Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

M. Beňová: Pandémia vírusu COVID-19 ukázala potrebu posilnenia spoločného trhu

Súčasný stav šírenia vírusu COVID-19 v Európe ukazuje na potrebu ďalšieho rozvoja spolupráce a koordinácie krokov na európskej úrovni. Harmonizácia by sa mala týkať posudzovania zdravotných rizík, získavania a spracúvania dát v súvislosti s pandémiou, ale aj testovania. Plénum Európskeho parlamentu sa bude problematikou zaoberať na dnešnom zasadnutí.

Návrh spoločnej metodiky slúžiacej na vyhodnocovanie rizík súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19 by mala vypracovať Európska komisia,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Členské štáty by následne mohli prijímať opatrenia súvisiace so zamedzením rizika ďalšieho šírenia koronavírusu, vrátane prípadného zavádzania hraničných kontrol, na základe rovnakých kritérií.

Harmonizácia v tejto oblasti momentálne chýba, čo v istej miere skresľuje samotný obraz šírenia vírusu v Európe,“ pripomenula europoslankyňa. Spoluprácu je pritom potrebné rozvíjať nielen na úrovni národných štátov a Komisie, ale je nevyhnutné brať do úvahy aj regionálne špecifiká. „To sa týka napríklad spoločných regionálnych stratégií v oblasti testovania, predovšetkým v jednotlivých prihraničných regiónoch,“ priblížila.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Doterajšie dopady krízy spôsobenej vírusom COVID-19 zároveň preukázali nutnosť ďalšieho posilňovania fungovania spoločného európskeho trhu. „Týka sa to podpory existujúcich dodávateľsko-odberateľských reťazcov, ale aj efektívnejšej  ochrany spotrebiteľa, a to predovšetkým v on-line priestore,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska centrálna banka

ECB sleduje krízu na Blízkom východe, dôsledky je ťažké odhadnúť

Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) pozorne sledujú krízu na Blízkom východe, zatiaľ je však priskoro …

Consent choices