Remisova
Vicepremiérka Veronika Remišová. Foto: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Vicepremiérka Remišová: Z nórskych fondov obnovíme ďalšie štyri pamiatky

Ochrana a obnova národného kultúrneho dedičstva zostáva prioritou aj v čase súčasnej zdravotníckej a ekonomickej krízy. Zdôraznila to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, pod ktorej rezort od 1. októbra 2020 prešli grantové schémy EHP a Nórska.

„Teší ma, že z grantového mechanizmu EHP môžeme podporiť obnovu a rekonštrukciu ďalších štyroch cenných pamiatok. Táto správa je dôležitejšia o to viac, že prichádza v čase, kedy riešime veľké výzvy, ktoré pred nás postavila pandémia koronavírusu. Chod spoločnosti a hospodárstva sa však nemôže zastaviť ani v tejto sťaženej situácii. Týka sa to tiež ochrany nášho národného kultúrneho dedičstva, pri ktorého záchrane sa veľakrát hrá doslova o čas. Ak by efektívna pomoc neprišla včas, škody na pamiatkach by mohli byť už nenapraviteľné,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová.

V rámci výzvy CLT01 v oblasti Kultúra bola ešte v júli 2020 schválená podpora pre 12 projektov zameraných na obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Teraz sa k nim pridávajú ďalšie štyri projekty, keďže alokácia pre danú výzvu bola navýšená z pôvodných 10 539 725 €  na 13 400 000 €.

Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú finančné príspevky tým krajinám Únie, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.

Ďalšie štyri podporené projekty:

Prijímateľ: Mesto Želiezovce

Podpora: 736 946 €

Projekt: Obnova strechy a severovýchodného krídla Kaštieľa v Želiezovciach. Obnova by mala prinavrátiť pôvodný vzhľad pri použití pôvodných postupov rekonštrukcie a dodatočných moderných technológií reštaurovania. Rekonštrukcia umožní vytvorenie rezidenčného umeleckého a kultúrneho centra a organizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí vo vynovených priestoroch.

Viac..  Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj celej EÚ v 1. štvrťroku vzrástli

Prijímateľ: Silvia Da Col Heisar s.r.o., obec Ladce

Podpora: 438 930 €

Projekt: Cieľom je obnova časti barokového kaštieľa rodiny Motešických v Ladcoch za účelom vytvorenia kultúrneho a kreatívneho centra, ktoré by malo slúžiť miestnym obyvateľom ako aj miestnym umelcom. Jadrom projektu je obnova najcennejších častí kaštieľa – jeho západného krídla s dvomi rohovými vežičkami s tradičnými barokovými „cibuľovými“ strechami.

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Podpora: 800 000 €

Projekt: Revitalizácia a rekonštrukcia Draškovičovského kaštieľa zo 17. storočia v obci Čachtice. Rekonštrukcia kaštieľa bude primárne zameraná na obnovu budovy v jej havarijnom stave, ale aj na komplexnú obnovu, aby bolo umožnené jej využitie. Bude slúžiť nielen ako múzeum, ale umožní tiež poskytovanie služieb turizmu.

Prijímateľ: Mesto Levoča

Podpora: 849 955 €

Projekt: Rekonštrukcia a revitalizácia  budovy radnice v Levoči. Zameraná bude na odstránenie príčin zatekania a zaplavenia suterénu, odstránenie následkov a čiastočnú rekonštrukciu prízemia budovy.  Súčasťou projektu budú aj kultúrno-sociálne aktivity a festivaly ako aj vzdelávacie aktivity.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices