Ministri na neformálnom stretnutí AGRIFISH 2020. PHOTO: MPRV SR

Na neformálnom stretnutí Rady ministrov AGRIFISH zastupoval Slovensko Ján Mičovský

Bratislava– Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa včera vrátil z neformálneho stretnutia ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo– AGRIFISH. Témou dvojdňového stretnutia boli poučenia z krízy COVID-19, posilnenie odolnosti potravinového dodávateľského reťazca, označovanie pôvodu a dobrých životných podmienok zvierat a ochrana zvierat počas transportu.

Nemecká ministerka Julia Klöckner pri téme budovania odolnejšieho reťazca poukázala na skutočnosť, že poľnohospodári a ich organizácie sú pod tlakom, obávajú sa ďalších ešte prísnejších opatrení a to za zníženej podpory. Zelené smerovanie však podľa nej napriek zložitým podmienkam treba dodržať. Ministri podporili zachovanie spoločného vnútorného trhu, poukázali na potrebu ekonomickej stability a dostatočných financií.

Minister Ján Mičovský videl riešenie zvyšovania odolnosti reťazca v podpore domácej produkcie a v zameraní sa na lokálnu potravinovú sebestačnosť, pri zachovaní voľného pohybu tovaru. Podobný názor smerom k zlepšeniu podpory regionálnych reťazcov a lokálnych produktov malo viacero ministrov, niektorí považovali za dôležité aj zníženie závislosti od dovozu bielkovinových krmív. Niekoľko ministrov apelovalo na zachovanie otvorených trhov pre vývozcov, iní poukázali na potrebu zaviesť reciprocitu a vyžadovať od tretích krajín dodržiavanie rovnako prísnych podmienok pri dovážaných produktoch. Nemecká ministerka v tejto súvislosti vyzvala komisára Wojciechowskeho pripraviť analýzu obsahu a dopadu dohôd o voľnom obchode.

K téme označovania pôvodu produktov uviedol minister ako dobrý príklad označovanie vajec a spôsobu chovu nosníc. Podľa viacerých ministrov by sa označovanie pôvodu malo naďalej zameriavať predovšetkým na označovanie vajec, mäsa, mlieka a primárnej zložky vo výrobkoch z nich. Minister Mičovský pri tejto príležitosti opätovne poukázal na potrebu riešenia označovania pôvodu dovážaných zmesí medu, v čom sa zhodol aj ďalšími svojimi kolegami. Pri otázke zavedenia označovania dobrých životných podmienok zvierat požadoval predovšetkým prijatie harmonizovaných pravidiel, čo podporili aj ďalšie krajiny.

Nemecké predsedníctvo plánuje k problematike označovania pripraviť závery Rady, ktoré predloží ministrom na schválenie na niektorej z nastávajúcich jesenných Rád ministrov. Celá škála názorov zaznela k otázke transportu zvierat, pričom ministri zhodne poukazovali predovšetkým na problémy pri vývozoch zvierat do tretích krajín. Niektorí považovali existujúce pravidlá za dostatočné, žiadali však zlepšenie kontroly ich dodržiavania, iní pripustili potrebu ich revízie alebo navrhli zákaz prevozu zvierat po dobu viac ako 8 hodín a počas vysokých teplôt. Slovensko v tejto súvislosti prezentovalo zavedenie dočasného pozastavovania prevozu pri vysokých teplotách. Odzneli aj myšlienky zákazu prevozu zvierat na dlhšie vzdialenosti len z dôvodu zabitia a ich náhrada vývozom mäsa. Rakúsko žiadalo úplný zákaz vývozu živých zvierat do tretích krajín.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Počas neformálneho stretnutia absolvoval minister Mičovský aj viacero bilaterálnych rokovaní so svojimi partnermi. Komisár pre poľnohospodárstvo EÚ Janusz Wojciechowski potvrdil svoj zámer pricestovať v októbri na Slovensko, pokiaľ to situácia s protikovidovými opatreniami dovolí. S poľským ministrom Janom Krzysztofom Ardanowskim a maďarským ministrom Istvánom Nagyom si minister vymenil názory na opatrenia, ktoré každá z krajín prijímala v záujme boja proti africkému moru ošípaných. Vzhľadom na kritickú situáciu v pohraničnej oblasti sa s maďarským ministrom dohodol na ďalšom stretnutí, na ktorom by prediskutovali konkrétne opatrenia, ako napríklad vytvorenie koridoru bez diviačej zveri na slovensko-maďarskej hranici. S nemeckým predsedníctvom Ján Mičovský prediskutoval prípravu ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe – FOREST EUROPE.

O mam

Odporúčame pozrieť

transport zvierat

Sklamanie ochranárov, EK podľa nich porušila sľuby týkajúce sa ochrany zvierat

V roku 2020 sa Európska komisia (EK) v rámci stratégie „Z farmy na stôl“ zaviazala …

Consent choices