zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Budovanie európskej zdravotnej únie: Lepšia pripravenosť a reakcia Európy na krízy

Európska komisia podniká prvé kroky smerom k vybudovaniu európskej zdravotnej únie, ktorú oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie. Komisia predkladá súbor návrhov na upevnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť a na posilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy. Na zintenzívnenie boja proti pandémii COVID-19 a budúcim núdzovým zdravotným situáciám je potrebná väčšia koordinácia na úrovni EÚ. Vďaka dnešným návrhom sa na základe skúseností zo súčasnej krízy zabezpečí lepšia pripravenosť a reakcia tak počas súčasnej zdravotnej krízy, ako aj počas tých budúcich.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Naším cieľom je chrániť zdravie všetkých európskych občanov. Pandémia koronavírusu poukázala na potrebu väčšej koordinácie v EÚ, odolnejších systémov zdravotnej starostlivosti a lepšej prípravy na budúce krízy. My teraz meníme spôsob, ako riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia. Dnes začíname budovať európsku zdravotnú úniu s cieľom chrániť občanov tak, že im v čase krízy poskytneme špičkovú zdravotnú starostlivosť. Okrem toho je našou ambíciou pripraviť Úniu a jej členské štáty na prevenciu a riadenie núdzových zdravotných situácií, ktoré ovplyvňujú celú Európu.“

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas povedal: „Dnes podnikáme veľký a zmysluplný krok smerom k skutočnej európskej zdravotnej únii. Posilňujeme naše spoločné krízové riadenie, aby sme sa pripravili na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia a dokázali na ne reagovať. Ak majú naše agentúry EÚ lepšie chrániť občanov EÚ, musia mať silnejší mandát. V boji proti pandémii COVID-19 a budúcim núdzovým zdravotným situáciám môžeme uspieť jedine vtedy, ak budeme úsilie viac koordinovať a vyzbrojíme sa účinnejšími nástrojmi na úrovni EÚ.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová sa vyjadrila: „Zdravie ešte nikdy nebolo pre našich občanov takou dôležitou otázkou. V časoch krízy občania oprávnene očakávajú, že EÚ prevezme aktívnejšiu úlohu. Dnes posilňujeme základy EÚ, ktorá bude v oblasti zdravia bezpečnejšia, lepšie pripravená a odolnejšia. Z hľadiska našej schopnosti jednotne reagovať to bude prelomový okamih. Cieľom európskej zdravotnej únie je spoločne sa pripraviť na ohrozenia zdravia, ktoré sa týkajú nás všetkých, a čeliť im ako Únia. Je to nevyhnutné, ak chceme splniť očakávania našich občanov.“

Návrhy sa zameriavajú na prepracovanie existujúceho právneho rámca pre závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, ako aj na posilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy. Konkrétne ide o Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA).

Silnejší rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť

Komisia v záujme toho, aby mala spolu s agentúrami EÚ silnejší mandát na koordináciu, navrhuje nové nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Ciele nového rámca sú takéto:

 • posilniť pripravenosť: s ohľadom na prijatie plánov na vnútroštátnej úrovni bude vypracovaný plán pripravenosti na zdravotné krízy a pandémie v EÚ spolu s odporúčaniami, ako aj komplexnými a transparentnými rámcami pre podávanie správ a audit. Pri príprave národných plánov by asistovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a ďalšie agentúry EÚ. Plány by podliehali auditu a stresovým testom, ktoré by realizovala Komisia a agentúry EÚ,
 • posilniť dohľad: na úrovni EÚ sa vytvorí posilnený integrovaný systém dohľadu, ktorý bude využívať umelú inteligenciu a iné vyspelé technologické prostriedky,
 • zlepšiť nahlasovanie údajov: od členských štátov sa bude vyžadovať, aby zintenzívnili podávanie správ o ukazovateľoch systémov zdravotnej starostlivosti (napr. dostupnosť nemocničných lôžok, kapacita špecializovaných lekárskych pracovísk a jednotiek intenzívnej starostlivosti, počet pracovníkov so zdravotníckou kvalifikáciou atď.),
 • vyhlásenie núdzovej situácie na úrovni EÚ by podnietilo zvýšenú koordináciu a umožnilo by vývoj produktov dôležitých v krízovej situácii, vytváranie zásob takýchto produktov a ich obstarávanie.
Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Silnejšie a funkčnejšie agentúry EÚ

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európska agentúra pre lieky stoja od vypuknutia pandémie na čele úsilia EÚ o boj proti ochoreniu COVID-19. COVID-19 však ukázal, že obe agentúry treba posilniť a že im treba zabezpečiť silnejší mandát, ak majú lepšie chrániť občanov EÚ a riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia.

Mandát ECDC sa posilní tak, aby mohlo asistovať Komisii a členským štátom v týchto oblastiach:

 • epidemiologický dohľad prostredníctvom integrovaných systémov umožňujúcich dohľad v reálnom čase,
 • plánovanie v oblasti pripravenosti a reakcie, podávanie správ a audit,
 • poskytovanie nezáväzných odporúčaní a možností riadenia rizík,
 • schopnosť mobilizovať a nasadiť osobitnú skupinu EÚ pre zdravie na pomoc pri miestnej reakcii v členských štátoch,
 • budovanie siete referenčných laboratórií EÚ a siete pre látky ľudského pôvodu.

Mandát Európskej agentúry pre lieky sa posilní tak, aby mohla prispievať ku koordinovanej reakcii Únie na zdravotné krízy:

 • monitorovaním a zmierňovaním rizika nedostatku kritických liekov a zdravotníckych pomôcok,
 • poskytovaním vedeckého poradenstva o liekoch, ktoré môžu mať potenciál na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorení spôsobujúcich tieto krízy,
 • koordinovaním štúdií na monitorovanie účinnosti a bezpečnosti očkovacích látok,
 • koordinovaním klinického skúšania.

Komisia aktuálne takisto stanovuje hlavné prvky budúceho Úradu pre riadenie reakcií na núdzové zdravotné situácie (Health Emergency Response Authority – HERA), ktorý sa má navrhnúť do konca roka 2021. Takáto štruktúra by bola dôležitým novým prvkom na podporu lepšej reakcie EÚ na cezhraničné ohrozenia zdravia.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska zdravotná únia: európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia v záujme ľudí a vedy

Európska komisia uviedla do prevádzky európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia (EHDS), ktorý je …

Consent choices