koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

M. Klus: Nová online platforma krajín V4 už funguje, uľahčí zdieľanie know-how v boji proti pandémii

„Aj napriek vážnej epidemiologickej situácii na Orave či v niektorých ďalších regiónoch severného Slovenska, naša zhoda s Poľskom, že nie je dobré uzatvárať spoločné hranice, zatiaľ stále platí. Musíme však byť ostražitejší a flexibilnejší v prijímaní nových opatrení s cieľom chrániť verejné zdravie. O to dôležitejšia bude naša bezprostredná komunikácia, zdieľanie skúseností a včasné informovanie sa o pripravovaných krokoch.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus vo štvrtok, 8. októbra 2020 v Bratislave, počas bilaterálnych rozhovorov so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Szymonom Szynkowským vel Sękom. V rámci spoločného rokovania rezortní partneri diskutovali o možnostiach zlepšenia koordinácie opatrení v čase druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, ale venovali sa aj otázke posilnenia spolupráce v rozličných regionálnych platformách či aktuálnym otázkam zahraničnej politiky.

V súvislosti s pretrvávajúcim šírením nákazy koronavírusu sa štátni tajomníci rezortov diplomacie Slovenska a Poľska zhodli na tom, že koronakríza predstavuje pre spoluprácu susediacich štátov veľkú výzvu aj príležitosť. Ocenili preto zriadenie novej online platformy Vyšehradskej skupiny (V4) pre operatívnu výmenu informácií.

„Zástupcovia z viacerých rezortov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska sa budú v pravidelných intervaloch stretávať virtuálne, prostredníctvom online nástrojov, a zdieľať know-how o aktuálnom epidemiologickom vývoji či efektívnosti zavádzaných opatrení,“ priblížil Martin Klus s tým, že aj vďaka takémuto zdieľaniu skúsenosti by sme mohli udržať spoločné hranice otvorené čo najdlhšie.

Všestranný slovensko-poľský dialóg má pozitívnu dynamiku, ktorá sa prejavuje nielen v intenzite politických kontaktov, ale aj v čulej hospodárskej spolupráci. Priestor na vzájomný dialóg a rozvíjanie ekonomických vzťahov predstavujú popri Vyšehradskej štvorke (V4) aj konkrétne cezhraničné projekty či niektoré ďalšie regionálne zoskupenia krajín ako napríklad Iniciatíva troch morí (3SI). Za jednu z priorít partneri označili dobudovanie infraštruktúrnych prepojení, najmä rozvoj cestnej siete, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti našich ekonomík.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Poľský štátny tajomník Szymon Szynkowski vel Sęk zároveň poďakoval štátnemu tajomníkovi MZVEZ SR Martinovi Klusovi za to, že slovenský rezort diplomacie prejavil solidaritu s Poľskom a Litvou a rozhodol sa povolať vedúceho diplomatickej misie SR v Bielorusku na konzultácie do Bratislavy. K rovnakému kroku medzitým pristúpili aj ďalšie členské štáty Európskej únie, vrátane Lotyšska, Estónska či Nemecka.

„Som rád, že Európska únia, vrátane nás, krajín V4, zostáva jednotná v podpore bieloruského ľudu a jednohlasne odsudzuje praktiky bieloruského režimu, najmä násilie páchané na občanoch túžiacich po slobode a demokracii,“ vyhlásil M. Klus a za konkrétny signál solidarity označil hospodársky plán na podporu bieloruskej spoločnosti či nedávnu dohodu európskej 27-mičky na cielených sankciách proti štyridsiatim predstaviteľom režimu Alexandra Lukašenka.

O mam

Odporúčame pozrieť

Fico

Fico pôjde na prvú návštevu do Prahy, obchodne navštívi Áziu a Latinskú Ameriku

Prvá zahraničná pracovná návšteva premiéra SR Roberta Fica povedie do Prahy a má snahu oživiť …

Consent choices