Rómovia - ilegálna osada. PHOTO: ©European Union 2020 - Source: EP

V. Remišová: 1,25 milióna € z nórskych grantov na pomoc marginalizovaným komunitám

Miestny rozvoj a  inklúzia sú v čase pandemickej situácie mimoriadne aktuálnou témou a tiež prioritou podpory z nórskych grantov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu v objeme takmer 1,25 milióna €, ktorá je určená na zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít.

„Neblahé zdravotné a ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu pociťujeme všetci. Najviac však táto situácia dolieha na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Zmierniť najmä sociálne dopady koronakrízy v marginalizovaných komunitách má za cieľ najnovšia výzva z nórskych grantov, ktoré sa už veľakrát ukázali ako veľmi funkčný a účinný nástroj na zlepšovanie životných podmienok ľudí v regiónoch,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej ministerstvo je od 1. októbra riadiacim orgánom grantov EHP a Nórska.

Ide v poradí už o tretiu výzvu za uplynulý polrok v tejto oblasti. Prvá výzva bola určená na podporu projektov, ktoré zlepšia prístup detí a mládeže zo zraniteľných komunít k mimoškolským činnostiam s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť zručnosti zvyšujúce šance uspieť v spoločnosti. Druhá výzva bola určená na zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Aktuálna tretia výzva je svojím zameraním veľmi podobná druhej, avšak umožňuje podporu a realizáciu menších projektov. Jednotlivé projekty môžu získať podporu od 25 000 € do 200 000 € a každý musí zahŕňať opatrenia v oblasti nediskriminácie.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

O podporu z nórskych grantov môžu žiadať verejné, súkromné, komerčné alebo nekomerčné subjekty, mimovládne organizácie… Pre subjekty verejnej správy ako aj mimovládne organizácie sa spolufinancovanie nevyžaduje.

Konkrétnych príkladov, ktoré môžu byť podporené z tejto výzvy, je hneď niekoľko. V oblasti zdravia sú to napríklad programy na zvyšovanie povedomia o zdraví či mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, začínajúci mladí rodičia, starší ľudia, deti atď. V oblasti vzdelávania môže ísť o podporu budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy) alebo školenia pre komunitných pracovníkova a terénnych pracovníkov. V oblasti zamestnanosti môže budúci projekt pomáhať aktivovať trh práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo. Nemenej dôležitá je oblasť bývania, kde môže ísť o aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania pre komunitu.

Link na zverejnenú výzvu:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-odstranovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ldi03/

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Vzdelávanie rómskych detí na Slovensku sa musí zmeniť

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices