brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Štátna tajomníčka I. Brocková s veľvyslancom Spojeného kráľovstva N. Bakerom o ekonomických vzťahoch, klimatickej diplomacii a spolupráci

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala  veľvyslanca Spojeného kráľovstva Nigela Bakera. Partneri diskutovali hlavne o témach spojených s ekonomickou a inovačnou agendou, no venovali sa aj klimatickej diplomacii a spolupráci pri poskytovaní rozvojovej pomoci.

Pozíciu ekonomickej diplomacie posúva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vyššiu úroveň aj prostredníctvom nových nástrojov a komunikačných platforiem. „Som presvedčená, že po ustálení epidemiologickej situácie nadviažeme na prvé kolo aktivít „Z regiónov do sveta“ a odštartujeme naplno projekt Inovačných dní.  Oba tieto koncepty dávajú možnosť na prezentáciu slovenským firmám, samosprávam alebo univerzitám s cieľom nadviazania dialógu aj so zahraničnými partnermi,“ priblížila aktivity rezortu v oblasti ekonomickej diplomacie I. Brocková. Záujmom nášho ministerstva je zapojiť aj predstaviteľov diplomatického zboru akreditovaných na Slovensku. Partneri sa zhodli, že je to v rámci ekonomickej agendy práve oblasť inovácií, kde existujú najväčšie predpoklady na spoluprácu medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom.

V rámci diskusie ku klimatickej diplomacii britský veľvyslanec N. Baker informoval o ambicióznych prioritách Spojeného kráľovstva pri organizovaní 26. Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (COP 26), ktorá sa uskutoční v škótskom Glasgow v novembri roku 2021. Informoval, že predseda vlády Spojeného kráľovstva B. Johnson plánuje v decembri tohto roka hostiť virtuálny samit, ktorý má za cieľ byť impulzom na diskusiu o zvyšovaní klimatických ambícií ešte pred budúcoročnou klimatickou konferenciou. Štátna tajomníčka I. Brocková potvrdila záväzok Slovenskej republiky dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a prezentovala konkrétne projekt Hornej Nitry ako dôkaz úsilia Slovenskej republiky uzavrieť uhoľné bane. Veľvyslanec N. Baker vzhľadom na skúsenosti Spojeného kráľovstva s transformáciou uhoľných regiónov ponúkol slovenskej strane expertnú spoluprácu. „Slovenská republika je pripravená podporiť najrôznejšie formy klimatických partnerstiev s cieľom prispieť k úspechu 26. Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách. Sme odhodlaní byť regionálnym lídrom v tejto oblasti,“ ubezpečila partnera I. Brocková.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Spojené kráľovstvo je jedným z najväčších donorov v objeme poskytovanej rozvojovej pomoci. Partneri sa dohodli na uskutočnení samostatného stretnutia k posilneniu bilaterálnej spolupráce v tejto oblasti s tým, že vidia potenciálne prieniky v realizácii konkrétnych projektov rozvojovej pomoci vo vybraných partnerských krajinách. I. Brocková v tejto súvislosti odovzdala britskému veľvyslancovi výročnú správu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SlovakAid.

O mam

Consent choices