sud
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové pravidlá EÚ umožnia spotrebiteľom kolektívne vymáhať svoje práva doma aj v zahraničí

Nové európske pravidlá o kolektívnom odškodňovaní spotrebiteľov umožnia vymáhanie nápravy doma aj v zahraničí v prípadoch, ak bola spôsobená ujma veľkému počtu spotrebiteľov.

Nezákonné praktiky môžu v dnešnom globalizovanom a digitalizovanom svete poškodiť oveľa viac spotrebiteľov. Len v niektorých členských štátoch dnes existuje platná legislatíva, ktorá poškodeným spotrebiteľom umožňuje spojiť svoje sily a žalovať firmu, ktorá im spôsobila ujmu. Toto je však možné len v rámci daného štátu a nie v rámci viacerých krajín naraz.

Nové pravidlá kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu umožnia spotrebiteľom vo všetkých členských štátoch spoločne bojovať proti prípadom hromadného poškodenia. Tieto pravidlá budú obsahovať aj záruky proti ich zneužitiu.

Na novej legislatíve sa už dohodli vyjednávači Parlamentu aj Rady. Výbor EP pre právne veci ich odobril 7. júla. Plénum by o nich malo hlasovať koncom tohto roka.

Ako to bude fungovať

Spotrebiteľov budú v prípadoch kolektívneho vymáhania práv reprezentovať kvalifikované subjekty, ktoré určí štát.

Kolektívne odškodnenie bude možné vo všetkých krajinách EÚ. Vo všetkých členských štátoch musí existovať aspoň jeden mechanizmus umožňujúci organizáciám zastupovať občanov, s právomocou požadovať sankcie a kompenzácie za spôsobené škodu

Zastupiteľské organizácie budú musieť spĺňať osobitné kritériá. Pre prípady cezhraničného zastupiteľského konania budú kritériá stanovené v nových predpisoch a pre vnútroštátne konania vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Trovy konania bude hradiť porazená strana (zásada „porazený platí“), čo by malo chrániť podniky pred neopodstatnenými súdnymi spormi.

Kolektívne vymáhanie práv bude možné aj v oblastiach ako ochrana údajov, finančné služby, energetika, telekomunikácie, životné prostredie a zdravie, ako aj cestovanie a cestovný ruch, kde bude možné vymáhať práva cestujúcich v leteckej a vlakovej doprave.

Európska komisia by mala zvážiť vytvorenie európskeho ombudsmana pre kolektívne odškodnenie, ktorý by sa zaoberal cezhraničnými skupinovými žalobami na úrovni EÚ.

Ďalšie kroky

Keď dohodu formálne schváli Parlament v plenárnom hlasovaní aj Rada, krajiny EÚ budú mať dva roky na transpozíciu smernice do svojho vnútroštátneho právneho poriadku a ďalších šesť mesiacov na to, aby začali uplatňovať jej ustanovenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices