Vlk - Wildlife park Sainte-Croix. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Michal Wiezik vyzýva ministrov na zavedenie nulovej kvóty pre lov vlka

Problematiku ochrany vlka dravého na Slovensku a každoročné stanovovanie kvóty na jeho lov pozorne sledujú aj slovenskí europoslanci.

Keďže doterajšie riešenie tohto problému je nedostatočné a neodzrkadľuje skutočnú hodnotu vlka a jeho nezastupiteľnú funkciu v prírode,  slovenský europoslanec Michal Wiezik (EPP, Spolu) inicioval list adresovaný ministrom príslušných rezortov, Jánovi Budajovi a Jánovi Mičovskému, v ktorom vyzýva na zavedenie nulovej kvóty pre lov vlka na Slovensku. K výzve sa pripojili aj ďalší slovenskí europoslanci: Vladimír Bilčík (EPP, Spolu), Martin Hojsík (Renew Europe, PS), Peter Pollák (EPP, OĽANO) a Miriam Lexmann, (EPP, KDH), Robert Hajšel (S&D, Smer),  Michal Šimečka, (RE, PS), Ivan Štefanec (EPP, KDH) a Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, SAS).

V liste sa ďalej požaduje:

  • rozpustenie pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu a určenie kvóty lovu vlka dravého
  • podpora a zavedenie efektívneho spôsobu prevencie škôd na hospodárskych zvieratách a ochrany stád
  • zavedenie efektívnych opatrení zameraných na odhaľovanie a zamedzenie nelegálneho lovu vlka na Slovensku
  • podpora aktivít zameraných na zviditeľnenie vlka a jeho významu pre prírodu a v súvislosti s rozvojom regiónov na báze prírodného turizmu.
Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Opodstatnenie tohto kroku vidia poslanci EP v spojitosti so šíriacim sa africkým morom ošípaných, pri ktorom dokáže vlk dlhodobo toto šírenie mierniť. Ďalšou dôležitou úlohou vlka je prirodzená regulácia populácií voľne žijúcich kopytníkov, ktorých vysoké a zvyšujúce sa stavy spôsobujú vážne hospodárske škody. Za nemenej dôležitý argument považujú silnú podporu a dopyt zo strany verejnosti po dôslednej ochrane tohto charizmatického a z ekologického hľadiska kľúčového zástupcu európskej fauny.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Vlk je chránený na Slovensku aj na európskej úrovni. Prišli sme s výzvou „nestrielajte vlky“

Naša výzva na ochranu vlka na Slovensku má obrovskú podporu. www.nestrielajtevlky.sk 🐺 Už je nás …

Consent choices