požiar les KEX
PHOTO: Milan Kapusta, archív KMV MVSR.

Celosvetovo najhorší rok v histórii lesných požiarov, ohrozená je aj príroda v Európe

Spoločné výskumné centrum Komisie predstavilo 20. vydanie svojej výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2019. Počas neho zhorelo viac ako 400 000 hektárov (ha) pôdy a prírodné požiare postihli rekordne vysoký počet chránených prírodných oblastí. V novodobých dejinách tak išlo celosvetovo najhoršie lesné požiare. Podľa zistení správy zmena klímy naďalej ovplyvňuje dĺžku a intenzitu nebezpečenstva požiarov v Európe. Už v marci, čiže ešte pred začiatkom „sezóny požiarov“ vo väčšine krajín, bola celková spálená oblasť EÚ väčšia ako ročný priemer za posledných 12 rokov. Vďaka lepšej pripravenosti a účinnejšej reakcii však bola sezóna 2019 jednou z najlepších v histórii, pokiaľ ide o predchádzanie nehodám a stratám na životoch.

Hlavné zistenia

  • Z národných správ vyplynulo, že najvyšší počet požiarov v EÚ zaznamenalo v roku 2019 Španielsko, Portugalsko a Poľsko.
  • Krajinou s najväčším poškodením chránených oblastí v roku 2019 bolo podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) Rumunsko (73 444 ha spálenej oblasti).
  • Prírodné požiare výrazne postihli európske chránené oblasti „Natura 2000“. Keďže v roku 2019 zhorelo 159 585 ha, takmer polovica celkovej spálenej oblasti v EÚ sa vyskytla v týchto kľúčových zónach biodiverzity.
  • Pokiaľ však ide o predchádzanie nehodám a stratám na životoch, bola sezóna 2019 jednou z najlepších v histórii. V krajinách uvedených v správe za rok 2019 došlo len k trom úmrtiam v dôsledku lesných požiarov.

Rýchle mapovanie služby riadenia mimoriadnych situácii programu Copernicus bolo v roku 2019 aktivované 35-krát s cieľom pomôcť v boji proti lesným požiarom, čo je doteraz najviac v priebehu jedného roka.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany bol kvôli lesným požiarom aktivovaný päťkrát a v roku 2019 ho doplnilo rescEU, čím sa vytvorila nová európska rezerva, ktorej súčasťou sú protipožiarne lietadlá a helikoptéry.

stratégii v oblasti biodiverzity, ktorá bola predložená v máji ako súčasť Európskej zelenej dohody, sa navrhujú opatrenia na zlepšenie zdravia európskych lesov a posilnenie našej odolnosti voči lesným požiarom. Zároveň zahŕňa cieľ vysadiť do roku 2030 aspoň 3 miliardy stromov.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová zodpovedná za Spoločné výskumné centrum (JRC) v tejto súvislosti uviedla: „Spoločné výskumné centrum už viac ako dvadsať rokov spolupracuje s európskymi krajinami s cieľom poskytnúť najaktuálnejšie trendy v oblasti lesných požiarov, pomôcť pri predchádzaní požiarom a znížiť ničivé vplyvy v prípade ich výskytu. Meniace sa počasie spojené so zmenou klímy zvyšuje riziko lesných požiarov na celom svete. Poznatky a vedecké dôkazy sú kľúčové pre prijatie najúčinnejších opatrení na predchádzanie týmto požiarom, ochranu našich lesov, zachovanie biodiverzity a ochranu životov.“

Viac..  Michal Wiezik: Vlk je chránený na Slovensku aj na európskej úrovni. Prišli sme s výzvou "nestrielajte vlky"

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Európania videli desivé zábery lesných požiarov na západnom pobreží USA, na Sibíri, v Austrálii a Amazónii. Požiare však nešetrili ani európske lesy. Ako zabezpečiť, aby sa to nedialo v takom škodlivom rozsahu? Odpoveď čiastočne spočíva v ochrane a obhospodarovaní našich lesov tak, aby sa znížila ich zraniteľnosť voči požiarom. Dôležité je tiež umožniť prírode, aby sa chránila sama.

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič uviedol: „Dáta a poznatky o rizikách a vypuknutí lesných požiarov sú kľúčové. Pomáhajú nám pri prevencii a pripravenosti, ale aj pri rýchlejšej a účinnejšej reakcii na ničivé prírodné požiare. Vďaka rescEU a nášmu posilnenému mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany sme pripravení pomáhať v celej Európe aj mimo nej.“

Súvislosti

Spoločné výskumné centrum Komisie kľúčovým spôsobom prispieva k znižovaniu rizika prírodných požiarov v Európe a vo svete a to rozvojom a prevádzkou EFFIS a globálneho informačného systému o lesných požiaroch (GWIS).

Správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike sú jedinečným zdrojom informácií pre orgány protipožiarnej ochrany a tvorcov politík v európskych a susedných krajinách. Poskytujú oficiálne štatistiky o vplyvoch prírodných požiarov, ktoré každoročne nahlasujú orgány protipožiarnej ochrany v týchto krajinách.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska centrálna banka

ECB sleduje krízu na Blízkom východe, dôsledky je ťažké odhadnúť

Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) pozorne sledujú krízu na Blízkom východe, zatiaľ je však priskoro …

Consent choices