Stockshot, tehotná žena. PHOTO: © European Union 2020 - Source: EP

Otvorený list prezidentke a predsedovi parlamentu k interupčnému zákonu č. 154

V nadväznosti na reakciu Komisárky Rady Európy pre ľudské práva, Dunji Mijatovičovej, na legislatívny návrh upravujúci pravidlá pre umelé prerušenie tehotenstva na Slovensku, skupina europoslancov v spolupráci s Európskym parlamentárnym fórom pre sexuálne a reprodukčné práva a s poslaneckými kolegami z Európskeho parlamentu, ako aj z národných parlamentov z viacerých členských krajín Európskej únie, ale aj z tzv. tretích krajín, adresovala list prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Borisovi Kollárovi.

Dôrazne v ňom vyzývajú na dôsledné rešpektovanie existujúcich práv v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a účinné zamedzenie prijímania akýchkoľvek legislatívnych návrhov, ktoré by takéto práva žien na Slovensku mohli nejakým spôsobom obmedzovať či ohrozovať. Právo ženy slobodne a informovane rozhodovať o vlastnom tele má totiž svoje absolútne a nespochybniteľné opodstatnenie. Signatármi tohto listu je 53 poslancov Európskeho parlamentu reprezentujúcich rôzne politické frakcie a ďalších 76 poslancov národných parlamentov, tak z európskych, ako aj z mimoeurópskych krajín.

Celé znenie listu:

Ako poslanci reprezentujúci rozličné demokratické politické strany zastúpené či už v Európskom alebo v národných parlamentoch si dovoľujeme vyjadriť hlboké znepokojenie nad nedávnymi pokusmi niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o sprísnenie v súčasnosti platnej legislatívy  o umelom prerušení tehotenstva.

Interrupcia je citlivá záležitosť, ženy preto v tejto súvislosti potrebujú včasný a zaistený prístup k potrebným informáciám a službám v tejto oblasti. Dokument predložený v Národnej rade Slovenskej republiky pod číslom 154, je svojou snahou o predlžovanie lehoty na rozmyslenie pred vykonaním interrupcie v priamom rozpore so zásadami dobrej lekárskej praxe, ľudskými právami a medzinárodne akceptovanými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Porušuje tiež povinnosti interpretované komisárkou Rady Európy pre ľudské práva, na základe ktorých majú členské štáty Európskej únie zabezpečiť prístup ku starostlivosti súvisiacej s interrupciami. Predovšetkým, akékoľvek odmietnutie starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu z dôvodu náboženského vierovyznania  nikdy nemôže mať za následok ohrozenie práva ženy na ochranu jej sexuálneho a reprodukčného zdravia. Zákon by poškodzoval rovnosť, dôstojnosť, autonómiu a telesnú integritu žien a obmedzil by im prístup k informáciám a právam na súkromný život a zdravie.

Viac..  Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Európe v súčasnosti prežívame náročné a neisté obdobie a občania od nás politikov oprávnene očakávajú, že si budeme plniť svoje povinnosti a ochraňovať ich práva a blahobyt. Patrí medzi ne aj uznanie, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, vrátane starostlivosti súvisiacej s interrupciami, sa zaraďujú medzi základné zdravotnícke úkony. Súčasná vláda je zodpovedná za takúto ochranu a tým aj zabezpečenie primeraného prístupu žien aj k tejto forme základných zdravotníckych úkonov.

Žiadame preto poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, predovšetkým tých, ktorí reprezentujú strany súčasnej vládnej koalície, aby rešpektovali základné práva všetkých slovenských občanov pri ich samostatnom rozhodovaní o ich vlastnom zdraví a reprodukčných právach. Tie sú základom ich práva na rovnosť a súkromie týkajúce sa intímnych záležitostí fyzickej a psychickej integrity. Žiadame preto upustiť od prijímania legislatívy, ktorá by takéto práva narúšala.

Zo slovenských europoslancov sa pod list podpísali: Monika Beňová, Miroslav Číž, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Wiezik Michal

 

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia schválila zmenu mapy regionálnej štátnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila zmenu mapy Slovenskej republiky na poskytovanie …

Consent choices