koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

V. Remišová: Regióny sa musia postaviť na nohy, na ich podporu putuje viac ako 1,1 milióna eur

Pandémia COVID-19 mimoriadne negatívne zasiahla regióny Slovenska. Práve preto sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v maximálnej možnej miere usiluje pomôcť samosprávam dopady koronakrízy tlmiť. Jedným z príkladov je aj aktuálne vyhodnotená výzva za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej rezort podporil 50 projektov na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku.

Prekonávať ťažkú situáciu v boji s koronavírusom samosprávam aspoň čiastočne pomôžu peniaze vyčlenené z výzvy na zmiernenie dopadov krízy. Ministerstvo aktuálne výzvu vyhodnotilo a podporí 50 projektov. Medzi úspešnými projektami sa nachádza napríklad úprava zdravotného strediska v okrese Topoľčany, vybudovanie mobilného hygienického centra či projekt na zmiernenie dopadov krízy v obci v okrese Gelnica. Podporené projekty sú zamerané aj na budovanie karanténnych centier, pomoc seniorom, zdravotnú osvetu či na zlepšenie kvality života ohrozených skupín obyvateľstva. „Mestá a obce počas prvej a druhej vlny pandémie niesli a stále nesú svoju časť zodpovednosti, ktorá je mimoriadne náročná. Nemôžeme dovoliť, aby kríza položila naše regióny na lopatky. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme obciam a mestám pomohli,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Nie všetci žiadatelia so svojimi projektami, ktorí na výzvu zareagovali, mohli byť aj podporení. Jednak bola vyčlenená fixná suma, ktorú sa podarilo rozdeliť a po druhé, nie všetky projekty boli zamerané na zmierňovanie dopadov krízy tak, ako to určovala výzva. Mnohé projekty sa v kontexte aktuálnej koronakrízy minuli svojmu účinku. Išlo napríklad o rekonštrukciu kultúrneho domu, obstaranie osobného auta, podporu turistickej infraštruktúry či rekonštrukciu a vybudovanie obecných potravín. „Všetky projekty boli dobre pripravené s potenciálom pomôcť regiónu, no v tejto konkrétnej výzve sme sa zameriavali výhradne na koronakrízu, ktorá aktuálne Slovensko najviac sužuje. V podpore regiónov formou výziev budeme pokračovať aj naďalej, ak nám to finančné podmienky umožnia, pretože je potrebné, aby sa život v nich vyrovnával životu vo vyspelých oblastiach,“ vysvetlil na záver štátny tajomník MIRRI SR Vladimír Ledecký.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 …

Consent choices