Pestovatelia tvrdia, že riešenia od ministerstva pôdohospodárstva neprichádzajú. Uvažujú o ukončení pestovania

Zeleninári, ovocinári, zemiakari, vinohradníci a vinári už niekoľko rokov poukazujú na slabý záujem štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby. Od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú, že bude oveľa aktívnejšie presadzovať naplnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré hovorí o zvýšení potravinovej sebestačnosti a nastavení spravodlivého systému podpôr v poľnohospodárstve.

Zároveň sa v ňom Vláda SR zaviazala, že „vypracuje dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva so zreteľom na strategické dokumenty Európskej únie, od ktorej sa budú odvíjať dlhodobo predvídateľné podmienky a garancie štátnej podpory domáceho poľnohospodárstva v štruktúre podľa aktuálnej potreby – špeciálne na živočíšnu produkciu, na podporu pestovateľov špeciálnych plodín a spracovateľského priemyslu, na proces pozemkových úprav, na zvýšenie poistenia rizík, na podporu tvorby zamestnanosti, na podporu mladých poľnohospodárov a na rozvoj podpory propagácie slovenskej produkcie.“

Špeciálna rastlinná výroba by mala byť práve tou oblasťou, ktorej by sa mala venovať zvýšená pozornosť zo strany ministerstva pôdohospodárstva, pretože dokáže priniesť na vidiek pridanú hodnotu v podobe zamestnanosti a hlavne produkciu zdravých potravín, tvrdia pestovatelia.

Bohužiaľ, Slovensko je v spolufinancovaní podpôr na špeciálne plodiny v rámci Európskej únie na posledných miestach, hlásia zástupcovia z oblasti rastlinnej výroby. Tvrdia, že zelenina a ovocie s vyšším podielom ľudskej práce sa našim producentom vôbec nevypláca. Ide o dlhodobo neudržateľný stav. „Pestovatelia špeciálnych plodín očakávajú, že súčasné ministerstvo sa zameria na rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby a vytvorí podmienky pre zvýšenie produkcie u aktuálnych pestovateľov a nových pestovateľov bude motivovať, aby začali s dorábaním ovocia a zeleniny. So znepokojením však musíme konštatovať, že viacerí pestovatelia vážne uvažujú o ukončení pestovania niektorých druhov zeleniny a ovocia, vinohradníci reálne zvažujú, že začnú klčovať vinohrady. Je to dôsledok nejasných pravidiel pri integrovanej produkcii, nedostatočnej vnútroštátnej podpory na organizácie výrobcov, nedofinancovanie operačných programov a taktiež otázniky okolo štátnej pomoci,“ poukazuje na aktuálny stav riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska Jozef Šumichrast.

Viac..  EÚ finančne pomôže farmárom v Rakúsku, Česku a Poľsku a vinárom v Portugalsku

Prvovýrobné zväzy dlhodobo požadujú, aby boli aktívne zapájané do tvorby Strategického plánu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Zároveň je nutné vytvoriť reálnu dlhodobú koncepciu rozvoja špeciálnej rastlinnej výroby s pravidelným ročným odpočtom. „Nedostatočná komunikácia s odbornou verejnosťou spôsobuje zbytočné problémy pri tvorbe legislatívy a vytvára u pestovateľov neistotu. Chceme, aby pestovateľov zeleniny a ovocia bolo na Slovensku viac. Na to, aby sa zvýšila produkcia, však potrebujeme reálnu podporu zo strany štátu, legislatívnu aj finančnú. Všetky doterajšie sľuby pre pestovateľov špeciálnych plodín musia byť podporené reálnymi krokmi,“ hovorí riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska Jozef Šumichrast.

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárska únia SR a Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska sú aj naďalej pripravení diskutovať a byť nápomocní v procese prinavrátenia dôležitosti a postavenia nášho agropotravinárstva, ktoré mu prináleží.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štúdia: obchod EÚ otvára nové obchodné príležitosti pre agropotravinárskych vývozcov z EÚ

Štúdia, v ktorej sa posudzuje potenciálny vplyv desiatich dohôd o voľnom obchode (nedávno uzavretých alebo …

Consent choices