa na implementovaní rozpočtu EÚ a zároveň si údajne udržiava kontrolu nad skupinou Agrofert, ktorá je jedným z najväčších prijímateľov prostriedkov EÚ v Českej republike.

Vyšetrovanie EÚ týkajúce sa možného konfliktu záujmov Andreja Babiša stále prebieha. Ak sa však potvrdí, že na najvyššej úrovni vo vláde členského štátu EÚ došlo ku konfliktu záujmov, pôjde o situáciu, ktorú nemožno tolerovať, uvádza sa v uznesení. Dotknutá osoba bude mať následne podľa poslancov tri možnosti, ako konflikt záujmov vyriešiť: vzdá sa svojich ekonomických záujmov v daných podnikateľských subjektoch, zastaví prijímanie finančných prostriedkov EÚ danými podnikateľskými subjektmi alebo sa zdrží účasti na prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa aj jej záujmov a, prípadne, odstúpi z verejnej funkcie.

Parlament v tejto súvislosti vyzval Európsku komisiu, aby vytvorila mechanizmus na predchádzanie a riešenie situácií, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov v súvislosti s vynakladaním prostriedkami EÚ v členských štátoch. Poslanci tiež požadujú prístup k informáciám o konečných príjemcoch finančných prostriedkov EÚ a stanovenie stropu pre priame poľnohospodárske platby na fyzickú osobu.

Parlament zároveň odsúdil hanlivý slovník a verbálne prejavy nenávisti zo strany Andreja Babiša voči poslancom EP, ktorí vo februári navštívili Českú republiku. Cieľom takzvanej vyšetrovacej pracovnej cesty parlamentnej delegácie bolo overiť tvrdenia o nezrovnalostiach pri správe prostriedkov EÚ.

Vyhlásenie predsedníčky Výboru EP pre kontrolu rozpočtu

„Pokiaľ sa potvrdí, že český premiér je v konflikte záujmov, bude musieť eliminovať svoje podnikateľské záujmy vzdaním sa kontroly nad všetkými spoločnosťami poberajúcimi dotácie EÚ, zdržať sa účasti na prijímaní rozhodnutí ovplyvňujúcich dotácie čerpané ktoroukoľvek spoločnosťou, v ktorej je konečným prijímateľom, alebo napokon odstúpiť z pozície premiéra. V opačnom prípade by akákoľvek spoločnosť v jeho vlastníctve mala prestať poberať dotácie EÚ, ktoré súvisia s jeho údajným konfliktom záujmov,‟ uviedla predsedníčka Výboru EP pre kontrolu rozpočtu Monika Hohlmeier (EPP, DE).

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

„Vyzývame tiež EÚ a členské štáty, aby viac chránili peniaze daňových poplatníkov EÚ pred oligarchickými manipuláciami. Existujúce mechanizmy sú očividne nedostatočné,‟ dodala poslankyňa Hohlmeier.

Súvislosti

Skupina Agrofert je koncern pozostávajúci z vyše 230 spoločností, ktorý má približne 34.000 zamestnancov. Koncern založil Andrej Babiš, ktorý je údajne naďalej jeho skutočným majiteľom.

Agrofert je jedným z najväčších prijímateľov prostriedkov EÚ v Českej republike. V roku 2018 získala podľa poslancov iba na poľnohospodárskych dotáciách v ČR 973.284.000 CZK, teda približne 36,5 milióna EUR. Z Kohézneho fondu EÚ mala skupina v období 2014-2020 čerpať dotácie vo výške 427.385.000 CZK, teda približne 16 miliónov EUR, konštatuje uznesenie.

Vyšetrovanie možného konfliktu záujmov českého premiéra zo strany Európskej komisie prebieha od januára 2019. V novembri 2019 boli spoločnostiam vlastneným Andrejom Babišom dočasne pozastavené dotácie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

V decembri 2019 obnovil český najvyšší štátny zástupca vyšetrovanie možného neoprávneného využívania dotácií EÚ v prípade projektu „Čapí hnízdo‟ skupiny Agrofert. Vyšetrovanie bolo pôvodne zahájené v nadväznosti na správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

O dac

Odporúčame pozrieť

MIRRI pridáva regiónom z eurofondov vyše 200 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) presunulo celú svoju alokáciu priamo na …

Consent choices