Eurokomisárka Elisa Ferreira PHOTO: ©European Union, 2020

Eurokomisárka Elisa Ferreira podporuje zjednodušovanie čerpania eurofondov

Komisárka Európskej komisie Elisa Ferreira zodpovedná za súdržnosť  a reformy podporuje slovenské návrhy na zjednodušovanie čerpania eurofondov, ktoré jej dnes predstavila podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. Stretnutie sa konalo kvôli pandemickým opatreniam online formou, ktorá okrem iného prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Zhodli sme sa na zjednodušovaní procesov, ale so zabezpečením dostatočnej transparentnosti. Komisárke som predstavila plán zníženia počtu riadiacich a sprostredkovateľských orgánov na obdobie 2021 – 2027, ktorý reaguje na to, že súčasná komplikovaná štruktúra  spomalila na Slovensku čerpanie. Tieto návrhy komisárka ocenila,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Predmetom diskusie bol tiež návrh rozdelenia prostriedkov z fondu REACT-EU 2021-2023, ktorý reaguje na ekonomické dôsledky pandémie. Komisia si preštudovala návrh slovenskej vlády a jej predbežné pripomienky smerujú k zníženiu podielu zdrojov na kurzarbeit, posilneniu financií pre žiakov a študentov a posilneniu zelených opatrení. „Požiadala som Komisiu, aby pri iniciatíve REACT-EU dali vláde vyššiu flexibilitu pri nastavovaní národných podmienok. Pani komisárka to nevylúčila s odporúčaním, že Slovensko svoje aktivity rozšíri okrem prvej pomoci počas COVID-19 pandémie aj o systémové  zmeny ako napr. pomoc žiakom a študentom na výučbu v online priestore alebo tvorbu zelených pracovných miest,“ uviedla ministerka.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zapracuje odporúčania a návrhy Komisie a úpravy rozdelenia zdrojov REACT-EU a následne ich opäť prerokuje s Komisiou. Finálne by návrh mal byť odsúhlasený vládou aj Komisiou do konca roka 2020.

Viac..  Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Veronika Remišová komisárke Ferreirovej predstavila stav prípravy Partnerskej dohody na roky 2021-2027, kde ju požiadala, aby EK tlačila na čo najrýchlejšie schválenie rozpočtu Únie a súvisiacej legislatívy. Slovensko bude pripravené poslať Komisii formálny návrh na čerpanie eurofondov v druhom štvrťroku 2021. Na slovenskej úrovni stále pokračujú národné konzultácie a na európskej vyjednávanie príslušnej legislatívy EÚ. Komisárka očakáva, že eurofondy budú smerovať na inklúziu marginalizovaných skupín a znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska. Komisárku Ferreira pri detailnejšej diskusii zaujal návrh vybudovať v ďalšom programovom období na Slovensku tri nové výskumné nemocnice v rôznych regiónoch Slovenska. „Uistila som pani komisárku, že eurofondy v budúcom období budeme masívne čerpať na zelené a klimatické projekty,“ skonštatovala vicepremiérka Remišová.

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices