Breton
Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. PHOTO: © European Union.

V Európe začínajú platiť nové pravidlá pre čistejšie a bezpečnejšie autá

V novom nariadení, ktoré bolo prijaté v máji 2018, sa významne prepracovali a sprísnili podmienky typového schvaľovania a vylepšený bol aj systém dohľadu nad trhom. Vďaka novým pravidlám sa zvýši úroveň kvality a nezávislosť typového schvaľovania a testovania vozidiel, rovnako sa zvýši aj počet kontrol automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ, a posilní sa celkový systém prostredníctvom prísnejšieho európskeho dohľadu.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Európania právom očakávajú, že budú jazdiť na najčistejších a najbezpečnejších autách. Z toho vyplýva, že musíme uplatňovať najprísnejšie kontroly automobilov, ktoré sa uvádzajú na trh a jazdia po našich cestách. Rovnako si to vyžaduje skutočné presadzovanie pravidiel a dohľad na európskej úrovni. Európska komisia bude preto môcť odteraz vykonávať kontroly vozidiel, vyhlasovať celoeurópske stiahnutie vozidiel z obehu a pokutovať porušenie právnych predpisov až do výšky 30 000 eur na automobil. Tieto reformy dopĺňajú našu prácu na čistejšej a bezpečnejšej mobilite, ktorá si v náročnom kontexte krízy vyžaduje ešte viac investícií do infraštruktúry a inovácií zameraných na budúcnosť. Naše úsilie o obnovenie dôvery spotrebiteľov a posilnenie jednotného trhu ide ruka v ruke s podporou dlhodobej životaschopnosti a globálnej konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu.“

Medzi kľúčové prvky nových pravidiel EÚ patria:

  • Nezávislosť a kvalita testovania pred uvedením automobilu na trh: Technické služby, ktoré vykonávajú skúšky a kontroly nových modelov automobilov, prejdú pred udelením poverenia od členského štátu nezávislým auditom na základe prísnych kritérií, ktorý sa bude opakovať, ak si budú chcieť poverenie zachovať. Vnútroštátne schvaľovacie úrady sa budú navzájom hodnotiť, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.
  • Kontrola automobilov, ktoré už sú na trhu: Novým rámcom sa takisto zlepšujú kontroly vozidiel, ktoré už sa používajú alebo ich ponúkajú v autosalónoch. Členské štáty sú odteraz povinné pravidelne testovať minimálny počet automobilov. Zároveň môžu na svojom území prijať ochranné opatrenia proti vozidlám, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi bez toho, aby museli čakať na kroky úradu, ktorý vydal typové schválenie.
  • Európsky dohľad: Európska komisia môže okrem toho teraz vykonávať kontroly dodržiavania požiadaviek a kontroly zhody vozidiel v laboratóriách alebo na cestách. Ak výrobcovia porušia právne predpisy o typovom schvaľovaní (napr. použitím rušiacich zariadení alebo vydaním falošného vyhlásenia), Komisia môže nariadiť stiahnutie výrobkov z obehu v rámci celej EÚ a uložiť im sankcie do výšky 30 000 eur na automobil. Doteraz mohli takéto opatrenia uložiť len vnútroštátne úrady, ktoré typovo schválili dané vozidlo.

Výrobcovia automobilov, agentúry pre typové schvaľovanie a ostatné zainteresované strany od prijatia nariadenia v roku 2018 nepretržite pracujú na vykonávaní nových pravidiel a prispôsobovaní sa prísnejším požiadavkám.

Viac..  Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

Komisia poskytla Spoločnému výskumnému centru (JRC) dodatočné zdroje, aby prevzalo túto novú úlohu v rámci dohľadu nad trhom. Centrum tak získalo financie na ďalších zamestnancov, prevádzkové náklady a výstavbu dvoch nových laboratórií. JRC využíva na vykonávanie kontrol dve nové najmodernejšie laboratóriá.

SÚVISLOSTI

Typové schvaľovanie je proces osvedčovania, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky na uvedenie na trh. Zároveň slúži na dôkladné overenie, či výrobca dodržiava požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ vrátane emisných limitov stanovených v samostatnom nariadení.

Nové pravidlá typového schvaľovania navrhla Komisia v roku 2016 v nadväznosti na škandál Dieselgate. Európsky parlament a Rada ich schválili v roku 2018.

Táto reforma je v súlade s oznámením Komisie „Európa v pohybe“ súčasťou jej širšej práce na čistom, udržateľnom a konkurencieschopnosť automobilovom odvetví. Iniciatívy Komisie zahŕňajú normy kvality ovzdušia a CO2, zlepšenie testovania emisií z automobilov, podporu alternatívnych palív a výroby batérií a ochranu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.

O red

Odporúčame pozrieť

Muskova platforma X odmieta tvrdenia EÚ o šírení dezinformácií po útoku Hamasu

Sociálna platforma X multimiliardára Elona Muska v stredu dementovala tvrdenia Európskej únie, podľa ktorých zlyháva …

Consent choices