Výzva na predloženie ponuky

ProRacio, n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikované predmety zákazky:

1.VO
Výroba webovej aplikácie
Výroba nového webu + nové podstráky tv.európskenoviny.sk+štatistiky
Oživenie technologickej infraštruktúry

2.VO
Informovanie a komunikácia

3.VO
Prenájom servera / hosting

v rámci realizácie projektu: „Inovácia a skvalitnenie spravodajského portálu www.EuropskeNoviny.sk

O red

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices