koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko zvláda pandémiu v porovnaní s ostatnými krajinami veľmi dobre, ukázal prieskum

BRATISLAVA – Slovensko zvláda pandémiu v porovnaní s ostatnými krajinami na veľmi dobrej úrovni. Myslí si to 46 percent opýtaných. Ukázal to prieskum „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý mapoval názory obyvateľov na to, ako podľa nich zvládlo situáciu Slovensko a okolité štáty. O výsledkoch prieskumu informoval Juraj Caránek z agentúry Seesame.

Ako ďalej informuje, respondenti odpovedali na škále od jeden do päť, pričom jeden znamenalo, že „krajina pandémiu zvláda veľmi dobre“ a päť, že ju zvláda veľmi zle. Takmer tri štvrtiny respondentov zvolilo na škále odpoveď jeden alebo dva, 46 percent uviedlo odpoveď jeden.

Z hľadiska zvládania pandémie bolo ako druhé Slovákmi najpozitívnejšie hodnotené Česko, ktoré takto vnímala menej ako polovica respondentov. Ďalšie susedné krajiny, a to Rakúsko a Maďarsko pozitívne hodnotila približne tretina respondentov.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že v prípade USA, Talianska a Veľkej Británie sa viac ako 60 percent opýtaných domnievalo, že tieto krajiny pandémiu zvládajú zle alebo veľmi zle. O Rusku si to myslela takmer polovica respondentov a v prípade Nemecka takmer tretina. V súvislosti s Čínou 30,1 percenta respondentov uviedlo, že pandémiu zvláda, rovnaký počet však zároveň tvrdil opak. Čím viac boli respondenti spokojní s doterajšími krokmi vlády SR a dôverovali ústrednému krízovému štábu, tým viac zároveň verili, že Slovensko pandémiu zvláda.

„Slovensko malo z uvedených krajín vďaka včasnému zavedeniu karanténnych opatrení najmenší počet nakazených i obetí. Preto neprekvapí, že respondenti ho vnímajú najpozitívnejšie z hľadiska zvládania. Zaujímavé je však porovnanie so susednými krajinami a výrazný odstup v ich hodnotení. Maďarsko, ktoré bolo z hľadiska počtu nakazených na tom lepšie ako Česko a Rakúsko, bolo respondentmi vnímané najmenej pozitívne a takmer 16 percent respondentov sa k situácii v Maďarsku vôbec nevedelo vyjadriť. Zrejme to súvisí s výraznejšou medializáciou situácie v Česku a Rakúsku,“ vysvetlila Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Tretia vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ ponúkla respondentom otázky identické s rakúskym tímom výskumníkov združeným pri projekte „Values in Crisis“. Tak bolo možné porovnať pohľad opýtaných na Slovensku a v Rakúsku. Výsledky prieskumu ukázali, že pri voľbe medzi možnosťami, či majú menej postihnuté krajiny podporovať tie, ktoré kríza zasiahla viac, prevažovali zástancovia druhej možnosti. Na Slovensku podporili solidaritu s koronavírusom postihnutými krajinami častejšie mladší respondenti.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku „korona obdobia“. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť Mnforce, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Rozsiahle zisťovania a analýzy sa doposiaľ konali v marci, apríli a máji. Vďaka spolupráci slovenských a rakúskych výskumníkov sleduje prieskum názory obyvateľov týchto susedných krajín. Výskum sa na Slovensku uskutočnil od 25. do 28. mája na vzorke tisíc respondentov. Výskum „Values in Crisis“ v Rakúsku sa konal v máji a vzorku tvorilo 1976 respondentov.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices