lietadlo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Jednotné európske nebo: Udržateľnejší a odolnejší manažment letovej prevádzky

Európska komisia navrhla doplnenie regulačného rámca jednotného európskeho neba v nadväznosti na európsku zelenú dohodu. Cieľom je modernizovať manažment európskeho vzdušného priestoru a vytvoriť udržateľnejšie a efektívnejšie letové trasy. To môže znížiť emisie z leteckej dopravy až o 10 %.

Návrh prichádza v situácii, keď treba v dôsledku prudkého poklesu leteckej dopravy spôsobeného pandémiou koronavírusu zvýšiť odolnosť nášho manažmentu letovej prevádzky tým, že sa uľahčí prispôsobenie dopravných kapacít dopytu. Neprispôsobenie kapacít riadenia letovej prevádzky by viedlo k dodatočným nákladom, meškaniam a emisiám CO2. V roku 2019 len samotné meškania stáli EÚ 6 miliárd EUR, čo viedlo k 11,6 milióna ton (Mt) nadmerných emisií CO2. Povinnosť pilotov, aby lietali v preťaženom vzdušnom priestore namiesto toho, aby zvolili priamu dráhu letu, spôsobuje zbytočné emisie CO2. To isté platí aj vtedy, keď letecké spoločnosti využívajú dlhšie trasy, aby sa vyhli spoplatneným zónam s vyššími sadzbami.

Európska zelená dohoda, ale aj nový technologický vývoj, ako napríklad širšie využívanie bezpilotných lietadiel, stavajú do centra politiky EÚ v oblasti letectva digitalizáciu a dekarbonizáciu dopravy. Hlavnou výzvou pre leteckú dopravu však zostáva znižovanie emisií. Jednotné európske nebo preto pripravuje pôdu pre optimálne využívaný európsky vzdušný priestor, ktorý používa moderné technológie. Zabezpečuje spoločný manažment siete umožňujúci používateľom vzdušného priestoru lietať na trasách, ktoré sú optimálne z hľadiska životného prostredia. A umožní využívanie digitálnych služieb, ktoré si nebudú nutne vyžadovať prítomnosť miestnej infraštruktúry.

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

O mam

Odporúčame pozrieť

Ministerstvo vnútra SR posilňuje kapacity EÚ v oblasti civilnej ochrany na zvládanie mimoriadnych udalostí

Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s partnermi zo Slovenska a zahraničia vybudoval modul leteckej evakuácie EURACARE …

Consent choices