Klus
Štátny tajomník Martin Klus so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou. Foto: MZVaEZ SR.

Martin Klus: Peniaze z európskych zdrojov treba využiť aj na skvalitnenie života rómskych komunít na Slovensku

,,Spolupráca medzi rezortom diplomacie a Úradom splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ÚSVRK) je dlhodobo nadštandardná vo viacerých oblastiach, nielen v rámci agend medzinárodných organizácií s ľudskoprávnym diskurzom. V rozvíjaní našich vzťahov chceme pokračovať aj naďalej. A to aj formou podpory prípadných sociálnych či vzdelávacích projektov financovaných z európskych zdrojov, ktoré by prispeli k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po tom, čo rokoval so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou.

Hlavnými témami ich pracovného stretnutia boli detaily ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce v ľudskoprávnej oblasti a možnosti využitia budúceho rozpočtu Európskej únie na roky 2021-2027 na integráciu rómskych komunít na Slovensku.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Klus ubezpečil splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity, že rezort diplomacie bude aj naďalej aktívne participovať na príprave koncepčných materiálov a zdieľať informácie z medzinárodných organizácií či ďalších subjektov medzinárodného práva, ktoré sú relevantné pre plnenie povinností úradu aj ochrany záujmov SR.

„Aj moje osobné členstvo v riadiacom výbore pre prípravu novej národnej Stratégie integrácie Rómov po roku 2020 je zárukou toho, že bude zabezpečený prienik viacerými medzinárodnými organizáciami a zoskupeniami (OSN, Rada Európy či OBSE) a možnosť využitia expertízy medzinárodných inštitútov, ktoré nám môžu poskytnúť príklady dobrej praxe z iných krajín,“ vyhlásil štátny tajomník M. Klus.

Zároveň pripomenul, že v rámci Východiskovej pozície SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 sa počíta s podporou sociálnej inklúzie, rastu a udržania zamestnanosti s osobitným dôrazom na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, vrátane inkluzívneho vzdelávania. „Spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele na národnej a regionálnej úrovni, bude predmetom novej partnerskej dohody pre budúce programové obdobie, o ktorej sa už rokuje s Európskou komisiou,“ dodal M. Klus.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity A. Bučková v tejto súvislosti uvítala možnosť aktívneho zapojenia a osobitne vyzdvihla „potrebu zvyšovania kapacít materských škôl a základných škôl, najmä po zavedení povinného predškolského vzdelávania.“

Témou pracovného stretnutia boli aj aktuálne zdravotné či sociálne výzvy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Popri dohode na ďalšej koordinácii aktivít, najmä pokiaľ ide o návraty občanov SR zo zahraničia. Splnomocnenkyňa konštatovala, že ÚSVRK sa na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravuje aj účasťou na rokovaniach krízového štábu a vypracúvaním metodických postupov. „Pretrvávajúcimi výzvami však zostávajú zabezpečenie základných ľudských práv, dostupnosť pitnej vody či prístup k zdravotnej starostlivosti,“ dodala A. Bučková.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices