EHSV
Európsky hospodársky a sociálny výbor. PHOTO: © European Union- EP.

Začína sa nové funkčné obdobie EHSV. Známe sú už mená slovenských členov a členiek

Keď sa v októbri začne nové funkčné obdobie 2020 – 2025, z celkového počtu 329 bude mať Európsky hospodársky a sociálny výbor 137 nových členov a členiek. Počas nasledujúcich piatich rokov budú hlasom organizovanej občianskej spoločnosti v EÚ. Noví členovia a nové členky začnú svoje funkčné obdobie v EHSV v rámci obmedzení zapríčinených pandémiou COVID-19, pretože vzhľadom na prudký nárast počtu prípadov nákazy v celej Európe platia v Bruseli naďalej pravidlá týkajúce sa obmedzenia sociálnych kontaktov a organizácie hybridných schôdzí.

V súlade s ustanoveniami zmlúv sa každých päť rokov vymenúva 329 členov EHSV. Tentoraz sa viac ako 40 % z nich ujme funkcie po prvýkrát a spoločne s opätovne vymenovanými členmi a členkami obohatí svoju prácu o nové náhľady, nápady a energiu.

Ženy budú v novom funkčnom období tvoriť 33 % členov, čo predstavuje nárast v porovnaní s 27,30 % počas posledného funkčného obdobia a 24,70 % počas funkčného obdobia 2010 – 2015. Najväčší počet členiek bude mať Estónsko (85,71), za ktorým nasledujú Česká republika a Chorvátsko (66,67 %). Na druhom konci spektra sú Portugalsko a Cyprus, ktoré vo svojich zastúpeniach nemajú ani jednu ženu. V prípade Švédska je rozdelenie podľa pohlaví dokonale vyvážené. Najmladšia členka má 27 rokov, zatiaľ čo najstarší člen predsedajúci plenárnemu zasadnutiu, ktoré zvolí nové vedenie EHSV, má 76 rokov.

Rada vymenúva členov a členky na päťročné funkčné obdobie na základe nominácií členských štátov. Úplný zoznam členov a členiek na nové funkčné obdobie 2020 – 2025 bude čoskoro dostupný na webovom sídle EHSV. Prvé stretnutie 329 nových a opätovne vymenovaných členov a členiek je naplánované na 27. októbra v Bruseli. 28. októbra si na obdobie dva a pol roka zvolia nového predsedu alebo novú predsedníčku a dvoch podpredsedov alebo podpredsedníčky (pre komunikáciu a pre rozpočet).

Funkcia predsedu alebo predsedníčky rotuje medzi tromi skupinami výboru (Zamestnávatelia, Pracovníci a Rozmanitá Európa). Dvaja predošlí predsedovia boli zvolení zo skupín Pracovníci a Rozmanitá Európa. Každý člen a každá členka sa pripojí k jednej z troch skupín, ktorá si na obnoviteľné obdobie dva a pol roka zvolí aj vlastného predsedu alebo vlastnú predsedníčku skupiny.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Hlavnou úlohou EHSV je poskytovať zákonodarcom EÚ (Európska komisia, Európsky parlament a Rada) poradenstvo v súvislosti s navrhovaním právnych predpisov a politík prostredníctvom svojich šiestich sekcií a jednej poradnej komisie, ktoré sa zaoberajú širokou škálou politických oblastí, ako sú otázky v sociálnej, hospodárskej, poľnohospodárskej, environmentálnej a dopravnej oblasti. Členovia a členky si vyberú jednu alebo viacero sekcií, ktoré si takisto zvolia svojich predsedov alebo predsedníčky na obnoviteľné obdobie dva a pol roka.

Zoznam slovenských členov a členiek na funkčné obdobie 2020 – 2020

Vladimír BÁLEŠ

profesor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Miroslav HAJNOŠ

zahraničný tajomník, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

Martin HOŠTÁK

tajomník, Republiková únia zamestnávateľov

Rudolf KROPIL

prezident, Slovenská rektorská konferencia

rektor, Technická univerzita vo Zvolene

Andrej LASZ

generálny sekretár, Asociácia priemyselných zväzov

Emil MACHYNA

predseda, Odborový zväz KOVO

Martina ŠIRHALOVÁ

manažér pre zahraničné vzťahy a vzťahy s Európskou úniou, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Anton SZALAY

predseda, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

O mam

Odporúčame pozrieť

Ch. Michel: EÚ musí byť pripravená prijať do roku 2030 nových členov

Európska únia by sa mala do roku 2030 pripraviť na prijatie nových členských krajín z …

Consent choices