Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí. PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila zoznam „najlepších postupov“ na pomoc spotrebiteľom a podnikom

„Najlepšie postupy“ zahŕňajú okrem iného:

 • platobné moratóriá pre spotrebiteľské a podnikateľské úvery a príspevky na poistenie či opatrenia na pomoc tým, ktorí čelia finančným ťažkostiam, napríklad odklad platieb,
 • umožnenie bezpečnejších bezhotovostných platieb bez obmedzenia platieb v hotovosti pre tých, ktorí ich potrebujú,
 • zabezpečenie rýchleho poskytovania úverov na zmiernenie dosahu koronavírusu so spravodlivými poplatkami a úrokovými sadzbami,
 • čo najrýchlejšie spracúvanie a vyplácanie zákonných poistných nárokov.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, uviedol: Naším súčasným cieľom je zabezpečiť, aby kohútiky likvidity ostali otvorené a aby spotrebitelia, a najmä menšie spoločnosti, mohli získať potrebnú finančnú podporu. S potešením vítam rozsiahly dialóg, ktorý sme viedli s európskym finančným sektorom a zástupcami podnikov a spotrebiteľov. Z našich plodných diskusií sa zrodil dnešný zoznam „najlepších postupov“. Vyzývam všetkých, ktorým je tento cenný nástroj určený, aby ho v plnej miere využívali. V septembri zhodnotíme situáciu a budeme naďalej diskutovať o tom, ako v rámci obnovy čo najlepšie zabezpečiť plynulý úverový tok.

Zoznam „najlepších postupov“ je výsledkom dvoch stretnutí za okrúhlym stolom so zástupcami spotrebiteľov a podnikov, s európskymi bankami, ďalšími veriteľmi a zástupcami sektoru poisťovníctva v réžii Komisie. Tieto diskusie tvoria súčasť celkového úsilia Komisie o zvýšenie poskytovania úverov do reálnej ekonomiky, ktorého súčasťou je aj balík opatrení v oblasti bankovníctva prijatý v apríli. V septembri Komisia zorganizuje ďalšie stretnutie za okrúhlym stolom na zhodnotenie pokroku a bude naďalej viesť dialóg so zainteresovanými stranami, aby podporovala poskytovanie úverov počas obnovy. Všetkým účastníkom sa odporúča riadiť sa „najlepšími postupmi“.

Viac..  Banky v eurozóne nie sú dostatočne chránené pred stratami z úverov

Zoznam, na ktorom sa dohodli všetci účastníci za okrúhlym stolom, zahŕňa:

 • najlepšie postupy pre poskytovanie bankových a nebankových úverov spotrebiteľom,
 • najlepšie postupy pre poskytovanie bankových a nebankových úverov podnikom,
 • najlepšie postupy pre poisťovateľov.

Súvislosti

Hospodársky otras spôsobený pandémiou koronavírusu má ďalekosiahly vplyv na podniky a spotrebiteľov. Komisia prijala 28. apríla 2020 balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom pomôcť pri uľahčovaní poskytovania bankových úverov na podporu hospodárstva. Rýchla dohoda Európskeho parlamentu a Rady o tomto balíku znamená, že navrhované cielené legislatívne zmeny môžu byť zavedené už v druhom štvrťroku 2020.

V rámci tohto balíka Komisia oznámila dialóg s európskym finančným sektorom, ako aj so zástupcami podnikov a spotrebiteľov. Účelom tohto dialógu bolo preskúmať, ako by mohli rôzni finanční aktéri podporovať občanov a podniky počas pandémie koronavírusu. Komisia zorganizovala 28. mája prvé stretnutie za okrúhlym stolom so zainteresovanými stranami s cieľom diskutovať o zmierňujúcich opatreniach, pričom na ňom všetky zastupované strany vyhlásili, že sú otvorené pre spoluprácu a dialóg. V nadväznosti na to Komisia 29. júna zorganizovala druhé kolo stretnutia za okrúhlym stolom. Na tomto stretnutí sa dosiahla dohoda o zozname „najlepších postupov“.

Na oboch stretnutiach za okrúhlym stolom sa zúčastnilo vyše 25 organizácií, okrem iného zástupcovia:

 • spotrebiteľských organizácií,
 • podnikateľských zväzov,
 • poisťovní,
 • bánk.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices