vodic, kamion
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ posilňuje a zlepšuje pracovné podmienky pre vodičov kamiónov

Nové pravidlá pre cestnú dopravu by mali priniesť lepšie pracovné podmienky pre kamionistov a spraviť hospodársku súťaž v tomto odvetví spravodlivejšou.

Poslanci Európskeho parlamentu hlasujú 8. júla počas plenárneho zasadnutia o balíku mobility v cestnej doprave. Nové pravidlá boli predbežne dohodnuté s ministrami EÚ, Rada ich prijala 7. apríla a v júni prijal dopravný výbor.

Balík upravuje tri kľúčové oblasti: kabotáž, vysielanie vodičov do zahraničia a dobu odpočinku.

Hoci EÚ už všetky tieto oblasti reguluje, existujú tu právne medzery, legislatíva sa ťažko vymáha a členské štáty ju uplatňujú po svojom. Preto boli potrebné nové pravidlá, ktoré poskytnú jasný spoločný rámec.

Viac času s rodinou a na odpočinok

Podľa nového nariadenia by mali mať vodiči lepšie podmienky na odpočinok a viac času doma. Vodiči by mali mať nárok na minimálne 45 hodín odpočinku týždenne, pričom by nemali spať vo vozidle, ale vo vhodnom ubytovaní s primeraným vybavením, ktoré platí zamestnávateľ. Práca vodičov by sa mala organizovať tak, aby mohli viac času tráviť doma.

Do kamiónov by mali byť nainštalované inteligentné tachografy, ktoré budú zaznamenávať prekročenie hraníc a iné aktivity, aby sa zamedzilo podvádzaniu.

Tachograf
 • Zariadenie, ktoré zaznamenáva informácie o vozidle, napríklad vzdialenosť, rýchlosť, časy jazdy a doby odpočinku vodiča.
 • Digitálny tachograf sa dnes už povinne inštaluje do nových nákladných vozidiel nad 3,5 tony.

Jasnejšie pravidlá pre vysielanie vodičov

Vzhľadom na povahu cestnej dopravy je potrebné prísnejšie presadzovanie pravidiel, aby sa dosiahla rovnováha medzi slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby a vhodnými pracovnými podmienkami a sociálnou ochranou vodičov.

Vodiči nie sú obvykle vysielaní do iného členského štátu na dlhú dobu, ako to býva v iných odvetviach, a rôzne členské štáty uplatňujú existujúce pravidlá nekoordinovaným spôsobom.

Vyslaní pracovníci
 • Zamestnanci vyslaní zamestnávateľom, aby dočasne vykonávali službu v inom členskom štáte.
 • V hostiteľskom štáte členskom zostávajú len dočasne a nezačleňujú sa do jeho trhu práce.
 • Vysokou mobilnou pracovnou silou sa vyznačuje sektor cestnej dopravy.

Cieľom revidovaných pravidiel je zabrániť tomu, aby každý štát konal odlišne a zabezpečiť spravodlivú odmenu pre vodičov.

Nové pravidlá vysielania sa budú uplatňovať na kabotáž, medzinárodné dopravné operácie (okrem tranzitu) a dvojstranné operácie (preprava z vodičovej krajiny do iného členského štátu, a naopak).

Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Spravodlivý a konkurencieschopný sektor dopravy

Aktualizované pravidlá o kabotáži zavádzajú kontroly zo strany dvoch alebo viacerých vnútroštátnych orgánov a uľahčujú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Kabotáž
 • Nastáva vtedy, keď kamión po privezení tovaru zo zahraničia, zostáva v danej krajine a vykonáva vnútroštátne dodávky.
 • Pre kamióny to šetrí cestu naprázdno aj palivo.
 • Zavedená bola v roku 1990 na základe kvót.
 • Európske pravidlá umožňujú najviac tri kabotážne operácie počas siedmich dní po dodávke zo zahraničia.
 • V záujme predísť tzv. „systematickej kabotáži“ bude zavedená povinná štvordňová prestávka. Až po nej bude môcť ten istý kamión realizovať ďalšiu kabotáž v tej istej krajine.
 • V roku 2017 sa skoro polovica kabotáže v EÚ vykonávala v Nemecku, pričom v takmer 40% prípadov išlo o poľských dopravcov.

Aby sa autodopravcovia neschovávali za schránkové firmy, ktoré narúšajú férovú konkurenciu a prístup na trh a aby sa podmienky kamionistov reálne zlepšili, budú nové pravidlá od dopravných spoločností vyžadovať, aby dokladovali reálnu činnosť v krajinách, kde sú registrované. Vodič bude povinný vrátiť sa každých osem týždňov do sídla svojej spoločnosti.

Pravidlá sa budú vzťahovať aj na dopravcov, ktorí používajú ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 2,5 tony. Tachograf tak budú musieť mať aj dodávky.

Schránkové firmy
 • Firmy, ktoré majú v danej krajine len adresu, pričom reálna podnikateľská činnosť sa vykonáva v inej krajine
 • Majitelia týchto firiem chcú týmto spôsobom obchádzať zákon, platiť menšie mzdy alebo sa vyhnúť plateniu daní alebo sociálneho zabezpečenia.
 • Sú nezákonné, ale často nie sú odhalené, pretože väčšina členských štátov nemá právnu alebo pracovnú definíciu týchto spoločností.

Ďalšie kroky

Parlament bude o reforme hlasovať na plenárnom zasadnutí 8. júla. Nové pravidlá budú prijaté, ak sa nebude hlasovať absolútnou väčšinou (tj. najmenej 353 hlasov) za žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices