europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Dlhodobý rozpočet a hospodárska obnova po koronakríze. Čo ďalšie čaká europoslancov v druhej polovici roka 2020?

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci venovať dlhodobému rozpočtu EÚ, novej legislatíve v oblasti klímy a tomu, ako by mala EÚ vyzerať v budúcnosti.

Dlhodobý rozpočet a hospodárska obnova po koronakríze

V máji Európska komisia navrhla ozdravný hospodársky plán vo výške 750 miliárd eur, ktorý by mal pomôcť našej koronakrízou poznačenej ekonomike pozbierať sa znovu na nohy. Tento plán dopĺňa dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027 vo výške 1,1 bilióna eur. O oboch návrhoch rozhodne Parlament spoločne s členskými štátmi zastúpenými v Rade EÚ.

Európsky ekologický dohovor

Výbor EP pre životné prostredie bude v septembri hlasovať o európskom právnom predpise v oblasti klímy, ktorý Komisia predložila v marci tohoto roku. Súčasťou legislatívneho balíka je aj plán na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Plénum by o tom malo hlasovať v októbri.

Konferencia o budúcnosti Európy

Konferencia o budúcnosti Európy je nová iniciatíva, ktorá chce zapojiť širokú verejnosť do debaty o tom, aké zmeny nás čakajú a ako sa na ne čo najlepšie pripraviť. Pôvodne sa mala začať v máji, no kvôli koronavírusu bola odložená. Parlament počas leta prijal uznesenie, kde žiada, aby sa začala čo najskôr, ako to bude možné, už na jeseň tohto roku. Iniciatíva by mala potrvať dva roky.

Brexit

V súčasnosti prebiehajú rokovania o tom, ako by mali vyzerať nové vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Podľa dohody o vystúpení existuje do konca decembra 2020 prechodné obdobie, v záujme oboch strán je teda dosiahnuť dohodu pred koncom roka. Tá bude podliehať schváleniu v Európskom parlamente.

Zákon o digitálnych službách

V rámci Európskej digitálnej stratégie Európska komisia oznámila, že koncom roka 2020 predstaví legislatívny balík, ktorý by mal posilniť jednotný trh s digitálnymi službami. Výbory EP pre vnútorný trh, občianske slobody a právne veci už publikovali svoje súvisiace stanoviská. Hlasovanie vo výboroch by malo prebehnúť počas septembra.

Viac..  Si Ťin-pching: Čína a EÚ musia spoločne reagovať na globálne výzvy

Priemyselná stratégia EÚ

V marci 2020 Komisia predstavila novú priemyselnú stratégiu pre Európu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu biznisu pri prechode na digitalizáciu a klimatickú neutralitu. V septembri bude o tejto téme hlasovať priemyselný výbor EP, plenárne hlasovanie by sa malo konať o dva mesiace na to.

Reforma poľnohospodárskej politiky

Posledná fáza rokovaní o novej podobe európskeho poľnohospodárskeho sektora po roku 2020 sa bude odvíjať od nového dlhodobého rozpočtu (o ktorom sa stále rokuje) a od európskeho ekologického dohovoru.

Pakt o migrácii

Od rozpočtu bude záležať aj nový pakt o azyle a migrácii, ktorý plánuje predložiť Európska komisie. Parlamentný výbor pre občianske slobody práve pracuje na správe o nových právnych cestách pre pracovnú migráciu do EÚ.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

EÚ pracuje na nových pravidlách, ktoré by mali posilniť práva cestujúcich v železničnej doprave, vrátane vyššieho odškodného v prípadoch meškanie a pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím. Nová legislatíva by mala byť hotová pred rokom 2021, ktorý by mal byť podľa Komisie Európskym rokom železníc. Po prestávke spôsobenej koronavírusom sa rokovania znovu začali v júni.

Crowdfunding

Trh EÚ s crowdfundingom je v porovnaní s ostatnými významnými svetovými ekonomikami nedostatočne rozvinutý z dôvodu chýbajúcich spoločných pravidiel v celej EÚ. V marci 2018 Komisia predstavila návrh na reguláciu jeho poskytovateľov. Hospodársky a menový výbor EP presne o dva roky neskôr dosiahol predbežnú dohodu o návrhu s Radou.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices