demograficke zmeny, rodina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ivan Štefanec: Slovensko v prorodinnej politike zaostáva

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane, Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. (KDH), spoločne s Nadáciou Antona Tunegu a Konrad Adenauer Stiftung organizoval ďalšiu zo série online diskusií o využití Fondu obnovy. Témou bola prorodinná politika. Debaty sa zúčastnili doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. z Inštitútu práce a rodiny pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr. Martina Holečková, poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Kozárovce, Ing. Michal Strnál, starosta obce Oravská Polhora a Tomáš Merašický, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Docent Bednárik vo svojej prezentácii preukázal, že Slovenská republika zaostáva pri podpore rodín čo do množstva vynaložených finančných prostriedkov, tak aj do legislatívnych opatrení, ktoré majú rodinám pomáhať. Okrem iného zdôraznil význam spoločného zdaňovania manželov, prípadne domácností, ktoré na Slovensku zavedené nie je, alebo význam podpory skrátených pracovných úväzkov.

Zástupcovia samospráv zdôraznili chýbajúcu podporu pri výstavbe nájomného bývania a škôlok, čo mestám a obciam komplikuje situáciu a tiež prispieva k odchodu rodičov za prácou do iných častí Slovenska a Európskej únie. Niektoré zo samospráv však v inštitúciách, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, vychádzajú v ústrety matkám s malými deťmi, napríklad vo forme flexibilnej pracovnej doby, alebo skrátených úväzkov, čo diskutujúci prijali s uznaním.

Viac..  Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

Podľa Štefanca je všestranná podpora rodiny základom pre rozvoj Slovenska a Európy a obnove po kríze. Upozornil, že výdavky na rodinnú politiku sú u nás len na úrovni 1,6% HDP, kým priemer Európskej únie je až 2,4%. „Fond obnovy je jedinečnou príležitosťou ako zlepšiť nielen našu ekonomiku, infraštruktúru a pomôcť životnému prostrediu, ale aj podporiť rodiny. Výdavky nemusia byť len zvyšovanie dávok, ale aj zmeny v systéme, v daňových a odvodových zákonoch, či pri rodinnom podnikaní. Ako z diskusie vyplynulo, samotné samosprávy, ktoré sú k rodinám najbližšie, majú množstvo kvalitných podnetov, nápadov, ale aj praxou overených postupov. Vláda by ich mala viac počúvať,“ uzatvoril Štefanec.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Výrobcovia automobilov v Európskej únii (EÚ) žiadajú väčšiu podporu elektromobility. Potrebné je rozšíriť nákupné stimuly, …

Consent choices