Leyen
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union.

Investičný plán pre Európu prekročil stanovený investičný cieľ skôr, než to bolo naplánované

  • V rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sa od júla 2015 zmobilizovali v celej EÚ dodatočné investície vo výške 514 miliárd eur, čím sa jeho stanovený cieľ dosiahol pol roka pred koncom tejto iniciatívy.
  • EFSI, finančný pilier Investičného plánu pre Európu, mal zreteľný vplyv na hospodárstvo EÚ a v reakcii na pandémiu koronavírusu sa ukazuje jeho všestrannosť.
  • Za posledných päť rokov ho využili tisíce podnikov a projektov, vďaka ktorým sa Európa stala sociálnejšou, ekologickejšou, inovačnejšou a konkurencieschopnejšou.

Európska komisia a skupina Európskej investičnej banky (EIB) splnili svoj záväzok zmobilizovať 500 miliárd eur vo forme investícií v rámci Investičného plánu pre Európu. V rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sa schválilo približne 1 400 operácií, pričom sa využila rozpočtová záruka Európskej únie a vlastné zdroje skupiny EIB. Očakáva sa, že tieto operácie aktivujú dodatočné investície vo výške takmer 514 miliárd eur vo všetkých krajinách EÚ a bude z nich profitovať približne 1,4 milióna malých a stredných podnikov. V roku 2017, keď Rada a Parlament schválili rozšírenie rozsahu a veľkosti EFSI, bolo cieľom zmobilizovať 500 miliárd eur do konca roka 2020. Tieto finančné prostriedky mali odstrániť investičnú medzeru, ktorá vznikla v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2007/2008.

V posledných rokoch, a najmä po vypuknutí koronavírusu, sa ciele EFSI zmenili: na jeho základe vznikol InvestEU, nový investičný program Komisie na roky 2021 – 2027, a fond už teraz prispieva k Investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus. EFSI bude zohrávať kľúčovú úlohu aj v balíku opatrení Next Generation EU zameraných na obnovu európskeho hospodárstva po šoku spôsobenom korovanírusom. Dosiahne sa to navýšením prostriedkov Nástroja na podporu platobnej schopnosti, ktorého cieľom je predchádzať platobnej neschopnosti v európskych podnikoch.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: Investičný plán pre Európu predstavuje obrovský úspech. Za posledných päť rokov umožnil poskytovanie finančných prostriedkov státisícom podnikov a projektov, ktoré plnia naše ambície mať ekologickejšiu, inovačnejšiu a spravodlivejšiu Európu. V tomto budeme pokračovať prostredníctvom Next Generation EU.“

Prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer vyhlásil:EFSI môže slúžiť ako vzorový plán počas boja proti koronavírusu. To, že sme prekročili celkový objem investícií vo výške 500 miliárd eur skôr, než to bolo naplánované, je dôkazom sily partnerstva. EIB sa so cťou popasovala s výzvou realizovať finančný pilier investičného plánu Komisie pre Európu. Dosiahli sme to v neposlednom rade vďaka vynikajúcej spolupráci medzi našou bankou a európskymi a vnútroštátnymi inštitúciami. Úspech tejto iniciatívy poukazuje na to, čo môže Európa pomocou správnych nástrojov dosiahnuť: náš svetadiel sa stal sociálnejším, ekologickejším, inovačnejším a konkurencieschopnejším. Získané skúsenosti teraz môžeme a mali by sme využiť pri prekonávaní súčasnej krízy. Pomôže nám to vytvoriť takú Európu, na ktorú budeme môcť byť všetci hrdí.“

Čo sa financovalo z Európskeho fondu pre strategické investície?

EFSI umožňuje skupine EIB financovať operácie, ktoré sú rizikovejšie než jej priemerné investície. Projekty podporené z EFSI sú často vysoko inovačné, realizujú ich malé podniky bez predchádzajúcej úverovej histórie alebo sa nimi zastrešujú menšie potreby v oblasti infraštruktúry podľa odvetvia a geografickej lokality. Podporovanie takýchto projektov si od skupiny EIB vyžadovalo, aby vyvinula nové finančné produkty, ako sú napríklad rizikové dlhové nástroje s prvkami majetkovej účasti alebo investičné platformy. To zmenilo DNA Európskej investičnej banky spolu so spôsobom, akým Európa financuje svoje priority.

EFSI takisto umožňuje EIB schvaľovať väčší počet projektov, než by bolo možné bez zabezpečenia zárukou z rozpočtu EÚ, ako aj oslovovať nových klientov: traja zo štyroch nových klientov, ktorí využívajú podporu z EFSI, sú pre banku novými klientmi. Tým sa dokazuje pridaná hodnota operácií EFSI.

Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Vďaka podpore EFSI poskytli EIB a jej dcérska spoločnosť na financovanie malých podnikov – Európsky investičný fond (EIF) – financovanie tisícom MSP v mnohých odvetviach a vo všetkých krajinách EÚ. Príklady sa pohybujú od udržateľného poľnohospodárstva v Belgicku cez inovatívne zdravotnícke technológie v Španielsku až po energeticky účinnú spoločnosť v Litve.

Hospodársky vplyv: pracovné miesta a rast

Vplyv tejto iniciatívy je značný. Ekonomické oddelenie EIB a Spoločné výskumné centrum (JRC) Komisie odhadujú na základe výsledkov z decembra 2019, že prostredníctvom operácií EFSI sa už podporilo približne 1,4 milióna pracovných miest, pričom tento počet sa má do roku 2022 v porovnaní so základným scenárom zvýšiť na 1,8 milióna pracovných miest. Z výpočtov okrem toho vyplýva, že v dôsledku tejto iniciatívy vzrástol HDP EÚ o 1,3 % a do roku 2022 má narásť o 1,9 %. Na začiatku tohto roku pochádzalo 60 % získaných prostriedkov zo súkromných zdrojov, čo znamená, že EFSI splnil svoj cieľ zmobilizovať súkromné investície.

V pomere k veľkosti hospodárstva sa najväčší vplyv prejavil v krajinách ťažko zasiahnutých krízou v rokoch 2007/2008, t. j. na Cypre, v Grécku, Írsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku. Zatiaľ čo v týchto krajinách je mimoriadne vysoký vplyv priamych investícií, pri výpočtoch sa zistilo, že regióny, na ktoré sa vzťahuje politika súdržnosti (najmä krajiny východnej Európy), majú pravdepodobne väčší prínos z dlhodobého účinku. Tieto výpočty zodpovedajú skutočným finančným činnostiam v rámci EFSI: pokiaľ ide o objem investícií, ktoré stimuloval EFSI, v pomere k HDP sú na tom najlepšie Bulharsko, Grécko, Portugalsko, Estónsko a Španielsko.

Aké výhody priniesol Investičný plán pre Európu občanom?

V správe EIB o EFSI za rok 2019 sa uvádza niekoľko konkrétnych výsledkov tejto iniciatívy. Vďaka EFSI:

  • má približne 20 miliónov domácností prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu,
  • bolo postavených alebo zrenovovaných okolo 540 000 jednotiek sociálneho a cenovo dostupného bývania,
  • využíva 22 miliónov Európanov zlepšené služby zdravotnej starostlivosti,
  • využije približne 400 miliónov cestujúcich za rok novú alebo zlepšenú dopravnú infraštruktúru,
  • je 13,4 milióna domácností zásobovaných energiou z obnoviteľných zdrojov.

Súvislosti

Komisia a skupina EIB spustili Investičný plán pre Európu v novembri 2014 s cieľom zvrátiť klesajúci trend investícií a nasmerovať Európu k obnove hospodárstva. Jeho finančný pilier – Európsky fond pre strategické investície – mal pôvodne za úlohu zmobilizovať do roku 2018 dodatočné investície vo výške 315 miliárd eur. Európsky parlament a členské štáty vzhľadom na jeho úspech schválili posilnenie EFSI a rozšírenie investičného cieľa na 500 miliárd eur do konca roka 2020.

Zo záverov nezávislého hodnotenia EFSI uverejneného v júni 2018 vyplýva, že záruka EÚ predstavuje účinný spôsob, ako zvýšiť objem rizikovejších operácií EIB, keďže v porovnaní s európskymi grantovými programami a finančnými nástrojmi využíva menej rozpočtových zdrojov. Zdôrazňuje sa v ňom, že podpora EIB je pre prijímateľov EFSI kľúčová: poskytuje pre trh „punc kvality“, a tým pomáha uľahčiť získavanie finančných prostriedkov v budúcnosti. Úspech EFSI vychádza v neposlednom rade z jeho efektívnej riadiacej štruktúry, ktorá reaguje na neustále zmeny na trhoch. Nezávislá skupina odborníkov rozhoduje, či projekt spĺňa podmienky na podporu záruky EÚ. Cieľ: znížiť riziko súkromných investícií do projektov potrebných pre udržateľnejšiu Európu a zvýšiť pridanú hodnotu projektov, ktoré by sa zrealizovali aj bez verejnej podpory.

Komisia predložila v máji 2020 prepracovaný návrh na pokračovanie Investičného plánu pre Európu v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci, ktorý sa začína v roku 2021: Program InvestEU.

O dac

Odporúčame pozrieť

Viktor Orbán

Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Európska komisia (EK) nebude komentovať detaily aktuálneho dotazníka maďarskej vlády týkajúceho sa suverenity Maďarska. Vyhlásil …

Consent choices