zdravotnicky material
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska únia financuje prepravu zdravotníckeho tovaru, lekárskych tímov a pacientov

Krajiny Európskej únie môžu odteraz žiadať o dodatočné financovanie z nástroja núdzovej podpory na prepravu základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov s koronavírusom. Toto financovanie dopĺňa podporu, ktorá je už dostupná z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, a dodávky osobných ochranných prostriedkov z rezervy rescEU.

V rámci pilotnej operáciebolo  úspešne dodaných viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov do Bulharska. Súčasťou nákladu bolo viac ako 500 000 rúšok, ktoré nakúpilo Bulharsko, ale dopravné náklady hradila EÚ.

„Nástroj núdzovej podpory pomáha doručiť dôležité zdravotnícke vybavenie tam, kde je potrebné, a pomáha členským štátom pri preprave zdravotníckeho personálu alebo pri prijímaní pacientov z iných členských štátov, čím sa preukazuje európska solidarita. Po úspešnej preprave ochranných prostriedkov do Bulharska budú v nasledujúcich týždňoch nasledovať ďalšie operácie“, uviedol komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.

Nástroj núdzovej podpory na prepravu tovaru, vybavenia a pacientov.

Balík v objeme 220 mil. eur bol vyčlenený na podporu:

  • dopravy zdravotníckych pomôcok na miesta, kde sú najviac potrebné. EÚ pritom financuje dopravu zásielok núdzovej pomoci do členských štátov,
  • prepravy pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín, ak hrozí preťaženie zdravotníckych služieb, aby sa zabezpečila liečba pre čo najväčší počet ľudí,
  • presunu zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom tam, kde najviac potrebujú lekársku pomoc.
Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Európska komisia 17. júna predstavila členským štátom postupy a kritériá na podávanie žiadostí o financovanie v rámci balíka opatrení v oblasti mobility. Členské štáty jej už môžu predkladať žiadosti.

Súvislosti

Nástroj núdzovej podpory

Nástroj núdzovej podpory s rozpočtom vo výške 2,7 miliardy eur bol aktivovaný 16. apríla 2020. Má zaistiť flexibilitu pri zabezpečovaní meniacich sa potrieb, ktoré vznikajú pri prechode EÚ z fázy bezprostrednej reakcie na pandémiu do fázy riadeného ukončovania opatrení, obnovy a prevencie. Zameriava sa na aktivity, pri ktorých sa môže spoločným úsilím na úrovni EÚ dosiahnuť najväčší účinok pri podpore plnenia spoločného európskeho plánu na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19.

Ide o doplnkový nástroj, to znamená, že poskytovaná pomoc dopĺňa úsilie vynakladané v rámci iných nástrojov EÚ, ako je napríklad mechanizmus civilnej ochrany, rescEU, postupy spoločného obstarávania a investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus, a aj úsilie členských štátov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices