farmar
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

KLUB 500: Štát pripravuje protiústavnú novelu, ktorá môže ohroziť sebestačnosť Slovenska

Farmári, ktorí vlastnia väčšiu výmeru pôdy, sa k ďalším pozemkom zrejme už nedostanú. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chce v skrátenom legislatívnom konaní presadiť novelu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. V nej sa navrhuje, aby mali štát či samosprávy predkupné práva na prevádzané poľnohospodárske pozemky a ustanovuje sa majetkový strop pre väčších vlastníkov. Podľa Klubu 500 takéto obmedzenie narúša slobodu podnikania, hospodársku súťaž a princípy právneho štátu. Zároveň je to krok, ktorý môže ohroziť potravinovú sebestačnosť Slovenska a zlikvidovať slovenské poľnohospodárstvo. Klub 500 preto žiada o novelu stiahnuť z legislatívneho procesu.

Zásah do ústavných práv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo novelu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Tá má vraj zabrániť tzv. „špekulatívnym nákupom“ poľnohospodárskej pôdy, ktoré údajne diskvalifikujú malých, lokálnych či regionálnych poľnohospodárov, a tí nie sú schopní konkurovať solventnejším poľnohospodárom. Novela zákona preto zavádza majetkové stropy. Podľa nich fyzická osoba nemôže kúpiť poľnohospodársky pozemok, ak celková výmera poľnohospodárskych pozemkov v jej vlastníctve presiahne 300 hektárov. Pre právnické osoby je tento limit stanovený na 1200 hektárov. Okrem toho získava predkupne právo na pozemky štát či samospráva. Podľa Klubu 500 takáto novela, ktorá evokuje znárodňovanie a zvýhodňuje len určitú časť podnikateľov na úkor iných, je v rozpore s ústavou: „Tento návrh je v rozpore s ústavnými princípmi Slovenskej republiky, a to najmä s princípom právneho štátu, v rozpore s ústavnými právami na podnikanie a vlastniť majetok. Ide o bezprecedentný útok na slobodné podnikanie v nebývalom rozsahu. Navrhovaná právna úprava a jej slovník pripomínajú 50. roky minulého storočia,“ argumentuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Ohrozenie potravinovej sebestačnosti

Novela podľa Klubu 500 navyše likviduje slovenské poľnohospodárstvo. Za špekulatívny totiž považuje aj nákup pôdy na poľnohospodárske využitie s cieľom posilnenia konkurenčnej pozície na lokálnej či regionálnej úrovni. Navrhované opatrenia sa tak dotýkajú predovšetkým väčších farmárov, ktorí pozemky obhospodarujú, majú k dispozícii stroje, ľudí a skúsenosti s poľnohospodárstvom. „Štát zavádza trhové obmedzenia najmä pre poľnohospodárske podniky bez ohľadu na ich právnu formu a účelu využívania pôdy. Takéto obmedzenia majú jasný negatívny dopad na poľnohospodárov. Ministerstvo pôdohospodárstva namiesto toho, aby dovolilo skúseným farmárom vlastniť pôdu a aktívne na nej hospodáriť, radšej ju nechá znárodniť a ležať úhorom, ak ju štát neprenajme. Tento krok je tiež v rozpore s programovým vyhlásením vlády, v ktorom deklaruje zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska, lebo takto dosiahne úplný opak,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Neodôvodnené skrátené legislatívne konanie

Novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov sa má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon má byť pritom účinný od mája budúceho roka. Klub 500 už v minulosti viackrát upozorňoval na neodôvodnené krátenie legislatívneho procesu a dôvod na skrátené legislatívne konanie nevidí ani teraz: „Celá novela zákona je nepripravená a protiústavná a už vôbec nie je na mieste skrátený legislatívny proces. Klub 500 preto dôrazne žiada stiahnuť novelu z legislatívneho procesu,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Rôzne krízy nám ukazujú, že nielen Slovensko ale celá EÚ nie je potravinovo sebestačná

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices