Afrika
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Pandémia koronavírusu prehlbuje humanitárne potreby v regióne južnej Afriky

Komisia poskytuje 64,7 mil. eur na humanitárnu pomoc krajinám v regióne južnej Afriky s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi zvládnuť pandémiu koronavírusu, extrémne poveternostné podmienky, ako je pretrvávajúce sucho v regióne, a iné krízy.

Janez Lenarčič, komisár pre krízové riadenie, uviedol: EÚ pomáha pri poskytovaní pomoci, ktorá zachraňuje životy v chudobných domácnostiach trpiacich zlou úrodou a úbytkom hospodárskych zvierat v dôsledku sucha. Krajiny regiónu využijú balík pomoci aj na posilnenie prípravy a reakcie na pandémiu koronavírusu. EÚ zároveň pomáha komunitám lepšie sa pripraviť na prírodné riziká a obmedziť ich dosah.

Z tohto balíka pomoci sa poskytnú financie na humanitárne projekty v Angole (3 mil. eur), Botswane (1,95 mil. eur), Eswatini (2,4 mil. eur), v Lesothe (4,8 mil. eur), na Komorách (500 000 eur), Madagaskare (7,3 mil. eur), v Malawi (7,1 mil. eur), na Mauríciuse (250 000 EUR), v Mozambiku (14,6 mil. eur), Namíbii (2 mil. eur), Zambii (5 mil. eur) a Zimbabwe (14,2 mil. eur). Ďalších 1,6 mil. eur je vyčlenených na regionálne opatrenia v oblasti pripravenosti na katastrofy.

Financovanie bude zamerané na:

  • potravinovú pomoc zraniteľným domácnostiam a pomoc poľnohospodárom v postihnutých oblastiach na obnovu ich prostriedkov na živobytie,
  • opatrenia týkajúce sa prevencie a pripravenosti na koronavírus podporujúce miestne systémy zdravotnej starostlivosti a uľahčujúce prístup k zdravotnej starostlivosti, osobným ochranným prostriedkom, sanitačným a hygienickým zariadeniam,
  • projekty pripravenosti na katastrofy, ktoré pokrývajú aj nové potreby vyvolané pandémiou koronavírusu. Patria sem aj projekty na zlepšenie systémov včasného varovania a evakuačných plánov pre komunity ohrozené prírodnými rizikami s cieľom vytvoriť núdzové zásoby osobných ochranných prostriedkov,
  • podporu vzdelávania detí a poskytovanie odbornej prípravy pedagogickým pracovníkom.
Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Vzhľadom na vážne zhoršenie bezpečnostnej situácie v Cabo Delgado v severnom Mozambiku bude 5 mil. eur určených na podporu zraniteľných ľudí v tejto oblasti.

Súvislosti

Oznámená humanitárna pomoc nie je unikátna. V roku 2019 EÚ poskytla tomuto regiónu 67 mil. eur v nadväznosti na dôsledky dvoch cyklónov, sucha a hospodárskej a humanitárnej krízy v Zimbabwe.

Región južnej Afriky mal za posledných päť rokov len jednu normálnu dažďovú sezónu. Posledný štvrťrok roku 2019 bol pre väčšinu oblastí jedným z desiatich najsuchších od roku 1981, čo spôsobilo veľké straty hospodárskych zvierat a poškodilo úrodu. Na mnohých miestach je súčasná vegetačná sezóna výnimočne teplá a suchá, zatiaľ čo v niekoľkých ďalších častiach regiónu prudké dažde ohrozujú úrodu v roku 2020. V niektorých krajinách tieto okolnosti priťažujú už existujúce hospodárske ťažkosti.

Pandémia koronavírusu pravdepodobne prehĺbi existujúce značné humanitárne potreby v regióne.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices