Juhan Parts
Juhan Parts, člen EDA zodpovedný za tento audit. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori EÚ posúdia účinnosť opatrení na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine

Ukrajina je jednou z najväčších a najvýznamnejších krajín susediacich s EÚ a ako taká je jedným z hlavných prijímateľov susedskej politiky EÚ. Vzhľadom na prevládajúcu korupciu, ktorá ohrozuje hospodársky rast a sociálny rozvoj krajiny, Európsky dvor audítorov posúdi účinnosť opatrení EÚ na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine.

Ukrajina je súčasťou európskej susedskej politiky od roku 2003 a napokon podpísala dohodu o pridružení pred šiestimi rokmi po „revolúcii na Majdane“. Európska komisia celkovo od roku 2014 viazala približne 15 mld. EUR, čím sa stala najväčším darcom pre Ukrajinu. Hlavným cieľom EÚ je podporovať reformný program krajiny na ceste k ekonomickej integrácii a užšiemu politickému pridruženiu. Boj proti korupcii je kľúčovým prvkom pri dosahovaní týchto cieľov.

Ukrajina sa vyznačuje nízkou úrovňou dodržiavania zásad právneho štátu a veľmi vysokou mierou korupcie, ktoré sa všeobecne uvádzajú ako jej hlavné problémy spolu s chudobou a vojnou. V indexe vnímania korupcie organizácie Transparency International z roku 2019 sa Ukrajina nachádza na 120. mieste zo 180 krajín. Ešte znepokojujúcejšie je to, že Ukrajina čelí veľkej korupcii a vplyvu oligarchie, čo výrazne bráni jej hospodárskemu rozvoju. Vplyv oligarchie v krajine sa rozširuje na súdnictvo a vládu, čo bráni akémukoľvek demokratickému vývoju.

„Veľká korupcia a ovládnutie štátu sú na Ukrajine stále rozšírené a systémové a skutočná zmena nemôže nastať bez ich úplného odstránenia“, povedal Juhan Parts, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Ukrajina je jednou z našich hlavných susedných partnerských krajín a v rámci nášho auditu zhodnotíme najmä efektívnosť a výsledky podpory a opatrení EÚ.“

V dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa právny štát aj boj proti korupcii považujú za kľúčové priority pri podporovaní demokratického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny. Okrem toho EÚ stanovila podmienky týkajúce sa jej programov makrofinančnej pomoci a rozpočtovej podpory, ako aj liberalizácie vízového režimu, ktoré si vyžadujú opatrenia na predchádzanie korupcii a boj proti nej.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Audítori podrobne preskúmajú, či podpora EÚ pre Ukrajinu bola účinná v boji proti veľkej korupcii. Konkrétne preskúmajú, či:

  • Európska komisia navrhla vhodné opatrenia,
  • podpora EÚ priniesla očakávané výsledky v boji proti veľkej korupcii.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices