Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí. PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila zoznam „najlepších postupov“ na pomoc spotrebiteľom a podnikom

„Najlepšie postupy“ zahŕňajú okrem iného:

 • platobné moratóriá pre spotrebiteľské a podnikateľské úvery a príspevky na poistenie či opatrenia na pomoc tým, ktorí čelia finančným ťažkostiam, napríklad odklad platieb,
 • umožnenie bezpečnejších bezhotovostných platieb bez obmedzenia platieb v hotovosti pre tých, ktorí ich potrebujú,
 • zabezpečenie rýchleho poskytovania úverov na zmiernenie dosahu koronavírusu so spravodlivými poplatkami a úrokovými sadzbami,
 • čo najrýchlejšie spracúvanie a vyplácanie zákonných poistných nárokov.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, uviedol: Naším súčasným cieľom je zabezpečiť, aby kohútiky likvidity ostali otvorené a aby spotrebitelia, a najmä menšie spoločnosti, mohli získať potrebnú finančnú podporu. S potešením vítam rozsiahly dialóg, ktorý sme viedli s európskym finančným sektorom a zástupcami podnikov a spotrebiteľov. Z našich plodných diskusií sa zrodil dnešný zoznam „najlepších postupov“. Vyzývam všetkých, ktorým je tento cenný nástroj určený, aby ho v plnej miere využívali. V septembri zhodnotíme situáciu a budeme naďalej diskutovať o tom, ako v rámci obnovy čo najlepšie zabezpečiť plynulý úverový tok.

Zoznam „najlepších postupov“ je výsledkom dvoch stretnutí za okrúhlym stolom so zástupcami spotrebiteľov a podnikov, s európskymi bankami, ďalšími veriteľmi a zástupcami sektoru poisťovníctva v réžii Komisie. Tieto diskusie tvoria súčasť celkového úsilia Komisie o zvýšenie poskytovania úverov do reálnej ekonomiky, ktorého súčasťou je aj balík opatrení v oblasti bankovníctva prijatý v apríli. V septembri Komisia zorganizuje ďalšie stretnutie za okrúhlym stolom na zhodnotenie pokroku a bude naďalej viesť dialóg so zainteresovanými stranami, aby podporovala poskytovanie úverov počas obnovy. Všetkým účastníkom sa odporúča riadiť sa „najlepšími postupmi“.

Viac..  EÚ je závislá od dovozu vzácnych kovov. Dopyt po nich ale narastá natoľko, že sa majú začať ťažiť aj u nás

Zoznam, na ktorom sa dohodli všetci účastníci za okrúhlym stolom, zahŕňa:

 • najlepšie postupy pre poskytovanie bankových a nebankových úverov spotrebiteľom,
 • najlepšie postupy pre poskytovanie bankových a nebankových úverov podnikom,
 • najlepšie postupy pre poisťovateľov.

Súvislosti

Hospodársky otras spôsobený pandémiou koronavírusu má ďalekosiahly vplyv na podniky a spotrebiteľov. Komisia prijala 28. apríla 2020 balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom pomôcť pri uľahčovaní poskytovania bankových úverov na podporu hospodárstva. Rýchla dohoda Európskeho parlamentu a Rady o tomto balíku znamená, že navrhované cielené legislatívne zmeny môžu byť zavedené už v druhom štvrťroku 2020.

V rámci tohto balíka Komisia oznámila dialóg s európskym finančným sektorom, ako aj so zástupcami podnikov a spotrebiteľov. Účelom tohto dialógu bolo preskúmať, ako by mohli rôzni finanční aktéri podporovať občanov a podniky počas pandémie koronavírusu. Komisia zorganizovala 28. mája prvé stretnutie za okrúhlym stolom so zainteresovanými stranami s cieľom diskutovať o zmierňujúcich opatreniach, pričom na ňom všetky zastupované strany vyhlásili, že sú otvorené pre spoluprácu a dialóg. V nadväznosti na to Komisia 29. júna zorganizovala druhé kolo stretnutia za okrúhlym stolom. Na tomto stretnutí sa dosiahla dohoda o zozname „najlepších postupov“.

Na oboch stretnutiach za okrúhlym stolom sa zúčastnilo vyše 25 organizácií, okrem iného zástupcovia:

 • spotrebiteľských organizácií,
 • podnikateľských zväzov,
 • poisťovní,
 • bánk.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices