miko
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Kľúčový projekt novej čističky odpadových vôd sa v Tornali podaril vďaka eurofondom. VIDEO

Mestečko Tornaľa rieši svoj problém s odpadovými vodami už desatročia. Nedarilo sa ho dlho vyriešiť, čo spomaľovo až priam zastavovalo vývoj mesta. Nebolo možné stavať nové objekty, domy, nebolo možné rozvíjať priemyselnú zónu, a tak je projekt novej čističký odpadových vôd akýmsi základom pre budúci vývoj a rozvoj mesta. Ide o obrovský projekt, ktorý bude využívať približne desať tisíc obyvateľov. Jeho súčasťou je aj výstavba a napojenie kanalizácie, v rámci ktorej bolo vystavaných 21 kilometrov kanalizačných prípojok. Celková investovaná suma do výstavby systému kanalizácie a čistiarne odpadových vôd je viac ako 13 miliónov EUR. Brusel ju poskytol vo forme nenávratného finančného príspevku. Časový harmonogram výstavby bol určený na viac ako dva roky.

Koniec realizácie je naplánovaný na koniec roka 2020. Nakoľko je realizátorom projektu stredoslovenská a vodárenská spoločnosť Banská Bystrica, mesto sa nemuselo na výstavbe spolupodieľať vo výške 5%, ako to definuje dotačná schéma. Tým sa nezaťažil ani mestský rozpočet sumou probližne 700 000 eur. Ešte donedávna splašková voda z veľkej časti ústila do neďalekej riečky Slaná, čo samozrejme spôsobovalo ekologické problémy. Po výstavbe tejto čistiarne a po usadení a dočistení v usadzovacej nádrži bude voda vyčistená a problémy pre rieku nebude predstavovať.

Viac..  M. Wiezik: Návrh F. Kuffu môže zvrátiť reformu národných parkov a ohroziť čerpanie 815 miliónov z Plánu obnovy

O red

Odporúčame pozrieť

Slovensku môžu prepadnúť eurofondy za 800 miliónov eur, priznal premiér Ódor

Až o takmer 800 miliónov eur môže prísť Slovensko pre neschopnosť vyčerpať doterajšie eurofondy. Iba …

Consent choices