Matovič
Igor Matovič. Zdroj: ÚVSR

Klub 500: Výzva k vláde Slovenskej republiky pod vedením predsedu vlády Igora Matoviča

BRATISLAVA / Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, dovoľujeme si ako predstavitelia Klubu 500 obrátiť sa na Vás so žiadosťou, aby ste začali s plnou vážnosťou s nami komunikovať na tému naštartovania slovenskej ekonomiky. Sme si vedomí, že koronakríza je objektívny faktor, za ktorý nie je zodpovedná ani vláda, ani spoločnosti na Slovensku.

Dovoľujeme si upozorniť vládu, že Slovenská republika je podľa Ústavy Slovenskej republiky sociálny štát a takto má byť budovaná. Ako sociálny štát má povinnosť pomáhať aj obchodným spoločnostiam pokiaľ sa dostanú do problémov z objektívnych príčin. Ako hlavní predstavitelia štátu by ste mali rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky a byť si vedomí, že štát má legálny prospech z majetku, ktorý štátu nepatrí, z majetku, ktorý vlastnia všetky súkromné firmy na Slovensku či už v oblasti priemyslu, služieb, poľnohospodárstva, stavebníctva a v ďalších odvetviach. Finančné prostriedky, ktoré štát dostáva formou platenia daní za majetok, odvodov za svojich zamestnancov, odvodov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne, štát finančné výhody z týchto príjmov má primerane prerozdeľovať v prípade, že sa tieto spoločnosti dostanú do problémov z dôsledku nepredvídaných okolností, nie svojou vinou (koronakríza).

Sme presvedčení, že v súčasnej situácii je našou povinnosťou vytvoriť maximálne podmienky na udržanie zamestnanosti na Slovensku. Avšak bez primeranej pomoci štátu toto nie je možné dosiahnuť. Súhlasili sme s vládou keď rozhodla o vyčlenení finančných prostriedkov na udržanie zamestnanosti pre veľké, stredné a malé podniky, ale už pred dvomi mesiacmi sme upozornili, že tieto finančné prostriedky sú nedostatočné. Príspevok, ktorý vláda vyčlenila veľkým, stredným a malým podnikom pokryje osobné náklady len do výšky 10 až 30%.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, sme si vedomí skutočnosti, že Slovenská republika má dnes absolútny dostatok finančných prostriedkov na to, aby pomohla udržať zamestnanosť vo všetkých firmách, pretože naši kmeňoví zamestnanci sú odborne zdatní, za uplynulé roky sme investovali do ich vzdelávania nemalé finančné prostriedky. Ovládajú svoje profesie, majú osvojenú pracovnú a technologickú disciplínu a len vďaka Vladimír Soták predseda 2 nim má Slovenská republika podiel priemyslu na HDP 25%. Ak títo zamestnanci budú musieť odísť, už sa nevrátia.

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, žiadame Vás, aby ste vo svojich vystúpeniach len nefilozofovali o tom, ako budete míňať finančné prostriedky na veľké projekty. Pripravme také projekty, ktoré budú v budúcnosti prinášať zdroje do štátneho rozpočtu.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, žiadame Vás, aby ste vytvorili podmienky a priestor na stretnutie s nami, na spoločnú komunikáciu, aby sme mali možnosť spolupodieľať sa s Vami na naštartovaní ekonomiky Slovenska. Pokiaľ chceme spolu hovoriť o zdravej ekonomike, nech hovoria o nej tí, ktorí v tomto prostredí žijú a tvoria hodnoty.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, v závere si dovolíme jednoznačne skonštatovať, že Vláda nemá dostatok odborníkov na to, aby sa príprava a naštartovanie ekonomiky mohlo zvládnuť bez komunikácie s predstaviteľmi slovenského priemyslu. Stručne povedané, podľa známeho hesla „o nás bez nás“ sa proces obnovy ekonomiky nedá zvládnuť.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices