Vestager
Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestager, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže. PHOTO: © European Union.

Brusel začína antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí

Európska komisia začala antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii.

Odvetvový prieskum sa zameria na spotrebiteľské výrobky a služby, ktoré sú pripojené k sieti a môžu byť kontrolované na diaľku, napríklad prostredníctvom hlasového asistenta alebo mobilného zariadenia. Patria sem inteligentné domáce spotrebiče a nositeľné zariadenia. Informácie o trhu získané prostredníctvom prieskumu prispejú k presadzovaniu práva hospodárskej súťaže zo strany Komisie v tomto odvetví.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Očakáva sa, že spotrebiteľský internet vecí v nasledujúcich rokoch výrazne porastie a stane sa samozrejmosťou v každodennom živote európskych spotrebiteľov.Predstavte si inteligentnú chladničku, ktorá vám vytvorí zoznam potravín, ten si zobrazíte vo svojom inteligentnom zariadení, objednáte dodávku z obchodu, obchod vám nákup zašle pred dvere, tie si odomknete jedným slovíčkom. Možnosti sa zdajú nekonečné. Zdá sa, že kľúčom k úspechu v tomto odvetví je prístup k veľkým množstvám údajov používateľov, preto musíme zabezpečiť, aby účastníci trhu nepoužívali svoju kontrolu nad takýmito údajmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž alebo inak znemožniť prístup konkurentov k týmto trhom. Tento odvetvový prieskum nám pomôže lepšie pochopiť povahu a pravdepodobné účinky možných problémov v oblasti hospodárskej súťaže v tomto odvetví.“

Napriek pomerne rannému štádiu vývoja v odvetví internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii, existujú náznaky, že určité obchodné praktiky môžu štrukturálne narušiť hospodársku súťaž. Existujú najmä náznaky týkajúce sa obmedzení prístupu k údajom a obmedzení interoperability, ako aj určitých foriem sebauprednostňovania a praktík spojených s používaním proprietárnych štandardov. Ekosystémy internetu vecí sú často charakterizované silnými sieťovými účinkami a úsporami z rozsahu, čo by mohlo viesť k rýchlemu vzniku dominantných digitálnych ekosystémov a „strážcov“ a mohlo by predstavovať riziko narušenia rovnováhy.

Komisia preto prostredníctvom tohto odvetvového prieskumu hospodárskej súťaže zhromaždí informácie o trhu s cieľom lepšie pochopiť povahu, prevalenciu a účinky týchto potenciálnych problémov v oblasti hospodárskej súťaže a posúdiť ich na základe antitrustových pravidiel EÚ.

Odvetvový prieskum sa bude týkať výrobkov, ako sú nositeľné zariadenia (napr. inteligentné hodinky alebo športové náramky) a pripojené spotrebiteľské zariadenia používané v kontexte inteligentnej domácnosti, ako sú chladničky, práčky, inteligentné televízne prijímače, inteligentné reproduktory a osvetľovacie systémy. Odvetvový prieskum bude zhromažďovať aj informácie o službách dostupných prostredníctvom inteligentných zariadení, ako sú napríklad strímingové služby na hudbu a video, ako aj informácie o hlasových asistentoch, ktoré sa používajú na prístup k týmto službám.

Viac..  Eurokomisia vyšetruje spoločnosť AliExpress podľa zákona o digitálnych službách

V prípade, že Komisia po analýze výsledkov identifikuje konkrétne obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou, môže začať vyšetrovanie takýchto prípadov s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa obmedzujúcich obchodných praktík a zneužívania dominantného postavenia na trhu (články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – ZFEÚ).

Prieskum dopĺňa iné opatrenia začaté v rámci digitálnej stratégie Komisie, najmä regulačné iniciatívy týkajúce sa umelej inteligencie, údajov a digitálnych platforiem.

Ďalší postup

V nadchádzajúcich týždňoch Komisia zašle žiadosti o informácie širokej škále subjektov pôsobiacich v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v celej EÚ. Dotknuté spoločnosti môžu zahŕňať napríklad výrobcov inteligentných zariadení, vývojárov softvéru a súvisiacich poskytovateľov služieb. Podľa antitrustových pravidiel EÚ môže Komisia od spoločností a obchodných združení požadovať, aby v rámci odvetvového prieskumu poskytli určité informácie, dokumenty alebo vyhlásenia.

Komisia očakáva, že na jar 2021 uverejní predbežnú správu o odpovediach na konzultáciu. Záverečná správa bude nasledovať v lete 2022.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke odvetvového prieskumu.

Tento odvetvový prieskum nadväzuje na viaceré iné antitrustové odvetvové prieskumy, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch v takých oblastiach, ako sú finančné služby, energia, lieky a elektronický obchod. Viac informácií nájdete na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices