Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EP rokoval o prípade policajnej brutality voči J. Chovancovi. Slovenskí europoslanci reagovali

Európsky parlament v utorok rokoval aj o prípadoch policajnej brutality, ktorej následkom prišiel o život slovenský občan Jozef Chovanec. Zomrel ešte v roku 2018 po neprimeranom zákroku belgickej polície. Na rozpravu reagovali slovenskí europoslanci.

Ivan ŠTEFANEC (EPP) Smrť Jozefa Chovanca sa začala dôkladne objasňovať až po tom, ako sme, spolu s pani prezidentkou, začali na belgickú políciu vyvíjať tlak. To je neakceptovateľné. Polícia má nielen pomáhať a chrániť, ale aj musí mať aj funkčné postupy pre vyšetrovanie vlastných prehreškov. Verím, že aj tento náš dnešný apel pomôže v budúcnosti zmeniť policajné postupy a ochráni životy a zdravie občanov. 

Robert HAJŠEL (S/D) Som rád, že aj na základe tlaku našej delegácie v sociálno-demokratickej frakcii sa podarilo debatu zaradiť do programu plenárneho zasadnia EP a zvýši sa tak povedomie o tejto kauze a o nevyhnutnosti všetkých členských štátov, nielen nových, ale aj starších štátov EÚ podniknúť konkrétne kroky v boji s prejavmi násilia, rasizmu a extrémizmu v policajných zložkách. Takéto prejavy nemajú totiž miesto v našej spoločnosti  a už vôbec nie v štátnych zložkách zodpovedných za presadzovanie právneho štátu. Uprednostnil by som prijatie rezolúcie odsudzujúcej brutálny zásah a prejav pravicového extrémizmu zo strany belgickej polície voči slovenskému občanovi Jozefovi Chovancovi. Belgické orgány musia riadne prešetriť celú kauzu a vinníkov potrestať. Je ale nepochopiteľné, že ozajstné vyšetrovanie a spolupráca so slovenskými orgánmi sa začali až po augustovom zverejnení šokujúceho videa, t.j. dva a pol roka po tragickej udalosti.

Vladimír BILČÍK (EPP) Potrebujeme úprimnú snahu o pravdu, spravodlivosť a nápravu v prípade smrti Jozefa Chovanca. Ako Európania sa musíme postaviť zoči-voči všetkým tragickým prípadom policajnej brutality. V Európe musí platiť, že prípady policajnej brutality sa nezatajujú a nezahmlievajú – riešia sa hneď. Policajti, ktorí hajlujú v službe, nikdy nemôžu byť skutočnými strážcami zákona v európskej demokracii. Zo šokujúcich záberov v prípade Jozefa Chovanca sme videli, že v belgických bezpečnostných zložkách zlyhala občianska aj policajná príprava.  Dnešná debata však nie je riešením ani záplatou na problémy, ktorý viedli k smrti človeka, ktorý mohol a mal žiť ďalej. Žiaden problém nezmizne, keď si ho odmietneme pripustiť. Toto platí v mnohých krajinách. A platí to aj v Belgicku, ktoré verím, že čoskoro poskytne rodine Jozefa Chovanca pravdu a spravodlivosť v prípade jeho tragickej smrti.

Michal ŠIMEČKA (RE) Zbytočná a nešťastná smrť Jozefa Chovanca, ktorá vyvolala pobúrenie medzi slovenskou, ale aj belgickou a európskou verejnosťou, nesmie byť zametená pod koberec. S kolegami sme iniciovali vypočutie šéfky Europolu – v čase incidentu bola na čele belgickej polície – a naďalej tlačíme na potrestanie vinníkov. Vyšetrenie všetkých okolností prípadu je európskym záujmom, lebo policajná brutalita a extrémizmus sú výzvou pre všetky členské štáty. A rovnako musí byť naším spoločným cieľom prijatie opatrení, ktoré nám pomôžu takýmto hrozným udalostiam predchádzať.

Lucia ĎURIŠ-NICHOLSONOVÁ (ECR) Nemálo ľudí v EÚ zažíva policajnú brutalitu, v horších prípadoch jej tragicky podlieha. Sú medzi nimi aj Slováci, Jozef Chovanec, Roland Dančo, Róbert Rybár či Karol Sendrei. Podľa odhadov až 63% obetí fyzických a rasistických útokov policajtov nenájde nikdy odvahu nahlásiť svoj prípad. Máme skreslené štatistiky aj kvôli nedostatku nahlásených prípadov, ale aj v dôsledku zametania takýchto prípadov pod koberec samotnou políciou. Toto sú dve veci ktoré musíme okamžite zmeniť – zaviesť nezávislú policajnú inšpekciu a zbierať podrobné dáta o útokoch polície.Týmto spôsobom sa dostaneme bližšie k vytvoreniu bezpečného prostredia pre našich občanov. 

Peter POLLÁK (EPP) Slovensko má skúsenosti s brutalitou aj v prípade šikanovania rómskych detí na policajnej stanici, či zásahu policajta Tiefenbacha voči bezbrannej žene. V policajnom zbore nájdeme aj prívržencov extrémizmu ako tomu bolo v prípade Jozefa Chovanca. Ak by sme nevideli otrasné zábery policajnej brutality voči Jozefovi Chovancovi, zrejme by sa to ututlalo. Vidíme, že kamera je nevyhnutná a musí byť súčasťou výzbroje každého jedného policajta. Kamera odhalí nezákonný spôsob zásahu a naopak, poctivého policajta ochráni pred akýmkoľvek obvinením.

Martin HOJSÍK (RE) Žiaľ, ani v Európe nebol prípad Jozefa Chovanca ojedinelý. Rasizmus a diskriminácia sú častými podnetmi pre násilie, aj u nás na Slovensku, o čom svedčí aj prípad z Moldavy. Aj my sa preto musíme zamerať práve na odstraňovanie systematických problémov, ako je diskriminácia, a to nielen v policajnom zbore, ale naprieč krajinou. Obávam sa, že v tomto ohľade máme pred sebou ešte dlhú cestu. Akékoľvek násilie, a to zo strany policajného zboru obzvlášť, odmietame. Policajti a policajtky musia byť kvalitne pripravení, aby ani v krízových situáciách nesiahli ku neprimeranému násiliu, aby za žiadnych okolností nedochádzalo k diskriminácii.  Potrebujeme dostatočné nástroje kontroly, ktoré takéto prípady rýchlo a dôkladne vyšetria a spravodlivo potrestá. Pretože tí, čo majú  pomáhať a chrániť, majú naozaj pomáhať a chrániť.

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Miroslav ČÍŽ (S/D)  Som rád, že sa nám napriek dlhým naťahovaniam konečne podarilo zaradiť diskusiu k prípadu Jozefa Chovanca na agendu plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. O policajnej brutalite v USA sa v pléne diskutovalo takmer okamžite po medializácii prípadu Georga Floyda, no pre niektoré politické skupiny bolo náročnejšie si priznať, že voči tomuto problému nie sme imúnni ani v EÚ. Je jasné, že udržiavanie poriadku a zaistenie národnej bezpečnosti je výhradnou kompetenciou členských štátov, takže EÚ inštitúcie nemajú priamo dosah na konkrétne vyšetrovania a inak tomu nie je ani v prípade Jozefa Chovanca. Je však neakceptovateľné, že po viac ako dvoch rokoch tento prípad nie je riadne vyšetrený a kroky v tomto smere začali byť podnikané až po tom, ako bolo zverejnené video z policajnej cely zadržania. Verím, že aj tlak EP pomôže tomu, aby vyšetrovanie nebolo ďalej naťahované, prebehlo v súlade so zákonom, a aby zodpovedné osoby boli riadne potrestané.

Eugen JURZYCA (ECR)  Vítam, že sa na schôdzu EP podarilo zaradiť tému prípadu policajnej brutality tak, ako sme sa o to aktívne zasadzovali spolu s kolegyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou a ostatnými slovenskými europoslancami. Nie je to problém slovensko-európsky ani slovensko-belgický. Je to celosvetový problém primeranosti zásahov polície. Verím, že diskusia v pléne EP pomôže upraviť primeranosť zásahov polície tak, aby sa slušní ľudia nemuseli polície obávať, ale súčasne tak, aby sa polícia nemusela obávať tvrdo zasiahnuť na ochranu slušných ľudí.

Miriam LEXMANN (EPP) V prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca nám dostupné video z cely zadržania ukazuje brutalitu a znaky extrémizmu zo strany zasahujúcich policajtov. Odvtedy prešlo už viac ako dva a pol roka a my nevidíme žiaden významnejší pokrok vo vyšetrovaní. Naopak, sú tu indície prieťahov v konaní, ktoré zásadne oslabujú právo a nádej najbližších pána Chovanca dozvedieť sa, čo sa vlastne stalo s ich manželom, otcom a synom, a prečo bol takémuto brutálnemu zaobchádzaniu vystavený. Ide o konkrétny príklad, ktorý nám hovorí, že problém tu je, my sa mu musíme venovať a ukázať, že v EÚ policajná brutalita nemá miesto. Nedávno som preto v tejto súvislosti iniciovala list Európskej komisii, ktorý podporilo 60 poslaneckých kolegov a viac ako 7-tisíc slovenských občanov, a vyzvala som v ňom Komisiu, aby dohliadla na urýchlené vyšetrenie prípadu a nevyjasnených okolností smrti Jozefa Chovanca a venovala sa aj fenoménu brutality a extrémizmu v policajných zložkách. Táto udalosť, ale aj mnohé ďalšie sú dôkazom, že policajná brutalita je markantný problém žiaľ aj v EÚ. Systémové riešenia na jej elimináciu by sme mali hľadať cez dostupné štruktúry, ktoré nám poskytuje napríklad Europol. Taktiež je potrebné zamerať sa na výber a vzdelávanie príslušníkov policajných zborov, a ich prípravu a permanentné vzdelávanie, a to nielen pri bežných zásahoch, ale predovšetkým v extrémnych situáciách.

Záznam rozpravy nájdete na tomto linku, kde si môžete stiahnuť aj video vo vysielacej kvalite:

 (v rozprave vystúpili V. Bilčík, I. Štefanec, M. Šimečka. L, Ďuriš-Nicholsonová a R. Hajšel)

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20201020

O mam

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Premárnili sme šancu na revolúciu „práva na opravu“

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Oprava …

Consent choices